TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Roma 5:17-21

Konteks
5:17 Sebab, jika oleh dosa satu orang, maut l  telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka, yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, akan hidup m  dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. 5:18 Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang n  beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran o  untuk hidup 1 . p  5:19 Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang q  semua orang telah menjadi orang berdosa, r  demikian pula oleh ketaatan s  satu orang semua orang menjadi orang benar. 5:20 Tetapi hukum Taurat ditambahkan, supaya pelanggaran menjadi semakin banyak; t  dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, u  5:21 supaya, sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, v  demikian kasih karunia 2  w  akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal, x  oleh Yesus Kristus, Tuhan kita.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[5:18]  1 Full Life : SEMUA ORANG BEROLEH PEMBENARAN UNTUK HIDUP.

Nas : Rom 5:18

Penghukuman dosa atas semua orang menjadi kenyataan bagi setiap orang yang menolak Allah dan penyataan-Nya yang tertulis dalam hati mereka atau dinyatakan dalam Firman-Nya yang tertulis (bd. Rom 2:12-16). "Pembenaran untuk hidup" bagi semua orang mempunyai potensi juga; dijadikan kenyataan dalam orang waktu mereka percaya kepada Kristus dan menerima kasih karunia, hidup dan karunia kebenaran melalui Yesus Kristus (ayat Rom 5:17).

[5:21]  2 Full Life : KASIH KARUNIA.

Nas : Rom 5:21

Untuk pembahasan mengenai arti kata "kasih karunia" dalam Alkitab,

lihat art. IMAN DAN KASIH KARUNIA.TIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA