Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

1 Samuel 21:8

TB ©

Berkatalah Daud kepada Ahimelekh: "Tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Sebab baik pedangku maupun senjataku, tidak dapat kubawa, karena perintah raja itu mendesak."

AYT

Daud berkata kepada Ahimelekh, “Tidak adakah di sini, tombak atau pedang dalam tanganmu? Sebab, aku tidak membawa pedangku maupun senjataku karena perintah raja itu mendesak.”

TL ©

Maka kata Daud kepada Akhimelekh: Tiadakah di sini, di bawah tanganmu, sebatang lembing atau sebilah pedang? karena tiada sempat aku membawa pedang atau senjata pada tanganku, sebab titah baginda itu dengan paksa juga.

BIS ©

Kemudian bertanyalah Daud kepada Ahimelekh, "Apakah Bapak menyimpan tombak atau pedang yang dapat kupakai? Perintah baginda itu sangat mendadak sehingga aku berangkat dengan tergesa-gesa sekali dan tak sempat lagi mengambil pedang ataupun senjata yang lain."

MILT

Dan Daud berkata kepada Ahimelekh, "Apakah tidak ada dalam tanganmu tombak atau pedang? Sebab aku tidak membawa baik pedangku maupun senjata-senjataku, karena urusan raja sangat mendesak."

Shellabear 2011

Daud berkata kepada Ahimelekh, "Tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Aku tidak membawa pedang ataupun senjata, sebab urusan raja itu mendesak."

AVB

Daud berkata kepada Ahimelekh, “Tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Aku tidak membawa pedang ataupun senjata, kerana urusan raja itu mendesak.”


TB ITL ©

Berkatalah
<0559>
Daud
<01732>
kepada Ahimelekh
<0288>
: "Tidak adakah
<03426>

<0371>
padamu
<03027>

<08478>
di sini
<06311>
tombak
<02595>
atau
<0176>
pedang
<02719>
? Sebab
<03588>
baik
<01571>
pedangku
<02719>
maupun
<01571>
senjataku
<03627>
, tidak
<03808>
dapat
<03947>
kubawa
<03027>
, karena
<03588>
perintah
<01697>
raja
<04428>
itu mendesak
<05169>
." [
<01961>
]
TL ITL ©

Maka kata
<0559>
Daud
<01732>
kepada Akhimelekh
<0288>
: Tiadakah
<03426>

<0371>
di sini
<06311>
, di bawah
<08478>
tanganmu
<03027>
, sebatang lembing
<02595>
atau
<0176>
sebilah pedang
<02719>
? karena
<03588>
tiada
<03808>

<01571>
sempat aku membawa
<03947>
pedang
<02719>
atau
<01571>
senjata
<03627>
pada
<01961>
tanganku
<03027>
, sebab
<03588>
titah
<01697>
baginda
<04428>
itu dengan paksa
<05169>
juga.
AYT ITL
Daud
<01732>
berkata
<0559>
kepada Ahimelekh
<0288>
, “Tidak
<0371>
adakah
<03426>
di sini
<06311>
, tombak
<02595>
atau
<0176>
pedang
<02719>
dalam
<08478>
tanganmu
<03027>
? Sebab
<03588>
, aku tidak
<03808>
membawa
<03947>
pedangku
<02719>
maupun
<01571>
senjataku
<03627>
karena
<03588>
perintah
<01697>
raja
<04428>
itu mendesak
<05169>
.” [
<01571>

<03027>

<01961>

<00>
]
HEBREW
o
Uwxn
<05169>
Klmh
<04428>
rbd
<01697>
hyh
<01961>
yk
<03588>
ydyb
<03027>
ytxql
<03947>
al
<03808>
ylk
<03627>
Mgw
<01571>
ybrx
<02719>
Mg
<01571>
yk
<03588>
brx
<02719>
wa
<0176>
tynx
<02595>
Kdy
<03027>
txt
<08478>
hp
<06311>
sy
<03426>
Nyaw
<0371>
Klmyxal
<0288>
dwd
<01732>
rmayw
<0559>
(21:8)
<21:9>

TB+TSK (1974) ©

Berkatalah Daud kepada Ahimelekh: "Tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Sebab baik pedangku maupun senjataku, tidak dapat kubawa, karena perintah raja itu mendesak."


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=9&chapter=21&verse=8
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)