Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kisah Para Rasul 22:30

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kis 22:30

Namun kepala pasukan itu ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi t  kepada Paulus. Karena itu pada keesokan harinya ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara u  dan memerintahkan, supaya imam-imam kepala dan seluruh Mahkamah Agama v  berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka.

AYT (2018)

Akan tetapi, pada hari berikutnya, karena kepala pasukan ingin mengetahui alasan sebenarnya mengapa Paulus dituduh oleh orang-orang Yahudi itu, ia melepaskan Paulus dan memerintahkan imam-imam kepala serta seluruh Sanhedrin untuk berkumpul, lalu ia membawa Paulus turun dan menghadapkannya ke tengah-tengah mereka.

TL (1954) ©

SABDAweb Kis 22:30

Tetapi pada keesokan harinya, sebab hendak mengetahui halnya dengan sah yang menyebabkan ia dituduh oleh orang Yahudi itu, dioraknya pengikatnya, disuruhnya kepala-kepala imam dan segenap Majelis Besar itu berhimpun, lalu dibawanya Paulus turun, serta dihadapkannya dia ke hadapan mereka itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kis 22:30

Komandan pasukan Roma itu ingin sekali mengetahui apa sesungguhnya yang menyebabkan orang-orang Yahudi menyalahkan Paulus. Oleh sebab itu besoknya ia memanggil imam-imam kepala dan Mahkamah Agama supaya berkumpul. Lalu Paulus dilepaskan dari belenggunya, kemudian dibawa menghadap mereka semua.

MILT (2008)

Dan pada keesokan harinya, karena ingin mengetahui hal yang pasti mengapa dia dituduh oleh orang-orang Yahudi, maka dia membebaskannya dari rantai-rantai itu dan dia memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh sanhedrinnya datang. Dan setelah membawa Paulus turun, dia menghadapkannya kepada mereka.

Shellabear 2011 (2011)

Akan tetapi, kepala pasukan itu hendak mengetahui dengan seksama apa tuduhan orang-orang Israil terhadap Paul. Karena itu keesokan harinya ia memberi perintah supaya imam-imam kepala dan seluruh Mahkamah Agama berkumpul. Setelah itu disuruhnya orang mengambil Paul dari markas, lalu Paul pun dibawa menghadap mereka.

AVB (2015)

Esoknya, untuk mengetahui dengan pasti apa sebabnya Paulus dituduh oleh orang Yahudi, ketua tentera itu meminta imam besar dan semua ahli Majlis Agama berhimpun. Kemudian dia melepaskan Paulus daripada ikatan dan menghadapkannya kepada perhimpunan itu.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kis 22:30

Namun
<1161>
kepala pasukan itu ingin
<1014>
mengetahui
<1097>
dengan teliti
<804>
apa
<5101>
yang dituduhkan
<2723>
orang-orang Yahudi
<2453>
kepada Paulus
<846>
. Karena itu pada keesokan harinya
<1887>
ia menyuruh mengambil
<3089>
Paulus dari penjara dan
<2532>
memerintahkan
<2753>
, supaya imam-imam kepala
<749>
dan
<2532>
seluruh
<3956>
Mahkamah Agama
<4892>
berkumpul
<4905>
. Lalu ia membawa
<2609>
Paulus
<3972>
dari markas dan menghadapkannya
<2476>
kepada
<1519>
mereka
<846>
.

[<5259> <2532>]
TL ITL ©

SABDAweb Kis 22:30

Tetapi
<1161>
pada keesokan harinya
<1887>
, sebab hendak
<1014>
mengetahui
<1097>
halnya dengan sah yang menyebabkan
<804>
ia dituduh
<2723>
oleh
<5259>
orang Yahudi
<2453>
itu, dioraknya
<3089>
pengikatnya
<5101>
, disuruhnya
<2753>
kepala-kepala imam
<4905> <749>
dan
<2532>
segenap
<3956>
Majelis
<4892>
Besar itu berhimpun
<4905>
, lalu
<2532>
dibawanya Paulus
<3972>
turun
<2609>
, serta dihadapkannya
<2476>
dia ke
<1519>
hadapan mereka
<846>
itu.
AYT ITL
Akan tetapi
<1161>
, pada hari berikutnya
<1887>
, karena kepala pasukan ingin
<1014>
mengetahui
<1097>
alasan sebenarnya
<804>
mengapa
<5101>
Paulus dituduh
<2723>
oleh
<5259>
orang-orang Yahudi
<2453>
itu, ia melepaskan
<3089>
Paulus
<846>
dan
<2532>
memerintahkan
<2753>
imam-imam kepala
<749>
serta
<2532>
seluruh
<3956>
Sanhedrin
<4892>
untuk berkumpul
<4905>
, lalu
<2532>
ia membawa
<2609> <0>
Paulus
<3972>
turun
<0> <2609>
dan menghadapkannya
<2476>
ke tengah-tengah
<1519>
mereka
<846>
.
GREEK
th
<3588>
T-DSF
de
<1161>
CONJ
epaurion
<1887>
ADV
boulomenov
<1014> (5740)
V-PNP-NSM
gnwnai
<1097> (5629)
V-2AAN
to
<3588>
T-ASN
asfalev
<804>
A-ASN
to
<3588>
T-ASN
ti
<5101>
I-ASN
kathgoreitai
<2723> (5743)
V-PPI-3S
upo
<5259>
PREP
twn
<3588>
T-GPM
ioudaiwn
<2453>
A-GPM
elusen
<3089> (5656)
V-AAI-3S
auton
<846>
P-ASM
kai
<2532>
CONJ
ekeleusen
<2753> (5656)
V-AAI-3S
sunelyein
<4905> (5629)
V-2AAN
touv
<3588>
T-APM
arciereiv
<749>
N-APM
kai
<2532>
CONJ
pan
<3956>
A-ASN
to
<3588>
T-ASN
sunedrion
<4892>
N-ASN
kai
<2532>
CONJ
katagagwn
<2609> (5631)
V-2AAP-NSM
ton
<3588>
T-ASM
paulon
<3972>
N-ASM
esthsen
<2476> (5656)
V-AAI-3S
eiv
<1519>
PREP
autouv
<846>
P-APM
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kis 22:30

Namun kepala pasukan itu ingin 1  mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu pada keesokan harinya ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan 2 , supaya imam-imam kepala dan seluruh Mahkamah Agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka.

[+] Bhs. InggrisTIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA