Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 74 ayat untuk Seir [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Kej 33:16

Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. b 

(1.00)Kej 36:8

Maka menetaplah Esau c  di pegunungan Seir; d  Esau itulah Edom. e 

(1.00)Kej 36:9

Inilah keturunan f  Esau, bapa orang Edom, g  di pegunungan Seir.

(0.86)2Taw 20:23

Lalu bani Amon e  dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir f  hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling g  bunuh-membunuh.

(0.85)Yeh 35:2

"Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada pegunungan Seir, n  bernubuatlah melawan dia

(0.83)Kej 36:20

Inilah anak-anak Seir, orang Hori, e  penduduk negeri itu: Lotan, Syobal, Zibeon, Ana, f 

(0.82)Kej 32:3

Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya v  berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, w  kakaknya, ke tanah Seir, x  daerah Edom. y 

(0.82)Kej 36:21

Disyon, Ezer, Disyan; itulah kepala-kepala kaum g  orang Hori, anak-anak Seir, di tanah Edom.

(0.77)1Taw 1:38

Anak-anak Seir ialah Lotan, Syobal, Zibeon, Ana, Disyon, Ezer dan Disyan.

(0.76)Ul 1:2

Sebelas hari perjalanan jauhnya dari Horeb d  sampai Kadesh-Barnea, e  melalui jalan f  pegunungan Seir. g 

(0.75)Kej 14:6

dan orang Hori r  di pegunungan mereka yang bernama Seir, s  sampai ke El-Paran t  di tepi padang gurun.

(0.71)Kej 36:30

kepala kaum Disyon, kepala kaum Ezer dan kepala kaum Disyan; itulah kepala-kepala kaum n  orang Hori, kaum demi kaum, di tanah Seir.

(0.71)Yeh 35:7

Aku akan menjadikan pegunungan Seir musnah dan sunyi sepi x  dan melenyapkan dari padanya orang-orang yang lalu lalang. y 

(0.71)Bil 24:18

Maka Edom u  akan menjadi tanah pendudukan dan Seir v  akan menjadi tanah pendudukan w --musuh-musuhnya itu. Tetapi Israel x  akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa,

(0.68)2Taw 25:11

Amazia mendapat keberanian lalu memimpin rakyatnya ke Lembah Asin dan memukul kalah sepuluh ribu orang dari bani Seir.

(0.66)Hak 5:4

TUHAN, ketika Engkau bergerak u  dari Seir, v  ketika Engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah w  bumi, tirislah juga langit, juga awan tiris airnya; x 

(0.65)Yes 21:11

Ucapan ilahi terhadap Duma 1 . s  Ada seorang berseru kepadaku dari Seir: t  "Hai pengawal, masih lama malam ini? Hai pengawal, masih lama malam ini?"

(0.64)Yos 24:4

Kepada Ishak Kuberikan Yakub dan Esau. g  Kepada Esau Kuberikan pegunungan Seir h  menjadi miliknya, sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. i 

(0.61)Ul 1:44

Kemudian orang Amori yang diam di pegunungan itu keluar menyerbu kamu, dan mereka mengejar kamu seperti lebah p  dan mengalahkan kamu dari Seir q  sampai Horma. r 

(0.61)Ul 2:1

"Kemudian kita balik dan berangkat ke padang gurun, ke arah Laut Teberau, w  seperti yang difirmankan TUHAN kepadaku. Lama kita berjalan keliling pegunungan Seir. x 
TIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA