Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yeremia 2:2

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yer 2:2

"Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan: Beginilah firman TUHAN: Aku teringat kepada kasihmu 1  pada masa mudamu, o  kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti Aku di padang gurun, p  di negeri yang tiada tetaburannya.

AYT (2018)

“Pergi dan serukan ke telinga-telinga Yerusalem, katakan, ‘Beginilah firman TUHAN, ‘Aku ingat akan kesetiaanmu pada masa mudamu, kasihmu seperti pengantin, saat kamu mengikuti Aku di padang belantara, di suatu negeri yang tidak ditaburi.

TL (1954) ©

SABDAweb Yer 2:2

Pergilah engkau, berserulah sampai kedengaran kepada segala orang isi Yeruzalem, bunyinya: Demikianlah firman Tuhan: Bahwa Aku lagi ingat akan rindumu tatkala engkau muda, akan kasihmu tatkala engkau penganten, tatkala engkau mengikut Aku di padang Tiah, yaitu di padang tekukur.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yer 2:2

mengumumkan berita ini kepada semua orang di Yerusalem, "Hai Israel, Kuingat betapa kau setia di kala engkau masih muda; betapa besar cintamu ketika kita berbulan madu. Ke padang gurun Aku kauikuti melalui daerah yang tidak ditanami.

MILT (2008)

"Dan engkau harus pergi menyerukan ke telinga penduduk Yerusalem, dengan mengatakan: Beginilah TUHAN YAHWEH 03069 berfirman: Aku telah mengingat engkau, kebaikan masa mudamu, kasih pertunanganmu, engkau telah berjalan mengikuti Aku di padang gurun, di tanah yang tidak ditaburi.

Shellabear 2011 (2011)

"Pergilah dan serukanlah kepada penduduk Yerusalem: Beginilah firman ALLAH, Aku teringat kasihmu pada masa mudamu, cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti Aku di padang belantara, di tanah yang tidak ditaburi benih.

AVB (2015)

“Pergilah dan berserulah kepada penduduk Yerusalem: Beginilah firman TUHAN, ‘Aku teringat kasih sayangmu pada masa mudamu, cintamu ketika engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti Aku di gurun, di tanah yang tidak ditaburi benih.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yer 2:2

"Pergilah
<01980>
memberitahukan
<07121>
kepada penduduk Yerusalem
<03389>
dengan mengatakan
<0559>
: Beginilah
<03541>
firman
<0559>
TUHAN
<03069>
: Aku teringat
<02142>
kepada kasihmu
<02617>
pada masa mudamu
<05271>
, kepada cintamu
<0160>
pada waktu engkau menjadi pengantin
<03623>
, bagaimana engkau mengikuti
<0310> <01980>
Aku di padang gurun
<04057>
, di negeri
<0776>
yang tiada
<03808>
tetaburannya
<02232>
.

[<0241>]
TL ITL ©

SABDAweb Yer 2:2

Pergilah
<01980>
engkau, berserulah
<07121>
sampai kedengaran
<0241>
kepada segala orang isi Yeruzalem
<03389>
, bunyinya
<0559>
: Demikianlah
<03541>
firman
<0559>
Tuhan
<03069>
: Bahwa Aku lagi ingat
<02142>
akan rindumu
<02617>
tatkala engkau muda
<05271>
, akan kasihmu
<0160>
tatkala engkau penganten
<03623>
, tatkala engkau mengikut
<0310> <01980>
Aku di padang Tiah
<04057>
, yaitu di padang tekukur
<0776>
.
AYT ITL
“Pergi
<01980>
dan serukan
<07121>
ke telinga-telinga
<0241>
Yerusalem
<03389>
, katakan
<0559>
, ‘Beginilah
<03541>
firman
<0559>
TUHAN
<03069>
, ‘Aku ingat
<02142>
akan kesetiaanmu
<02617>
pada masa mudamu
<05271>
, kasihmu
<0160>
seperti pengantin
<03623>
, saat kamu mengikuti
<0310>
Aku di padang belantara
<04057>
, di suatu negeri
<0776>
yang tidak
<03808>
ditaburi
<02232>
.

[<00> <01980>]
AVB ITL
“Pergilah
<01980>
dan berserulah
<07121>
kepada penduduk
<0241>
Yerusalem
<03389>
: Beginilah
<03541>
firman
<0559>
TUHAN
<03069>
, ‘Aku teringat
<02142>
kasih sayangmu
<02617>
pada masa mudamu
<05271>
, cintamu
<0160>
ketika engkau menjadi pengantin
<03623>
, bagaimana engkau mengikuti
<01980> <0310>
Aku di gurun
<04057>
, di tanah
<0776>
yang tidak
<03808>
ditaburi benih
<02232>
.

[<0559> <00>]
HEBREW
hewrz
<02232>
al
<03808>
Urab
<0776>
rbdmb
<04057>
yrxa
<0310>
Ktkl
<01980>
Kytlwlk
<03623>
tbha
<0160>
Kyrwen
<05271>
dox
<02617>
Kl
<0>
ytrkz
<02142>
hwhy
<03069>
rma
<0559>
hk
<03541>
rmal
<0559>
Mlswry
<03389>
ynzab
<0241>
tarqw
<07121>
Klh (2:2)
<01980>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yer 2:2

"Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan: Beginilah firman TUHAN: Aku teringat kepada kasihmu 1  pada masa mudamu, o  kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti Aku di padang gurun, p  di negeri yang tiada tetaburannya.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yer 2:2

" 1  4 Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan: Beginilah firman TUHAN: Aku teringat kepada kasihmu 2  pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin 3 , bagaimana engkau mengikuti Aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya.

Catatan Full Life

Yes 40:1--66:24 1

Nas : Yes 40:1-66:24

Pasal-pasal ini ditulis selama tahun-tahun akhir hidup Yesaya. Allah menyatakan nubuat-nubuat ini supaya memberikan pengharapan dan penghiburan kepada umat-Nya selama mereka tertawan di Babel 150 tahun sesudah zaman Yesaya (lih. Yes 39:5-8); pasal-pasal ini penuh dengan penyataan nubuat mengenai Mesias yang akan datang dan kerajaan-Nya di bumi kelak. Beberapa peristiwa yang dinubuatkan digenapi berhubungan dengan tertawannya Yehuda oleh Babel dan pemulihannya. Banyak nubuat lain lebih khusus berhubungan dengan datangnya Yesus Kristus ke bumi, dan yang lain lagi masih menunggu penggenapan. Secara umum, pasal Yes 40:1-48:22 menekankan pelepasan, pasal Yes 49:1-57:21 penebusan, dan Yes 58:1-66:24 kemuliaan.


Yer 2:2 2

Nas : Yer 2:2

Bangsa Israel pada mulanya mengandalkan Allah dengan kasih sungguh-sungguh. Demikian eratnya hubungan mereka sehingga bangsa itu dipandang sebagai istri Tuhan (bd. Yer 3:14; 31:32; Yes 54:5). Tetapi sekarang seluruh Israel telah meningglkan Allah dan mengikuti dewa-dewa lain (ayat Yer 2:4-5,25).

[+] Bhs. InggrisTIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA