Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 2:14

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 2:14

Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, k  yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. l 

AYT (2018)

Nama sungai yang ketiga adalah Tigris yang mengalir di sebelah timur Asyur. Sungai yang keempat adalah Efrat.

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 2:14

Maka nama sungai yang ketiga itu Hidekel; ia itu mengalir ke sebelah timur benua Asyur. Dan nama sungai yang keempat itu Ferat.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 2:14

Sungai yang ketiga bernama Tigris dan mengalir di sebelah timur Asyur. Sungai yang keempat bernama Efrat.

MILT (2008)

Nama sungai yang ketiga adalah Tigris, yang mengalir di sebelah timur Ashur. Dan sungai yang keempat adalah Efrat.

Shellabear 2011 (2011)

Nama sungai yang ketiga ialah Tigris. Sungai ini mengalir di sebelah timur Asyur. Sungai yang keempat ialah Efrat.

AVB (2015)

Sungai ketiga yang bernama Tigris pula mengalir di sebelah timur Asyur. Sungai yang keempat ialah Efrat.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 2:14

Nama
<08034>
sungai
<05104>
yang ketiga
<07992>
ialah Tigris
<02313>
, yakni
<01931>
yang mengalir
<01980>
di sebelah timur
<06926>
Asyur
<0804>
. Dan sungai
<05104>
yang keempat
<07243>
ialah Efrat
<06578>
.

[<01931>]
TL ITL ©

SABDAweb Kej 2:14

Maka nama
<08034>
sungai
<05104>
yang ketiga
<07992>
itu Hidekel
<02313>
; ia
<01931>
itu mengalir ke
<01980>
sebelah timur
<06926>
benua Asyur
<0804>
. Dan nama sungai
<05104>
yang keempat
<07243>
itu Ferat
<06578>
.
HEBREW
trp
<06578>
awh
<01931>
yeybrh
<07243>
rhnhw
<05104>
rwsa
<0804>
tmdq
<06926>
Klhh
<01980>
awh
<01931>
lqdx
<02313>
ysylsh
<07992>
rhnh
<05104>
Msw (2:14)
<08034>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 2:14

2 Nama sungai yang ketiga ialah Tigris 1 , yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat 3 .

[+] Bhs. InggrisTIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA