Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

1 Samuel 30:21

TB ©

Ketika Daud sampai kepada kedua ratus orang yang telah terlalu lelah untuk mengikuti Daud, yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-orang ini menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka.

AYT

Kemudian, Daud sampai kepada dua ratus orang yang terlalu lelah untuk mengikuti Daud, yang berhenti di Sungai Besor. Mereka keluar menyongsong Daud dan menyongsong orang-orang yang menyertainya. Daud maju mendekat kepada orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka.

TL ©

Hata, setelah sampai Daud kepada orang dua ratus, yang dahulu penat begitu, sehingga tiada dapat diikutnya Daud dan yang telah ditinggalkannya pada sungai Besor itu, maka datanglah mereka itu mengelu-elukan Daud dan segala orang yang sertanya, maka datanglah Daudpun hampir kepada orang banyak itu sambil bertanyakan selamatnya.

BIS ©

Setelah itu Daud kembali kepada kedua ratus orang yang terlalu lelah untuk mengikuti dia, dan yang telah ditinggalkannya di pinggir Sungai Besor. Mereka menyongsong Daud serta anak buahnya, dan Daud mendekati serta menyalami mereka.

MILT

Lalu Daud datang kepada dua ratus orang yang terlalu kelelahan untuk pergi mengikuti Daud, dan mereka disuruh tinggal di sungai Besor. Dan mereka keluar menemui Daud, dan menjumpai orang-orang yang bersamanya. Dan Daud mendatangi orang-orang itu, dan menanyakan mereka mengenai kesejahteraan mereka.

Shellabear 2011

Kemudian Daud sampai ke tempat dua ratus orang yang terlalu letih untuk mengikutinya, yaitu mereka yang ditinggalkan di Sungai Besor. Mereka pun datang menyongsong Daud serta rakyat yang menyertainya. Daud mendekati mereka dan menanyakan keadaan mereka.

AVB

Maka tibalah Daud di tempat dua ratus orang yang terlalu letih untuk mengikutinya, iaitu mereka yang ditinggalkan di anak Sungai Besor. Mereka pun datang menyongsong Daud serta rakyat yang menyertainya. Daud mendekati mereka dan bertanyakan khabar mereka.


TB ITL ©

Ketika Daud
<01732>
sampai
<0935>
kepada
<0413>
kedua ratus
<03967>
orang
<0376>
yang
<0834>
telah terlalu lelah
<06296>
untuk mengikuti
<0310>

<01980>
Daud
<01732>
, yang telah dibiarkannya tinggal
<03427>
di dekat sungai
<05158>
Besor
<01308>
, maka keluarlah
<03318>
orang-orang ini menyongsong
<07122>
Daud
<01732>
dan menyongsong
<07122>
rakyat
<05971>
yang
<0834>
bersama-sama dengan
<0854>
dia. Daud
<01732>
mendekati
<05066>
orang-orang
<05971>
itu dan memberi
<07592>
salam
<07965>
kepada mereka.
TL ITL ©

Hata, setelah sampai
<0935>
Daud
<01732>
kepada
<0413>
orang
<0376>
dua ratus
<03967>
, yang
<0834>
dahulu penat
<06296>
begitu, sehingga tiada dapat diikutnya
<0310>

<01980>
Daud
<01732>
dan yang telah ditinggalkannya
<03427>
pada sungai
<05158>
Besor
<01308>
itu, maka datanglah
<03318>
mereka itu mengelu-elukan
<07122>
Daud
<01732>
dan segala orang
<05971>
yang
<0834>
sertanya
<0854>
, maka datanglah
<05066>
Daudpun
<01732>
hampir kepada orang banyak
<05971>
itu sambil bertanyakan
<07592>
selamatnya
<07965>
.
HEBREW
o
Mwlsl
<07965>
Mhl
<0>
lasyw
<07592>
Meh
<05971>
ta
<0853>
dwd
<01732>
sgyw
<05066>
wta
<0854>
rsa
<0834>
Meh
<05971>
tarqlw
<07122>
dwd
<01732>
tarql
<07122>
wauyw
<03318>
rwvbh
<01308>
lxnb
<05158>
Mbysyw
<03427>
dwd
<01732>
yrxa
<0310>
tklm
<01980>
wrgp
<06296>
rsa
<0834>
Mysnah
<0376>
Mytam
<03967>
la
<0413>
dwd
<01732>
abyw (30:21)
<0935>

TB+TSK (1974) ©

Ketika Daud sampai kepada kedua ratus orang yang telah terlalu lelah untuk mengikuti Daud, yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-orang ini menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=9&chapter=30&verse=21
Copyright © 2005-2019 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)