TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Kejadian 9:26-27

Konteks
9:26 Lagi katanya: "Terpujilah TUHAN, Allah Sem, w  tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba x  baginya. 9:27 Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, y  dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, z  tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya."


TIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA