TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yesaya 3:16

3:16 <05913> hnoket <07272> Mhylgrbw <01980> hnklt <02952> Ppjw <01980> Kwlh <05869> Mynye <08265> twrqvmw <01627> Nwrg <05186> *twywjn {twwjn} <01980> hnkltw <06726> Nwyu <01323> twnb <01361> whbg <03588> yk <03282> Ney <03069> hwhy <0559> rmayw(3:16)

3:16 tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> any <473> wn <3739> uqwyhsan <5312> ai <3588> yugaterev <2364> siwn <4622> kai <2532> eporeuyhsan <4198> uqhlw <5308> trachlw <5137> kai <2532> en <1722> neumasin ofyalmwn <3788> kai <2532> th <3588> poreia <4197> twn <3588> podwn <4228> ama <260> surousai <4951> touv <3588> citwnav <5509> kai <2532> toiv <3588> posin <4228> ama <260> paizousai <3815>

Yesaya 8:6

8:6 <07425> whylmr <01121> Nbw <07526> Nyur <0853> ta <04885> vwvmw <0328> jal <01980> Myklhh <07975> xlsh <04325> ym <0853> ta <02088> hzh <05971> Meh <03988> oam <03588> yk <03282> Ney(8:6)

8:6 dia <1223> to <3588> mh <3165> boulesyai <1014> ton <3588> laon <2992> touton <3778> to <3588> udwr <5204> tou <3588> silwam <4611> to <3588> poreuomenon <4198> hsuch alla <235> boulesyai <1014> ecein <2192> ton <3588> raasswn kai <2532> ton <3588> uion <5207> romeliou basilea <935> ef <1909> umwn <4771>

Yesaya 29:13

29:13 <03925> hdmlm <0376> Mysna <04687> twum <0853> yta <03373> Mtary <01961> yhtw <04480> ynmm <07368> qxr <03820> wblw <03513> ynwdbk <08193> wytpvbw <06310> wypb <02088> hzh <05971> Meh <05066> sgn <03588> yk <03282> Ney <0136> ynda <0559> rmayw(29:13)

29:13 kai <2532> eipen kuriov <2962> eggizei <1448> moi <1473> o <3588> laov <2992> outov <3778> toiv <3588> ceilesin <5491> autwn <846> timwsin <5091> me <1473> h <3588> de <1161> kardia <2588> autwn <846> porrw apecei <568> ap <575> emou <1473> mathn <3155> de <1161> sebontai <4576> me <1473> didaskontev <1321> entalmata <1778> anyrwpwn <444> kai <2532> didaskaliav <1319>TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA