Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 261 - 280 dari 1054 ayat untuk balikkanlah [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: Pertama Sebelumnya 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Selanjutnya Terakhir
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.14)Yeh 14:6

Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Bertobatlah e  dan berpalinglah dari berhala-berhalamu dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu f  yang keji.

(0.14)Kel 15:19

Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, q  maka TUHAN membuat air laut berbalik meliputi mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering r  dari tengah-tengah laut.

(0.14)Bil 14:34

Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri b  itu, yakni empat puluh hari, satu hari dihitung satu tahun, jadi empat puluh tahun c  lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya, jika Aku berbalik dari padamu:

(0.14)Ul 23:14

Sebab TUHAN, Allahmu, berjalan e  dari tengah-tengah perkemahanmu untuk melepaskan engkau dan menyerahkan musuhmu kepadamu; sebab itu haruslah perkemahanmu itu kudus, f  supaya jangan Ia melihat sesuatu yang tidak senonoh di antaramu, lalu berbalik dari padamu."

(0.14)1Sam 15:12

Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul, tetapi diberitahukan kepada Samuel, demikian: "Saul telah ke Karmel u  tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan; v  kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal."

(0.14)Yer 15:1

TUHAN berfirman kepadaku 1 : "Sekalipun Musa b  dan Samuel 2  c  berdiri di hadapan-Ku, hati-Ku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. d  Usirlah mereka dari hadapan-Ku, e  biarlah mereka pergi!

(0.14)Hos 7:16

Mereka berbalik kepada Baal, r  mereka adalah seperti busur s  tipu; pemuka-pemuka mereka akan tewas oleh pedang karena ucapan mereka yang kasar. t  Inilah yang akan menjadi olok-olok u  kepada mereka di tanah Mesir. v 

(0.14)Yl 3:4

Lagi apakah sangkut pautmu dengan Aku, hai Tirus dan Sidon 1  l  dan seluruh wilayah Filistin? m  Apakah kamu ini hendak membalas perbuatan-Ku? Apabila kamu melakukan sesuatu terhadap Aku, maka dengan cepat, dengan segera Aku akan membalikkan perbuatanmu n  itu kepadamu sendiri.

(0.14)1Kor 7:35

Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik, dan melayani Tuhan tanpa gangguan. u 

(0.13)2Ptr 2:22

Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini: "Anjing kembali lagi ke muntahnya, h  dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya."

(0.13)Neh 9:29

Engkau memperingatkan i  mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepada hukum-Mu. Tetapi mereka bertindak angkuh, j  mereka tidak patuh kepada perintah-perintah-Mu dan mereka berdosa terhadap peraturan-peraturan-Mu, yang justru memberi hidup kepada orang yang melakukannya. k  Mereka melintangkan bahu l  untuk melawan, mereka bersitegang leher m  dan tidak mau dengar. n 

(0.13)Yeh 3:20

Jikalau seorang yang benar berbalik r  dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan Aku meletakkan batu sandungan s  di hadapannya, ia akan mati 1 . Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat, tetapi Aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya t  dari padamu.

(0.13)Rm 7:7

Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? c  Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak! d  Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat e  aku telah mengenal dosa 1 . Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan: "Jangan mengingini! f "

(0.13)Yos 7:26

Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan f  batu yang besar, yang masih ada sampai sekarang. g  Lalu surutlah murka h  TUHAN yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebutkan lembah Akhor. i 

(0.13)Hak 20:45

Yang lain berpaling lari ke padang gurun, ke bukit batu Rimon. b  Tetapi di jalan-jalan raya masih diadakan penyabitan susulan di antara mereka: lima ribu orang; mereka diburu sampai ke Gideom dan dipukul mati dua ribu orang dari mereka.

(0.13)2Raj 19:28

Oleh karena engkau telah mengamuk terhadap Aku, dan kata-kata keangkuhanmu telah naik sampai ke telinga-Ku, maka Aku akan menaruh kelikir-Ku h  pada hidungmu dan kekang-Ku i  pada bibirmu, dan Aku akan memulangkan engkau j  melalui jalan, dari mana engkau datang.

(0.13)Yes 37:29

Oleh karena engkau telah mengamuk terhadap Aku, dan kata-kata keangkuhanmu k  telah naik sampai ke telinga-Ku, maka Aku akan menaruh kelikir-Ku l  pada hidungmu dan kekang-Ku pada bibirmu, m  dan Aku akan memulangkan engkau melalui jalan, dari mana engkau datang. n 

(0.13)Yos 22:29

Jauhlah dari pada kami untuk memberontak e  terhadap TUHAN, dan untuk berbalik dari pada TUHAN pada hari ini dengan mendirikan mezbah untuk korban bakaran, korban sajian atau korban sembelihan, mezbah yang bukan mezbah TUHAN, Allah kita, yang ada di depan Kemah Suci-Nya! f "

(0.13)Hak 19:18

Jawabnya kepadanya: "Kami sedang dalam perjalanan dari Betlehem-Yehuda ke balik pegunungan Efraim. Dari sanalah aku berasal; aku tadinya pergi ke Betlehem-Yehuda dan sekarang sedang berjalan pulang ke rumah. e  Tetapi tidak ada orang yang mengajak aku ke rumahnya,

(0.13)1Raj 19:21

Lalu berbaliklah ia dari pada Elia, ia mengambil pasangan lembu j  itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api; ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. k 
TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.08 detik
dipersembahkan oleh YLSA