Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Amos 9:1

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Am 9:1

Kulihat Tuhan 1  berdiri dekat mezbah, dan Ia berfirman: "Pukullah hulu tiang dengan keras, sehingga ambang-ambang bergoncang, dan runtuhkanlah itu ke atas kepala p  semua orang, dan sisa-sisa mereka akan Kubunuh dengan pedang; tidak seorangpun dari mereka akan dapat melarikan diri, q  dan tidak seorangpun dari mereka akan dapat meluputkan diri.

AYT (2018)

Aku melihat Tuhan berdiri di dekat mazbah, dan Dia berfirman, “Pukullah kepala tiang utama dengan keras sehingga serambi depan berguncang, runtuhkanlah semuanya itu ke atas kepala semua orang, dan orang-orang yang tinggal akan Kubunuh dengan pedang. Tidak satu pun akan melarikan diri, tidak satu pun akan terluput.

TL (1954) ©

SABDAweb Am 9:1

Bermula maka kulihat Tuhan berdiri di atas mezbah, maka firman-Nya kepadaku: Biarlah dipalu orang akan ambang yang di atas, sehingga goncanglah kedua belah jenang dan pecahkanlah dia di atas kepala semuanya! bahkan, Aku akan membunuh mereka itu dengan pedang sampai orang yang terkemudian sekali; seorang pelaripun tiada di antara mereka itu yang dapat lari berlepas dirinya, dan di antara mereka itu seorangpun tiada akan luput dari pada mereka sekalian yang hendak meluputkan dirinya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Am 9:1

Aku melihat TUHAN berdiri di dekat mezbah. Ia memberikan perintah ini, "Pukullah keras-keras kepala-kepala tiang di Rumah-Ku supaya seluruh serambi berguncang. Robohkan tiang-tiang itu ke atas kepala orang-orang. Mereka yang tidak mati akan Kubunuh dalam peperangan. Tak seorang pun dapat melarikan diri, tak seorang pun akan luput.

MILT (2008)

"Aku melihat Tuhan Tuhan 0136 sedang berdiri di sisi mezbah. Dan Dia berfirman: Pukullah hulu tiang pintu, maka ambang-ambang pintu akan bergoncang; dan hancurkanlah semuanya itu di atas kepala semua orang. Dan Aku akan membinasakan yang terakhir dari mereka dengan pedang. Tidak seorang pun dari mereka yang melarikan diri akan terluput.

Shellabear 2011 (2011)

Aku melihat TUHAN hadir di sisi mazbah berhala. Ia berfirman, "Pukullah kepala-kepala tiang itu sehingga ambang-ambang pintu berguncang, dan pecahkanlah semua itu ke atas kepala semua orang. Aku akan mencabut nyawa orang-orang yang tersisa dengan pedang. Tak seorang pun dari mereka dapat melarikan diri, tak seorang pun dapat meluputkan diri.

AVB (2015)

Aku melihat TUHAN hadir di sisi mazbah berhala dan Dia berfirman, “Hentamlah segala kepala tiang itu sehingga kesemua ambang pintu bergoncang, lalu pecahkan dan jatuhkanlah kesemuanya ke atas kepala semua orang. Dengan pedang akan Kucabut nyawa sesiapa yang terselamat. Tiada seorang pun daripada mereka akan mampu melarikan diri, tiada seorang pun dapat menyelamatkan diri.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Am 9:1

Kulihat
<07200>
Tuhan
<0136>
berdiri
<05324>
dekat
<05921>
mezbah
<04196>
, dan Ia berfirman
<0559>
: "Pukullah
<05221>
hulu tiang
<03730>
dengan keras, sehingga ambang-ambang
<05592>
bergoncang
<07493>
, dan runtuhkanlah
<01214>
itu ke atas kepala
<07218>
semua
<03605>
orang, dan sisa-sisa
<0319>
mereka akan Kubunuh
<02026>
dengan pedang
<02719>
; tidak
<03808>
seorangpun
<05127>
dari mereka akan dapat melarikan diri
<05127>
, dan tidak
<03808>
seorangpun
<06412>
dari mereka akan dapat meluputkan diri
<04422>
.
TL ITL ©

SABDAweb Am 9:1

Bermula maka kulihat
<07200>
Tuhan
<0136>
berdiri
<05324>
di atas
<05921>
mezbah
<04196>
, maka firman-Nya
<0559>
kepadaku: Biarlah dipalu
<05221>
orang akan ambang
<03730>
yang di atas, sehingga goncanglah
<07493>
kedua belah jenang
<05592>
dan pecahkanlah
<01214>
dia di atas kepala
<07218>
semuanya
<03605>
! bahkan, Aku akan membunuh
<02026>
mereka itu dengan pedang
<02719>
sampai orang yang terkemudian
<0319>
sekali; seorang pelaripun tiada
<03808>
di antara mereka itu yang dapat lari
<05127>
berlepas dirinya
<05127>
, dan di antara mereka itu seorangpun tiada
<03808>
akan luput
<04422>
dari pada mereka sekalian yang hendak meluputkan
<06412>
dirinya.
AYT ITL
Aku melihat
<07200>
Tuhan
<0136>
berdiri
<05324>
di dekat
<05921>
mazbah
<04196>
, dan Dia berfirman
<0559>
, “Pukullah
<05221>
kepala tiang utama
<03730>
dengan keras sehingga serambi depan
<05592>
berguncang
<07493>
, runtuhkanlah
<01214>
semuanya itu ke atas kepala
<07218>
semua orang
<03605>
, dan orang-orang yang tinggal
<0319>
akan Kubunuh
<02026>
dengan pedang
<02719>
. Tidak satu pun
<03808>
akan melarikan diri
<05127>
, tidak satu pun
<03808>
akan terluput
<06412>
.

[<0853> <05127> <00> <04422> <00>]
HEBREW
jylp
<06412>
Mhl
<0>
jlmy
<04422>
alw
<03808>
on
<05127>
Mhl
<0>
owny
<05127>
al
<03808>
grha
<02026>
brxb
<02719>
Mtyrxaw
<0319>
Mlk
<03605>
sarb
<07218>
Meubw
<01214>
Mypoh
<05592>
wseryw
<07493>
rwtpkh
<03730>
Kh
<05221>
rmayw
<0559>
xbzmh
<04196>
le
<05921>
bun
<05324>
ynda
<0136>
ta
<0853>
ytyar (9:1)
<07200>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Am 9:1

Kulihat Tuhan 1  berdiri dekat mezbah, dan Ia berfirman: "Pukullah hulu tiang dengan keras, sehingga ambang-ambang bergoncang, dan runtuhkanlah itu ke atas kepala p  semua orang, dan sisa-sisa mereka akan Kubunuh dengan pedang; tidak seorangpun dari mereka akan dapat melarikan diri, q  dan tidak seorangpun dari mereka akan dapat meluputkan diri.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Am 9:1

Kulihat 1  Tuhan berdiri dekat mezbah 2 , dan Ia berfirman: "Pukullah 3  hulu tiang 4  dengan keras, sehingga ambang-ambang bergoncang, dan runtuhkanlah itu ke atas kepala semua orang, dan sisa-sisa mereka akan Kubunuh dengan pedang; tidak seorangpun 5  dari mereka akan dapat melarikan diri 5 , dan tidak seorangpun dari mereka akan dapat meluputkan diri.

Catatan Full Life

Am 9:1-10 1

Nas : Am 9:1-10

Dalam penglihatan kelima, Amos melihat Tuhan berdiri dekat mezbah di tempat suci-Nya, siap untuk membinasakan semua penyembah dengan merobohkan bait itu di atas mereka. Orang yang selamat akan dibunuh dengan pedang; semua orang berdosa di antara umat-Nya akan mati (ayat Am 9:10). Demikian pula, ketika Kristus datang kembali, dengan keras Dia akan menghukum semua orang di dalam gereja-Nya yang bergaya hidup penuh dosa; tidak ada di antara mereka yang akan luput dari murka Allah.

[+] Bhs. InggrisTIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA