TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Galatia 2:2

Konteks
2:2 Aku pergi berdasarkan suatu penyataan. y  Dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi z --dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang--,supaya jangan dengan percuma aku berusaha a  atau telah berusaha.

Galatia 2:9

Konteks
2:9 Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, p  maka Yakobus, q  Kefas r  dan Yohanes, yang dipandang sebagai sokoguru s  jemaat, berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas t  sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat u  dan mereka kepada orang-orang yang bersunat;


TIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA