Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

1 Samuel 9:2

TB ©

Orang ini ada anaknya laki-laki, namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya; tidak ada seorangpun dari antara orang Israel yang lebih elok dari padanya: dari bahu ke atas ia lebih tinggi dari pada setiap orang sebangsanya.

AYT

Dia mempunyai anak laki-laki yang bernama Saul, seorang pemuda yang tampan. Tidak ada seorang pun di antara orang Israel yang lebih tampan daripada dia. Dari bahu ke atas, dia lebih tinggi daripada semua orang.

TL ©

Maka pada orang itu adalah seorang anaknya laki-laki, yang bernama Saul, lagi teruna dan elok rupanya, bahkan, di antara segala bani Israel seorangpun tiada yang elok dari padanya, maka dari pada bahunya lalu ke atas ia lebih tinggi dari pada orang kebanyakan itu.

BIS ©

Kish mempunyai anak laki-laki, namanya Saul, seorang pemuda yang tampan dan tegap. Tak seorang pun di seluruh Israel yang lebih tampan dari dia. Badannya juga lebih tinggi; rata-rata tinggi orang Israel hanya sampai pundaknya.

MILT

Dan dia mempunyai seorang anak laki-laki, dan namanya adalah Saul. Dan tidak ada seorang pun pria dari antara bani Israel yang lebih tampan daripada dia; dia lebih tinggi dari semua orang, dari bahunya ke atas.

Shellabear 2011

Ia memiliki anak laki-laki yang bernama Saul, seorang pemuda yang tampan. Di antara bani Israil tidak ada seorang pun yang lebih tampan daripada dia. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada semua orang di antara bangsa itu.

AVB

Dia mempunyai seorang anak bernama Saul, seorang pemuda yang tegap lagi tampan. Tiada seorang pun pemuda orang Israel yang lebih tampan daripadanya. Dari bahu ke atas, ketinggiannya melebihi semua orang daripada umat sebangsanya.


TB ITL ©

Orang ini ada
<01961>
anaknya laki-laki
<01121>
, namanya
<08034>
Saul
<07586>
, seorang muda
<0970>
yang elok rupanya
<02896>
; tidak ada
<0369>
seorangpun
<0376>
dari antara orang
<01121>
Israel
<03478>
yang lebih elok
<02896>
dari
<04480>
padanya: dari bahu
<07926>
ke atas
<04605>
ia lebih tinggi
<01364>
dari pada setiap orang
<03605>
sebangsanya
<05971>
.
TL ITL ©

Maka pada orang itu adalah
<01961>
seorang anaknya laki-laki
<01121>
, yang bernama
<08034>
Saul
<07586>
, lagi teruna
<0970>
dan elok
<02896>
rupanya, bahkan, di antara segala bani
<01121>
Israel
<03478>
seorangpun
<0376>
tiada
<0369>
yang elok
<02896>
dari padanya, maka dari pada
<04480>
bahunya
<07926>
lalu ke atas
<04605>
ia lebih tinggi
<01364>
dari pada orang
<05971>
kebanyakan
<03605>
itu.
HEBREW
Meh
<05971>
lkm
<03605>
hbg
<01364>
hlemw
<04605>
wmksm
<07926>
wnmm
<04480>
bwj
<02896>
larvy
<03478>
ynbm
<01121>
sya
<0376>
Nyaw
<0369>
bwjw
<02896>
rwxb
<0970>
lwas
<07586>
wmsw
<08034>
Nb
<01121>
hyh
<01961>
wlw (9:2)
<0>

TB+TSK (1974) ©

Orang ini ada anaknya laki-laki, namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya; tidak ada seorangpun dari antara orang Israel yang lebih elok dari padanya: dari bahu ke atas ia lebih tinggi dari pada setiap orang sebangsanya.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=9&chapter=9&verse=2
Copyright © 2005-2020 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)