TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Ayub 33:14-30

Konteks
33:14 Karena Allah berfirman s  dengan satu dua cara, t  tetapi orang tidak memperhatikannya. u  33:15 Dalam mimpi, v  dalam penglihatan w  waktu malam, x  bila orang nyenyak tidur, y  bila berbaring di atas tempat tidur, 33:16 maka Ia membuka telinga z  manusia dan mengejutkan mereka a  dengan teguran-teguran b  33:17 untuk menghalangi manusia dari pada perbuatannya, dan melenyapkan kesombongan c  orang, 33:18 untuk menahan nyawanya dari pada liang kubur, d  dan hidupnya dari pada maut oleh lembing. e  33:19 Dengan penderitaan f  ia ditegur g  di tempat tidurnya, dan berkobar terus-menerus bentrokan dalam tulang-tulangnya; h  33:20 perutnya bosan makanan, i  hilang nafsunya untuk makanan yang lezat-lezat; j  33:21 susutlah dagingnya, sehingga tidak kelihatan lagi, tulang-tulangnya, k  yang mula-mula tidak tampak, menonjol l  ke luar, 33:22 sampai nyawanya menghampiri liang kubur, m  dan hidupnya mendekati mereka yang membawa maut. n  33:23 Jikalau di sampingnya ada malaikat, penengah, o  satu di antara seribu, untuk menyatakan jalan yang benar kepada manusia, p  33:24 maka Ia akan mengasihaninya dengan berfirman: Lepaskan dia, supaya jangan ia turun ke liang kubur; q  uang tebusan telah Kuperoleh. r  33:25 Tubuhnya mengalami kesegaran s  seorang pemuda, ia seperti pada masa mudanya. t  33:26 Ia berdoa kepada Allah, dan Allah berkenan menerimanya; u  ia akan memandang wajah-Nya dengan bersorak-sorai, v  dan Allah mengembalikan kebenaran w  kepada manusia. 33:27 Ia akan bernyanyi di depan orang: Aku telah berbuat dosa, x  dan yang lurus y  telah kubengkokkan, tetapi hal itu tidak dibalaskan z  kepadaku. 33:28 Ia telah membebaskan a  nyawaku dari jalan ke liang kubur, b  dan hidupku akan melihat terang. c  33:29 Sesungguhnya, semuanya ini dilakukan Allah dua, tiga kali d  terhadap manusia: e  33:30 mengembalikan f  nyawanya dari liang kubur, g  sehingga ia h  diterangi oleh cahaya hidup. i 


TIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA