Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

1 Samuel 2:25

TB ©

Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili; tetapi jika seseorang berdosa terhadap TUHAN, siapakah yang menjadi perantara baginya?" Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab TUHAN hendak mematikan mereka.

AYT

Jika seseorang berdosa terhadap orang lain, Allah akan mengadilinya. Jika seseorang berbuat dosa kepada TUHAN, siapakah yang akan menjadi perantaranya?” Namun, mereka tidak mendengarkan perkataan ayahnya, sebab TUHAN ingin membunuh mereka.

TL ©

Jikalau seorang manusia berdosa akan sesamanya manusia, niscaya dihukumkan Allah akan dia, istimewa pula jikalau seorang manusia berdosa akan Tuhan, siapa gerangan dapat mendoakan dia? Tetapi tiada juga didengarnya akan kata bapanya, maka sebab itu Tuhan hendak membunuh keduanya.

BIS ©

Jika orang bersalah terhadap manusia, Allah dapat membelanya; tetapi jika orang berdosa kepada TUHAN, siapakah dapat menolongnya?" Tetapi mereka tidak memperdulikan nasihat Eli ayah mereka, sebab TUHAN telah memutuskan untuk membunuh mereka.

MILT

Jika seorang manusia berdosa terhadap seorang manusia, maka Allah Elohim 0430 akan menghakimi dia. Namun jika manusia berdosa terhadap TUHAN YAHWEH 03068, siapa yang dapat berdoa untuknya?" Akan tetapi mereka tidak mendengarkan suara ayahnya, sebab TUHAN YAHWEH 03068 bermaksud hendak membuat mereka mati.

Shellabear 2011

Jika seseorang berdosa terhadap orang lain, maka Allah akan menjadi penengahnya. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap ALLAH, siapakah yang akan menjadi penengahnya?" Namun, mereka tidak mendengarkan perkataan ayah mereka, karena ALLAH berkehendak menyudahi hidup mereka.

AVB

Jika seseorang berdosa terhadap orang lain, maka Allah akan menghakiminya. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap TUHAN, siapakah yang akan menjadi orang tengahnya?” Namun demikian, mereka tidak mengendahkan kata-kata ayah mereka, kerana TUHAN hendak mematikan mereka.


TB ITL ©

Jika
<0518>
seseorang
<0376>
berdosa
<02398>
terhadap seorang
<0376>
yang lain, maka Allah
<0430>
yang akan mengadili
<06419>
; tetapi jika
<0518>
seseorang
<0376>
berdosa
<02398>
terhadap TUHAN
<03068>
, siapakah
<04310>
yang menjadi perantara
<06419>
baginya?" Tetapi tidaklah
<03808>
didengarkan
<08085>
mereka perkataan
<06963>
ayahnya
<01>
itu, sebab
<03588>
TUHAN
<03068>
hendak
<02654>
mematikan
<04191>
mereka.
TL ITL ©

Jikalau
<0518>
seorang manusia
<0376>
berdosa
<02398>
akan sesamanya manusia
<0376>
, niscaya dihukumkan
<06419>
Allah
<0430>
akan dia, istimewa pula jikalau
<0518>
seorang manusia
<0376>
berdosa
<02398>
akan Tuhan
<03068>
, siapa
<04310>
gerangan dapat mendoakan
<06419>
dia? Tetapi tiada
<03808>
juga didengarnya
<08085>
akan kata
<06963>
bapanya
<01>
, maka sebab
<03588>
itu Tuhan
<03068>
hendak membunuh
<04191>
keduanya.
AYT ITL
Jika
<0518>
seseorang
<0376>
berdosa
<02398>
terhadap orang
<0376>
lain, Allah
<0430>
akan mengadilinya
<06419>
. Jika
<0518>
seseorang
<0376>
berbuat dosa
<02398>
kepada TUHAN
<03068>
, siapakah
<04310>
yang akan menjadi perantaranya
<06419>
?” Namun, mereka tidak
<03808>
mendengarkan
<08085>
perkataan
<06963>
ayahnya
<01>
, sebab
<03588>
TUHAN
<03068>
ingin
<02654>
membunuh
<04191>
mereka. [
<00>
]
HEBREW
Mtymhl
<04191>
hwhy
<03068>
Upx
<02654>
yk
<03588>
Mhyba
<01>
lwql
<06963>
wemsy
<08085>
alw
<03808>
wl
<0>
llpty
<06419>
ym
<04310>
sya
<0376>
ajxy
<02398>
hwhyl
<03068>
Maw
<0518>
Myhla
<0430>
wllpw
<06419>
syal
<0376>
sya
<0376>
ajxy
<02398>
Ma (2:25)
<0518>

TB ©

Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili; tetapi jika seseorang berdosa terhadap TUHAN, siapakah yang menjadi perantara baginya?" Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab TUHAN hendak mematikan mereka.

TB+TSK (1974) ©

Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili; tetapi jika seseorang berdosa terhadap TUHAN, siapakah yang menjadi perantara baginya?" Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab TUHAN hendak mematikan mereka.

Catatan Full Life

1Sam 2:25 

Nas : 1Sam 2:25

Putra-putra Eli sudah mengeraskan hati mereka dan berbuat dosa secara terang-terangan dan tanpa merasa malu (bd. Bil 15:30-31). Oleh karena itu, pengarahan Eli tidak berpengaruh pada akhlak mereka. Hari keselamatan sudah berlalu bagi mereka, dan Allah sudah menetapkan mereka untuk dihukum dan mati (bd. Rom 1:21-32; Ibr 3:1-19; 10:26-31). Mereka akan mati sebagai akibat ketidaktaatan yang keras kepala dan kegagalan untuk bertobat.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=9&chapter=2&verse=25
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)