Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 42:37

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 42:37

Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya: "Kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh 1 , jika ia tidak kubawa kepadamu; serahkanlah dia ke dalam tanganku, l  maka dia akan kubawa kembali m  kepadamu."

AYT (2018)

Kemudian, Ruben berkata kepada ayahnya, katanya, “Bunuhlah kedua anak laki-lakiku jika aku tidak membawanya kepadamu. Serahkanlah dia ke tanganku dan aku akan membawanya kembali kepadamu.”

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 42:37

Lalu kata Rubin kepada bapanya: Bunuhlah akan kedua orang anak sahaya laki-laki, kalau tiada sahaya kembalikan budak ini kepada bapa. Serahkanlah dia kepada sahaya sahaja, niscaya sahaya bawa balik akan dia kepada bapa.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 42:37

Lalu kata Ruben kepada ayahnya, "Serahkanlah Benyamin kepada saya, Ayah; nanti akan saya bawa kembali, jika tidak, Ayah boleh membunuh kedua anak laki-laki saya."

MILT (2008)

Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya dengan mengatakan, "Kedua anak laki-lakiku boleh engkau bunuh, jika aku tidak membawa dia kembali kepadamu. Serahkanlah dia ke tanganku, maka aku akan membawanya kembali kepadamu."

Shellabear 2011 (2011)

Kemudian Ruben berkata kepada ayahnya, "Bunuhlah kedua anak laki-lakiku jika aku tidak membawanya kembali kepada Ayah. Serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka aku akan membawanya kembali kepada Ayah."

AVB (2015)

Kemudian Ruben berkata kepada ayahnya, “Bunuhlah kedua-dua orang puteraku jika aku tidak membawanya kembali kepada ayah. Serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka aku akan membawanya kembali kepada ayah.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 42:37

Lalu berkatalah
<0559>
Ruben
<07205>
kepada
<0413>
ayahnya
<01>
: "Kedua
<08147>
anakku laki-laki
<01121>
boleh engkau bunuh
<04191>
, jika
<0518>
ia tidak
<03808>
kubawa
<0935>
kepadamu
<0413>
; serahkanlah
<05414>
dia ke dalam
<05921>
tanganku
<03027>
, maka dia akan kubawa
<0589>
kembali
<07725>
kepadamu
<0413>
."

[<0559>]
TL ITL ©

SABDAweb Kej 42:37

Lalu kata
<0559>
Rubin
<07205>
kepada
<0413>
bapanya
<01>
: Bunuhlah
<04191>
akan kedua
<08147>
orang anak
<01121>
sahaya laki-laki
<01121>
, kalau
<0518>
tiada
<03808>
sahaya kembalikan
<0935>
budak ini kepada
<0413>
bapa. Serahkanlah
<03027> <05414>
dia kepada
<05921>
sahaya sahaja, niscaya sahaya
<0589>
bawa balik
<07725>
akan dia kepada
<0413>
bapa.
AYT ITL
Kemudian, Ruben
<07205>
berkata
<0559>
kepada
<0413>
ayahnya
<01>
, katanya
<0559>
, “Bunuhlah
<04191>
kedua
<08147>
anak
<01121>
laki-lakiku jika
<0518>
aku tidak
<03808>
membawanya
<0935>
kepadamu
<0413>
. Serahkanlah
<05414>
dia ke
<05921>
tanganku
<03027>
dan aku
<0589>
akan membawanya kembali
<07725>
kepadamu
<0413>
.”

[<0853> <0853>]
HEBREW
Kyla
<0413>
wnbysa
<07725>
ynaw
<0589>
ydy
<03027>
le
<05921>
wta
<0853>
hnt
<05414>
Kyla
<0413>
wnayba
<0935>
al
<03808>
Ma
<0518>
tymt
<04191>
ynb
<01121>
yns
<08147>
ta
<0853>
rmal
<0559>
wyba
<01>
la
<0413>
Nbwar
<07205>
rmayw (42:37)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Kej 42:37

Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya: "Kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh 1 , jika ia tidak kubawa kepadamu; serahkanlah dia ke dalam tanganku, l  maka dia akan kubawa kembali m  kepadamu."

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 42:37

Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya: "Kedua 1  anakku laki-laki boleh engkau bunuh 1 , jika ia tidak kubawa kepadamu; serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu."

Catatan Full Life

Kej 42:37 1

Nas : Kej 42:37

Ayat Kej 42:29-38 menunjukkan bahwa saudara-saudara Yusuf telah berubah menjadi baik. Ruben, misalnya, bersedia mengorbankan dua putranya daripada menyedihkan ayahnya lagi.

[+] Bhs. InggrisTIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA