Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 121 - 140 dari 159 ayat untuk greek:2254 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.44)Luk 20:28

"Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita: Jika seorang, yang mempunyai saudara laki-laki, mati sedang isterinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan isterinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. a 

(0.44)Yoh 4:12

Adakah Engkau lebih besar dari pada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini k  kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?"

(0.44)Yoh 10:24

Maka orang-orang Yahudi q  mengelilingi Dia dan berkata kepada-Nya: "Berapa lama lagi Engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau Engkau Mesias, katakanlah terus terang r  kepada kami."

(0.44)Yoh 14:9

Kata Yesus kepadanya: "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku? Barangsiapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa; k  bagaimana engkau berkata: Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami.

(0.44)Yoh 16:17

Mendengar itu beberapa dari murid-Nya berkata seorang kepada yang lain: "Apakah artinya Ia berkata kepada kita: Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat Aku dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat Aku? i  Dan: Aku pergi kepada Bapa? j "

(0.44)Yoh 17:21

supaya mereka semua menjadi satu 1 , w  sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, x  agar mereka juga di dalam Kita, supaya dunia percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. y 

(0.44)Yoh 18:31

Kata Pilatus kepada mereka: "Ambillah Dia dan hakimilah Dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu: "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang."

(0.44)Kis 2:29

Saudara-saudara, z  aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. a  Ia telah mati dan dikubur, b  dan kuburannya masih ada pada kita c  sampai hari ini.

(0.44)Kis 3:12

Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata: "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?

(0.44)Kis 6:14

sebab kami telah mendengar dia mengatakan, bahwa Yesus, orang Nazaret itu, akan merubuhkan tempat ini e  dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. f "

(0.44)Kis 7:40

Kepada Harun mereka berkata: Buatlah untuk kami beberapa allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir--kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. e 

(0.44)Kis 10:41

bukan kepada seluruh bangsa, c  tetapi kepada saksi-saksi, yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan d  dan minum bersama-sama dengan Dia, setelah Ia bangkit dari antara orang mati.

(0.44)Kis 11:13

dan ia menceriterakan kepada kami, bagaimana ia melihat seorang malaikat c  berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya: Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus.

(0.44)Kis 11:17

Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya j  kepada mereka sama seperti kepada kita k  pada waktu kita mulai percaya 1  kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah Dia?"

(0.44)Kis 16:9

Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan: f  ada seorang Makedonia g  berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya: "Menyeberanglah ke mari dan tolonglah kami!"

(0.44)Kis 16:16

Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, r  kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung 1 ; s  dengan tenungan-tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar.

(0.44)Kis 16:17

Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya: "Orang-orang ini adalah hamba Allah Yang Mahatinggi. t  Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan."

(0.44)Kis 28:2

Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin.

(0.44)Kis 28:15

Saudara-saudara w  yang di sana telah mendengar tentang hal ihwal kami dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Apius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah lalu kuatlah hatinya.

(0.44)1Kor 4:6

Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan: "Jangan melampaui yang ada tertulis h ", supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu dari pada yang lain. i 
TIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA