Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

1 Samuel 28:23

TB ©

Tetapi Saul menolak dan berkata: "Aku tidak mau makan." Tetapi ketika para pegawainya serta perempuan itu juga mendesak, maka didengarkannyalah permintaan mereka, lalu bangkitlah ia dari tanah dan duduk di balai-balai.

AYT

Namun, dia menolak dan berkata, “Aku tidak mau makan.” Akan tetapi, para pegawainya dan juga perempuan itu mendesak sehingga dia mendengarkan mereka. Lalu, dia bangkit dari tanah dan duduk di balai-balai.

TL ©

Tetapi dienggankannya, titahnya: Aku tak mau makan. Maka dibujuk oleh hambanya dan oleh perempuan itu akan dia, maka diturutnya bujuk mereka itu, dan berbangkitlah ia dari pada tanah, lalu duduk di atas gerai.

BIS ©

Saul menolak dan berkata bahwa ia tidak mau makan. Tetapi setelah pegawai-pegawainya juga mendesaknya, ia menurut. Ia bangkit dari tanah dan duduk di balai-balai.

MILT

Namun dia menolak, serta berkata, "Aku tidak mau makan." Lalu para pelayannya mendesaknya, dan juga wanita itu. Maka dia mendengarkan perkataan mereka dan bangkit dari tanah, dan duduk di atas tempat tidur.

Shellabear 2011

Ia menolak dan berkata, "Aku tidak mau makan." Tetapi pegawai-pegawainya dan juga perempuan itu mendesak dia, sehingga akhirnya ia mendengarkan perkataan mereka. Ia bangun dari tanah lalu duduk di tempat tidur.

AVB

Saul menolak dan berkata, “Aku tidak mahu makan.” Tetapi para pegawainya dan juga perempuan itu mendesaknya sehingga akhirnya didengarnya kata-kata mereka. Dia bangun dari tanah lalu duduk di tempat tidur.


TB ITL ©

Tetapi Saul menolak
<03985>
dan berkata
<0559>
: "Aku tidak
<03808>
mau makan
<0398>
." Tetapi ketika para pegawainya
<05650>
serta perempuan
<0802>
itu juga
<01571>
mendesak
<06555>
, maka didengarkannyalah
<08085>
permintaan
<06963>
mereka, lalu bangkitlah
<06965>
ia dari tanah
<0776>
dan duduk
<03427>
di
<0413>
balai-balai
<04296>
.
TL ITL ©

Tetapi dienggankannya
<03985>
, titahnya
<0559>
: Aku tak
<03808>
mau makan
<0398>
. Maka dibujuk
<06555>
oleh hambanya
<05650>
dan
<01571>
oleh perempuan
<0802>
itu akan dia, maka diturutnya
<08085>
bujuk
<06963>
mereka itu, dan berbangkitlah
<06965>
ia dari pada tanah
<0776>
, lalu duduk
<03427>
di atas
<0413>
gerai
<04296>
.
HEBREW
hjmh
<04296>
la
<0413>
bsyw
<03427>
Urahm
<0776>
Mqyw
<06965>
Mlql
<06963>
emsyw
<08085>
hsah
<0802>
Mgw
<01571>
wydbe
<05650>
wb
<0>
wurpyw
<06555>
lka
<0398>
al
<03808>
rmayw
<0559>
Namyw (28:23)
<03985>

TB+TSK (1974) ©

Tetapi Saul menolak dan berkata: "Aku tidak mau makan." Tetapi ketika para pegawainya serta perempuan itu juga mendesak, maka didengarkannyalah permintaan mereka, lalu bangkitlah ia dari tanah dan duduk di balai-balai.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=9&chapter=28&verse=23
Copyright © 2005-2019 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)