TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Hosea 5:3

Konteks
5:3 Aku ini mengenal Efraim, dan Israel tidaklah tersembunyi y  bagi-Ku, sebab engkau telah berzinah, hai Efraim; dan Israel telah menajiskan diri. z 

Hosea 6:10

Konteks
6:10 Di antara kaum Israel telah Kulihat hal-hal yang mengerikan; h  di sana ada Efraim bersundal dan Israel telah menajiskan diri. i 

Hosea 7:5

Konteks
7:5 Pada pesta raja kita mereka membuat sakit para pemuka dengan anggur u  yang menghangatkan; ia bersekutu dengan para pencemooh. v 

Hosea 8:5

Konteks
8:5 Aku menolak anak lembumu, hai Samaria; d  murka-Ku menyala terhadap mereka! Sampai berapa lama tidak dapat disucikan, e 

Hosea 9:4

Konteks
9:4 Mereka tidak akan mempersembahkan korban curahan anggur j  kepada TUHAN dan korban-korban sembelihan mereka tidak akan menyenangkan k  hati-Nya. Roti mereka adalah seperti roti perkabungan, l  semua orang yang memakannya akan menjadi najis, m  sebab roti mereka adalah untuk dirinya sendiri, tidak boleh dibawa ke dalam rumah TUHAN. n 


TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA