TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Yesaya 32:16-17

Konteks
32:16 Di padang gurun u  selalu akan berlaku keadilan v  dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. w  32:17 Di mana ada kebenaran x  di situ akan tumbuh damai sejahtera, y  dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman z  untuk selama-lamanya.


TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA