Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

1 Samuel 26:19

TB ©

Oleh sebab itu, kiranya tuanku raja mendengarkan perkataan hambanya ini. Jika TUHAN yang membujuk engkau melawan aku, maka biarlah Ia mencium bau korban persembahan; tetapi jika itu anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan TUHAN, karena mereka sekarang mengusir aku, sehingga aku tidak mendapat bagian dari pada milik TUHAN, dengan berkata: Pergilah, beribadahlah kepada allah lain.

AYT

Karena itu, sekarang tuanku raja dengarkanlah perkataan hambamu ini. Jika TUHAN yang membujukmu untuk melawan aku, biarlah Dia menerima persembahan. Namun, jika itu anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan TUHAN, sebab pada hari ini mereka mengusirku sehingga aku tidak mendapat bagian milik pusaka TUHAN, dengan berkata, ‘Pergilah, layanilah ilah-ilah lain.’

TL ©

Maka sekarang hendaklah kiranya tuanku mendengar akan persembahan patik ini: jikalau kiranya Tuhan yang mengajak tuanku akan melawan patik, baiklah diberi cium korban akan Dia; tetapi jikalau kiranya anak manusia, biarlah mereka itu kena laknat di hadapan hadirat Tuhan, sebab dihalaukannya patik sekarang, sehingga patik ini tiada dapat berhubung dengan bahagian pusaka Tuhan, serta katanya: Pergilah engkau, berbuatlah bakti kepada berhala!

BIS ©

Baginda, dengarkanlah sembah hamba ini. Andaikata TUHAN yang menyuruh Baginda supaya melawan hamba, suatu persembahan kurban akan dapat meredakan kemarahan-Nya terhadap hamba. Tetapi andaikata yang menyuruh Baginda itu adalah manusia, semoga mereka dikutuk TUHAN! Karena akibat dari perbuatan mereka itu, hamba telah diusir dari tanah milik TUHAN dan terpaksa harus pergi ke negeri lain di mana hamba harus beribadat kepada dewa-dewa asing.

MILT

Dan sekarang tolong tuanku raja mendengarkan perkataan hambamu ini. Jika TUHAN YAHWEH 03068 telah menggerakkan engkau untuk melawan aku, biarlah Dia menerima persembahan kurban. Dan jika anak-anak manusia, biarlah mereka terkutuk di hadapan TUHAN YAHWEH 03068; karena mereka telah menghalau aku keluar hari ini dari menyatukan diriku bersama warisan milik TUHAN YAHWEH 03068, dengan berkata: Pergilah, layanilah allah ilah-ilah 0430 lain.

Shellabear 2011

Sekarang, sudilah Tuanku Raja mendengarkan perkataan hambanya ini. Jika ALLAH yang menggerakkan Tuanku untuk melawan hamba, biarlah Ia menerima suatu persembahan. Tetapi jika itu manusia, terkutuklah mereka di hadapan ALLAH, karena pada hari ini mereka menghalau hamba dengan berkata, Pergilah, beribadahlah kepada ilah lain, sehingga hamba tidak mendapat bagian dalam milik pusaka ALLAH.

AVB

Sekarang, sudilah Tuanku Raja mendengar kata-kata hambanya ini. Jika TUHAN yang menggerakkan tuanku untuk melawan hamba, biarlah Dia menerima suatu persembahan. Tetapi jika itu manusia, terkutuklah mereka di hadapan TUHAN, kerana pada hari ini mereka menghalau hamba dengan berkata, ‘Pergilah, beribadatlah kepada tuhan lain,’ sehingga hamba tidak mendapat bahagian dalam milik pusaka TUHAN.


TB ITL ©

Oleh sebab itu
<06258>
, kiranya
<04994>
tuanku
<0113>
raja
<04428>
mendengarkan
<08085>
perkataan
<01697>
hambanya
<05650>
ini. Jika
<0518>
TUHAN
<03068>
yang membujuk
<05496>
engkau melawan aku, maka biarlah Ia mencium bau
<07306>
korban persembahan
<04503>
; tetapi jika
<0518>
itu anak-anak
<01121>
manusia
<0120>
, terkutuklah
<0779>
mereka
<01992>
di hadapan
<06440>
TUHAN
<03068>
, karena
<03588>
mereka sekarang
<03117>
mengusir
<01644>
aku, sehingga aku tidak mendapat bagian
<05596>
dari pada milik
<05159>
TUHAN
<03068>
, dengan berkata
<0559>
: Pergilah
<01980>
, beribadahlah
<05647>
kepada allah
<0430>
lain
<0312>
.
TL ITL ©

Maka sekarang
<06258>
hendaklah kiranya
<04994>
tuanku
<0113>
mendengar
<08085>
akan persembahan
<01697>
patik
<05650>
ini: jikalau
<0518>
kiranya Tuhan
<03068>
yang mengajak
<05496>
tuanku
<04428>
akan melawan patik, baiklah diberi cium
<07306>
korban
<04503>
akan Dia; tetapi jikalau
<0518>
kiranya anak
<01121>
manusia
<0120>
, biarlah mereka itu kena laknat
<0779>
di hadapan
<06440>
hadirat Tuhan
<03068>
, sebab
<03588>
dihalaukannya
<01644>
patik sekarang
<03117>
, sehingga patik ini tiada dapat berhubung
<05596>
dengan bahagian pusaka
<05159>
Tuhan
<03068>
, serta katanya
<0559>
: Pergilah
<01980>
engkau, berbuatlah bakti
<05647>
kepada berhala
<0430>
!
AYT ITL
Karena
<06258>
itu, sekarang
<04994>
tuanku
<0113>
raja
<04428>
dengarkanlah
<08085>
perkataan
<01697>
hambamu
<05650>
ini. Jika
<0518>
TUHAN
<03068>
yang membujukmu
<05496>
untuk melawan aku, biarlah Dia menerima
<07306>
persembahan
<04503>
. Namun, jika
<0518>
itu anak-anak
<01121>
manusia
<0120>
, terkutuklah
<0779>
mereka
<01992>
di hadapan
<06440>
TUHAN
<03068>
, sebab
<03588>
pada hari ini
<03117>
mereka mengusirku
<01644>
sehingga aku tidak mendapat
<05596>
bagian milik pusaka
<05159>
TUHAN
<03068>
, dengan berkata
<0559>
, ‘Pergilah
<01980>
, layanilah
<05647>
ilah-ilah
<0430>
lain
<0312>
.’ [
<0853>

<00>
]
HEBREW
Myrxa
<0312>
Myhla
<0430>
dbe
<05647>
Kl
<01980>
rmal
<0559>
hwhy
<03068>
tlxnb
<05159>
xptohm
<05596>
Mwyh
<03117>
ynwsrg
<01644>
yk
<03588>
hwhy
<03068>
ynpl
<06440>
Mh
<01992>
Myrwra
<0779>
Mdah
<0120>
ynb
<01121>
Maw
<0518>
hxnm
<04503>
xry
<07306>
yb
<0>
Ktyoh
<05496>
hwhy
<03068>
Ma
<0518>
wdbe
<05650>
yrbd
<01697>
ta
<0853>
Klmh
<04428>
ynda
<0113>
an
<04994>
emsy
<08085>
htew (26:19)
<06258>

TB+TSK (1974) ©

Oleh sebab itu, kiranya tuanku raja mendengarkan perkataan hambanya ini. Jika TUHAN yang membujuk engkau melawan aku, maka biarlah Ia mencium bau korban persembahan; tetapi jika itu anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan TUHAN, karena mereka sekarang mengusir aku, sehingga aku tidak mendapat bagian dari pada milik TUHAN, dengan berkata: Pergilah, beribadahlah kepada allah lain.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=9&chapter=26&verse=19
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)