Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

1 Samuel 20:21

TB ©

Dan ketahuilah, aku akan menyuruh bujangku: Pergilah mencari anak-anak panah itu. Jika tegas kukatakan kepada bujang itu: Lihat anak-anak panah itu lebih ke mari, ambillah! --maka datanglah, sebab, demi TUHAN yang hidup, engkau selamat dan tidak ada bahaya apa-apa.

AYT

Lihatlah, aku akan menyuruh pelayanku, ‘Pergilah, mencari anak-anak panah itu.’ Jika aku memerintah demikian kepada pelayanku, ‘Lihat, anak-anak panah itu dekat kepadamu. Ambillah!’ Sesudah itu, datanglah, sebab kamu selamat dan tidak ada bahaya demi TUHAN yang hidup.

TL ©

Maka sesungguhnya aku akan menyuruhkan budakku, serta kataku: Pergilah engkau mencahari anak panah itu! maka jikalau kiranya aku berseru kepada budak itu dengan nyaring: Tengoklah, anak panah itu jauh dari padamu lebih ke mari, pungutlah akan dia! baiklah engkau datang kepadaku, karena selamat juga halmu dan satupun tiada bahaya, demi Tuhan yang hidup.

BIS ©

Lalu akan kusuruh budakku memungut panah-panah itu, dan jika aku berkata kepadanya, 'Ai, panah itu lebih dekat lagi ke mari; ambillah,' itu berarti bahwa engkau aman dan boleh keluar. Aku bersumpah demi TUHAN yang hidup bahwa engkau tidak dalam bahaya apa pun.

MILT

Dan lihatlah, aku akan menyuruh seorang bujang kecil: Pergilah, temukanlah anak-anak panah itu! Jika aku dengan tegas berkata kepada bujang kecil itu: Lihatlah, anak-anak panah itu ada di dekatmu, ambillah itu; maka datanglah, karena ada damai sejahtera bagimu, dan demi TUHAN YAHWEH 03068 yang hidup, tidak ada sesuatu apa pun.

Shellabear 2011

Kemudian aku akan menyuruh pelayanku, Pergilah, temukan anak-anak panah itu. Jika aku berkata dengan tegas kepada pelayan itu, Lihat, anak-anak panah itu di sebelah sini. Ambillah, maka engkau harus datang, karena demi ALLAH, Tuhan yang hidup, engkau selamat. Tidak ada bahaya apa-apa.

AVB

Kemudian aku akan menyuruh pelayanku, ‘Pergilah, temukan anak-anak panah itu.’ Jika aku berkata dengan tegas kepada pembantu itu, ‘Lihat, anak-anak panah itu di sebelah sini. Ambillah,’ maka engkau harus datang, kerana demi TUHAN yang hidup, engkau selamat. Tidak ada bahaya apa-apa.


TB ITL ©

Dan ketahuilah
<02009>
, aku akan menyuruh
<07971>
bujangku
<05288>
: Pergilah
<01980>
mencari
<04672>
anak-anak panah
<02678>
itu. Jika
<0518>
tegas kukatakan
<0559>

<0559>
kepada bujang
<05288>
itu: Lihat
<02009>
anak-anak panah
<02678>
itu lebih ke mari
<02008>
, ambillah
<03947>
! -- maka datanglah
<0935>
, sebab
<03588>
, demi TUHAN
<03068>
yang hidup
<02416>
, engkau selamat
<07965>
dan tidak ada
<0369>
bahaya
<01697>
apa-apa. [
<04480>
]
TL ITL ©

Maka sesungguhnya
<02009>
aku akan menyuruhkan
<07971>
budakku
<05288>
, serta kataku: Pergilah
<01980>
engkau mencahari
<04672>
anak panah
<02678>
itu! maka jikalau
<0518>
kiranya aku berseru
<0559>
kepada budak
<05288>
itu dengan nyaring: Tengoklah
<02009>
, anak panah
<02678>
itu jauh dari padamu
<04480>
lebih ke mari
<02008>
, pungutlah
<03947>
akan dia! baiklah engkau datang
<0935>
kepadaku, karena
<03588>
selamat
<07965>
juga halmu
<01697>
dan satupun
<0369>
tiada bahaya, demi
<02416>
Tuhan
<03068>
yang hidup.
AYT ITL
Lihatlah
<02009>
, aku akan menyuruh
<07971>
pelayanku
<05288>
, ‘Pergilah
<01980>
, mencari
<04672>
anak-anak panah
<02678>
itu.’ Jika
<0518>
aku memerintah
<0559>
demikian
<0559>
kepada pelayanku
<05288>
, ‘Lihat
<02009>
, anak-anak panah
<02678>
itu dekat kepadamu
<04480>

<02008>
. Ambillah
<03947>
!’ Sesudah itu, datanglah
<0935>
, sebab
<03588>
kamu selamat
<07965>
dan tidak
<0369>
ada bahaya
<01697>
demi TUHAN
<03068>
yang hidup
<02416>
. [
<0853>

<0853>

<00>
]
HEBREW
hwhy
<03068>
yx
<02416>
rbd
<01697>
Nyaw
<0369>
Kl
<0>
Mwls
<07965>
yk
<03588>
habw
<0935>
wnxq
<03947>
hnhw
<02008>
Kmm
<04480>
Myuxh
<02678>
hnh
<02009>
renl
<05288>
rma
<0559>
rma
<0559>
Ma
<0518>
Myuxh
<02678>
ta
<0853>
aum
<04672>
Kl
<01980>
renh
<05288>
ta
<0853>
xlsa
<07971>
hnhw (20:21)
<02009>

TB+TSK (1974) ©

Dan ketahuilah, aku akan menyuruh bujangku: Pergilah mencari anak-anak panah itu. Jika tegas kukatakan kepada bujang itu: Lihat anak-anak panah itu lebih ke mari, ambillah! --maka datanglah, sebab, demi TUHAN yang hidup, engkau selamat dan tidak ada bahaya apa-apa.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=9&chapter=20&verse=21
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)