Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 40 ayat untuk disesatkan [Pencarian Tepat][Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Am 2:4

Beginilah firman TUHAN: "Karena tiga perbuatan jahat Yehuda 1 , b  bahkan empat, Aku tidak akan menarik kembali keputusan-Ku: Oleh karena mereka telah menolak hukum c  TUHAN, dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapan-Nya, d  tetapi disesatkan e  oleh dewa-dewa f  kebohongannya, yang diikuti g  oleh nenek moyangnya,

(0.87)Luk 21:8

Jawab-Nya: "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan 1 . Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama-Ku dan berkata: Akulah Dia, dan: Saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. l 

(0.84)Ibr 13:9

Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran y  asing. Sebab yang baik ialah, bahwa hati kamu diperkuat z  dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan a  yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. b 

(0.82)Yoh 7:47

Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka: "Adakah kamu juga disesatkan? q 

(0.77)Why 18:23

Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi r  di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar s  di bumi, oleh ilmu sihirmu t  semua bangsa disesatkan."

(0.57)Ul 30:17

Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada allah lain dan beribadah kepadanya,

(0.53)2Tim 3:13

sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, g  mereka menyesatkan dan disesatkan. h 

(0.50)Yes 44:20

Orang yang sibuk dengan abu r  belaka, disesatkan s  oleh hatinya yang tertipu; ia tidak dapat menyelamatkan jiwanya atau mengatakan: "Bukankah dusta t  u  yang menjadi peganganku?"

(0.49)Ef 5:6

Janganlah kamu disesatkan 1  w  orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka x  Allah atas orang-orang durhaka. y 

(0.49)Yer 50:6

Umat-Ku tadinya seperti domba-domba l  yang hilang; mereka dibiarkan sesat m  oleh gembala-gembalanya, n  dibiarkan mengembara di gunung-gunung, mereka berjalan dari gunung ke bukit o  sehingga lupa akan tempat p  pembaringannya.

(0.44)2Kor 11:3

Tetapi aku takut, kalau-kalau pikiran kamu disesatkan 1  dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. i 

(0.43)2Tes 2:3

Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan k  orang dengan cara yang bagaimanapun juga! Sebab sebelum Hari itu 1  haruslah datang dahulu murtad l  dan haruslah dinyatakan m  dahulu manusia durhaka 2 , yang harus binasa,

(0.35)Gal 2:13

Dan orang-orang Yahudi yang lainpun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas b  sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka.

(0.33)Ul 4:19

dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, c  bulan dan bintang, d  segenap tentara e  langit, engkau disesatkan f  untuk sujud menyembah g  dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan TUHAN, Allahmu, kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka,

(0.12)Mrk 13:5

Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka: "Waspadalah 1  supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu! d 

(0.12)Yak 1:16

Saudara-saudara z  yang kukasihi, janganlah sesat! a 

(0.11)1Tim 4:2

oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap e  mereka.

(0.11)Ayb 36:18

janganlah panas hati membujuk engkau berolok-olok, janganlah besarnya tebusan c  menyesatkan d  engkau.

(0.10)Ams 12:26

Orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan o  mereka sendiri.

(0.10)Yes 9:16

(9-15) Sebab orang-orang yang mengendalikan z  bangsa ini adalah penyesat, dan orang-orang yang dikendalikan mereka menjadi kacau. a 
TIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA