Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Imamat 13:2

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Im 13:2

"Apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak o  atau bintil-bintil atau panau, p  yang mungkin menjadi penyakit kusta q  pada kulitnya, ia harus dibawa kepada imam Harun, r  atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya, imam-imam itu.

AYT (2018)

“Jika pada kulit tubuh seseorang terdapat bengkak, bintil, atau bercak terang, dan itu menjadi tanda penyakit kusta pada kulit tubuhnya, orang itu harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah satu anaknya, para imam itu.

TL (1954) ©

SABDAweb Im 13:2

Jikalau pada kulit tubuh barang seorang ada barang bengkak atau restung atau panau, yang boleh menjadi bala kusta pada kulit tubuhnya, maka hendaklah orang itu dibawa kepada Harun, yang imam, atau kepada salah suatu dari pada segala anak-anaknya laki-laki yang imam.

BIS (1985) ©

SABDAweb Im 13:2

Apabila seseorang mempunyai bintil-bintil, atau borok atau becak-becak putih pada kulitnya yang bisa menjadi penyakit kulit yang berbahaya, ia harus dibawa kepada imam keturunan Harun.

MILT (2008)

"Ketika pada kulit tubuh manusia terdapat bengkak atau bintil atau bercak terang, dan hal itu dapat menjadi tanda penyakit kusta pada kulit tubuhnya, maka dia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari anak-anaknya, para imam itu;

Shellabear 2011 (2011)

"Jika pada kulit tubuh seseorang terdapat bengkak, ruam, atau bercak yang kemudian menjadi penyakit kusta, maka orang itu harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya, para imam.

AVB (2015)

“Apabila terjadi bengkak, ruam atau berbintik-bintik pada kulit tubuh seseorang yang kemudian menjadi jangkitan penyakit kulit, maka hendaklah orang itu dibawa kepada Imam Harun atau kepada seorang daripada antara para imam iaitu anak-anaknya.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Im 13:2

"Apabila
<03588>
pada kulit
<05785>
badan
<01320>
seseorang
<0120>
ada
<01961>
bengkak
<07613>
atau
<0176>
bintil-bintil
<05597>
atau
<0176>
panau
<0934>
, yang mungkin menjadi
<01961>
penyakit
<05061>
kusta
<06883>
pada kulitnya
<05785>
, ia harus dibawa
<0935>
kepada
<0413>
imam
<03548>
Harun
<0175>
, atau
<0176>
kepada
<0413>
salah seorang
<0259>
dari antara anak-anaknya
<01121>
, imam-imam
<03548>
itu.

[<01320>]
TL ITL ©

SABDAweb Im 13:2

Jikalau
<03588>
pada kulit
<05785>
tubuh
<01320>
barang seorang
<0120>
ada
<01961>
barang bengkak
<07613>
atau
<0176>
restung
<05597>
atau
<0176>
panau
<0934>
, yang boleh menjadi
<01961>
bala
<05061>
kusta
<06883>
pada kulit
<05785>
tubuhnya
<01320>
, maka hendaklah orang itu dibawa
<0935>
kepada
<0413>
Harun
<0175>
, yang imam
<03548>
, atau
<0176>
kepada
<0413>
salah
<0259>
suatu dari pada segala anak-anaknya laki-laki
<01121>
yang imam
<03548>
.
AYT ITL
“Jika
<03588>
pada
<01961>
kulit
<05785>
tubuh
<01320>
seseorang terdapat bengkak
<07613>
, bintil
<05597>
, atau
<0176>
bercak terang
<0934>
, dan itu menjadi
<01961>
tanda penyakit
<05061>
kusta
<06883>
pada kulit
<05785>
tubuhnya
<01320>
, orang itu harus dibawa
<0935>
kepada
<0413>
Imam
<03548>
Harun
<0175>
atau
<0176>
kepada
<0413>
salah satu
<0259>
anaknya
<01121>
, para imam
<03548>
itu.

[<0120> <0176>]
AVB ITL
“Apabila
<03588>
terjadi
<01961>
bengkak
<07613>
, ruam
<05597>
atau
<0176>
berbintik-bintik
<0934>
pada kulit
<05785>
tubuh
<01320>
seseorang
<0120>
yang kemudian menjadi
<01961>
jangkitan penyakit
<05061> <06883>
kulit
<05785>
, maka hendaklah orang itu dibawa
<0935>
kepada
<0413>
Imam
<03548>
Harun
<0175>
atau
<0176>
kepada
<0413>
seorang
<0259>
daripada antara para imam
<03548>
iaitu anak-anaknya
<01121>
.

[<0176> <01320>]
HEBREW
Mynhkh
<03548>
wynbm
<01121>
dxa
<0259>
la
<0413>
wa
<0176>
Nhkh
<03548>
Nrha
<0175>
la
<0413>
abwhw
<0935>
teru
<06883>
egnl
<05061>
wrvb
<01320>
rweb
<05785>
hyhw
<01961>
trhb
<0934>
wa
<0176>
txpo
<05597>
wa
<0176>
tav
<07613>
wrvb
<01320>
rweb
<05785>
hyhy
<01961>
yk
<03588>
Mda (13:2)
<0120>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Im 13:2

"Apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak 1  atau bintil-bintil atau panau, yang mungkin menjadi penyakit kusta 2  pada kulitnya, ia harus dibawa 3  kepada imam Harun, atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya, imam-imam itu.

[+] Bhs. InggrisTIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA