Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Daniel 9:21

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Dan 9:21

sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, x  dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban y  petang hari.

AYT (2018)

sementara aku berbicara dalam doa, Gabriel, yang kulihat dalam penglihatan dahulu itu, terbang dengan cepat ke arahku pada waktu persembahan kurban petang.

TL (1954) ©

SABDAweb Dan 9:21

sementara lagi aku berkata dalam doaku, datanglah seorang, yaitu Jibrail, yang telah kulihat dalam khayal dahulu itu, ia terbang dengan segera mendapatkan aku, kira-kira pada waktu persembahan petang hari.

BIS (1985) ©

SABDAweb Dan 9:21

Sementara aku berdoa, Gabriel yang telah kulihat dalam penglihatanku yang dahulu itu, terbang ke arahku. Saat itu waktunya orang mempersembahkan kurban petang.

MILT (2008)

dan sementara aku berbicara dalam doa, maka sosok Gabriel, yang telah aku lihat dalam penglihatan pada permulaan, menyentuhku dalam kelelahanku, kira kira waktu persembahan sajian petang hari.

Shellabear 2011 (2011)

selagi aku berbicara dalam doa, Jibril, orang yang kulihat dalam penglihatan yang terdahulu itu, terbang dengan cepat mendatangiku kira-kira pada waktu persembahan petang.

AVB (2015)

sewaktu aku berbicara dalam doa itu, Gabriel yang kulihat dalam penglihatan yang terdahulu itu, terbang dengan cepat mendatangi aku kira-kira pada waktu persembahan petang.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Dan 9:21

sementara
<05750>
aku
<0589>
berbicara
<01696>
dalam doa
<08605>
, terbanglah
<03286>
dengan cepat
<03288>
ke arahku
<05060>
Gabriel
<01403>
, dia
<0376>
yang
<0834>
telah kulihat
<07200>
dalam penglihatan
<02377>
yang dahulu
<08462>
itu pada waktu
<06256>
persembahan korban
<04503>
petang hari
<06153>
.

[<0413>]
TL ITL ©

SABDAweb Dan 9:21

sementara lagi
<05750>
aku
<0589>
berkata
<01696>
dalam doaku
<08605>
, datanglah seorang
<0376>
, yaitu Jibrail
<01403>
, yang telah
<0834>
kulihat
<07200>
dalam khayal
<02377>
dahulu
<08462>
itu, ia terbang dengan segera
<03288>
mendapatkan
<0413>
aku, kira-kira pada waktu
<06256>
persembahan
<04503>
petang
<06153>
hari.
AYT ITL
sementara
<05750>
aku
<0589>
berbicara
<01696>
dalam doa
<08605>
, Gabriel
<01403>
, yang
<0834>
kulihat
<07200>
dalam penglihatan
<02377>
dahulu
<08462>
itu, terbang
<03286>
dengan cepat
<03288>
ke arahku
<05060>
pada
<0413>
waktu
<06256>
persembahan kurban
<04503>
petang
<06153>
.

[<0376>]
AVB ITL
sewaktu
<05750>
aku
<0589>
berbicara
<01696>
dalam doa
<08605>
itu, Gabriel
<01403>
yang
<0834>
kulihat
<07200>
dalam penglihatan
<02377>
yang terdahulu
<08462>
itu, terbang
<03286>
dengan cepat
<03288>
mendatangi
<05060>
aku kira-kira pada
<0413>
waktu
<06256>
persembahan
<04503>
petang
<06153>
.

[<0376>]
HEBREW
bre
<06153>
txnm
<04503>
tek
<06256>
yla
<0413>
egn
<05060>
Peyb
<03288>
Pem
<03286>
hlxtb
<08462>
Nwzxb
<02377>
ytyar
<07200>
rsa
<0834>
layrbg
<01403>
syahw
<0376>
hlptb
<08605>
rbdm
<01696>
yna
<0589>
dwew (9:21)
<05750>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Dan 9:21

sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah 2  dengan cepat 3  ke arahku Gabriel, dia 1  yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu 4  persembahan korban petang hari.

[+] Bhs. InggrisTIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA