Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Bilangan 4:20

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Bil 4:20

Tetapi janganlah orang Kehat masuk ke dalam untuk melihat b  barang-barang kudus itu walau sesaatpun, nanti mereka mati 1 ."

AYT (2018)

tetapi mereka tidak boleh masuk melihat barang-barang kudus itu. Jika mereka melihatnya, walaupun hanya sebentar, mereka pasti mati.”

TL (1954) ©

SABDAweb Bil 4:20

Tetapi janganlah mereka itu datang hendak melihat apabila tempat yang suci itu dibungkus, supaya jangan mereka itu mati.

BIS (1985) ©

SABDAweb Bil 4:20

(4:15)

MILT (2008)

Dan janganlah mereka masuk untuk melihat barang-barang kudus itu meski sesaat, karena mereka dapat mati."

Shellabear 2011 (2011)

Tetapi orang Kehat tidak boleh masuk ke dalam untuk melihat barang-barang suci itu sekalipun hanya sesaat, supaya jangan mereka mati."

AVB (2015)

Tetapi bani Kehat tidak boleh masuk ke dalam untuk melihat barang-barang suci itu sekalipun hanya sesaat, supaya jangan mereka mati.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Bil 4:20

Tetapi janganlah
<03808>
orang Kehat masuk
<0935>
ke dalam untuk melihat
<07200>
barang-barang kudus
<06944>
itu walau sesaatpun
<01104>
, nanti mereka mati
<04191>
."
TL ITL ©

SABDAweb Bil 4:20

Tetapi janganlah
<03808>
mereka itu datang
<0935>
hendak melihat
<07200>
apabila tempat yang suci
<06944>
itu dibungkus
<01104>
, supaya jangan mereka itu mati
<04191>
.
AYT ITL
tetapi mereka tidak boleh
<03808>
masuk
<0935>
melihat
<07200>
barang-barang kudus
<06944>
itu. Jika mereka melihatnya, walaupun hanya sebentar
<01104>
, mereka pasti mati
<04191>
.”

[<0853> <00>]
HEBREW
P
wtmw
<04191>
sdqh
<06944>
ta
<0853>
elbk
<01104>
twarl
<07200>
waby
<0935>
alw (4:20)
<03808>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Bil 4:20

Tetapi janganlah orang Kehat masuk ke dalam untuk melihat b  barang-barang kudus itu walau sesaatpun, nanti mereka mati 1 ."

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Bil 4:20

Tetapi janganlah orang Kehat masuk 1  ke dalam untuk melihat barang-barang kudus 2  itu walau sesaatpun, nanti mereka mati."

Catatan Full Life

Bil 4:20 1

Nas : Bil 4:20

Kekudusan Allah dapat membinasakan (ayat Bil 4:15,20;

lihat cat. --> Im 10:2)

[atau ref. Im 10:2]

atau menyucikan (Yes 6:1-7;

lihat cat. --> Im 19:2).

[atau ref. Im 19:2]

Allah sedang mengajarkan bahwa kehadiran-Nya mendatangkan berkat apabila Ia dihormati dan ditaati, tetapi hukuman apabila Ia diperlakukan dengan tidak hormat (bd. 1Kor 11:27-29).

[+] Bhs. InggrisTIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA