TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Keluaran 13:11-16

Konteks
13:11 Apabila engkau telah dibawa TUHAN ke negeri orang Kanaan, p  seperti yang telah dijanjikan-Nya dengan sumpah q  kepadamu dan kepada nenek moyangmu, r  dan negeri itu telah diberikan-Nya kepadamu, 13:12 maka haruslah kaupersembahkan bagi TUHAN s  segala yang lahir terdahulu dari kandungan; juga setiap kali ada hewan yang kaupunyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi TUHAN. 13:13 Tetapi setiap anak keledai t  yang lahir terdahulu kautebuslah dengan seekor domba; atau, jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. u  Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu lelaki, v  haruslah kautebus. w  13:14 Dan apabila anakmu x  akan bertanya kepadamu di kemudian hari: Apakah artinya itu? maka haruslah engkau berkata kepadanya: Dengan kekuatan tangan-Nya TUHAN telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. y  13:15 Sebab ketika Firaun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka TUHAN membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya maka aku biasa mempersembahkan kepada TUHAN segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan, sedang semua anak sulung di antara anak-anakku lelaki z  kutebus. 13:16 Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu, a  sebab dengan kekuatan tangan-Nya TUHAN membawa kita keluar dari Mesir."


TIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA