Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

1 Samuel 16:7

TB ©

Tetapi berfirmanlah TUHAN kepada Samuel: "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab Aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah; manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi TUHAN melihat hati."

AYT

Akan tetapi, TUHAN berfirman kepada Samuel, “Jangan melihat wajahnya atau sosok tubuhnya yang tinggi, sebab Aku telah menolak dia. Allah tidak melihat seperti manusia melihat, sebab manusia melihat yang ada di depan mata, tetapi TUHAN melihat hati.”

TL ©

Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Semuel: Janganlah engkau pandang akan rupanya atau akan ketinggian lembaganya, karena sudah Kutolak akan dia; bahwa yang dipandang oleh manusia itu satupun tiada adanya, karena manusia memandang seperti yang di hadapan mata sahaja, tetapi Tuhan memandang sampai ke dalam batin.

BIS ©

Tetapi TUHAN berkata kepada Samuel, "Janganlah kau terpikat oleh rupanya yang elok dan tinggi badannya; bukan dia yang Kukehendaki. Aku tidak menilai seperti manusia menilai. Manusia melihat rupa, tetapi Aku melihat hati."

MILT

Dan berkatalah TUHAN YAHWEH 03068 kepada Samuel, "Jangan memandang penampilannya, atau kepada tinggi perawakannya, karena Aku telah menolaknya. Sebab manusia tidak melihat apa yang Dia lihat. Sebab manusia memandang penampilan lahiriah, tetapi TUHAN YAHWEH 03068 memandang hati."

Shellabear 2011

Tetapi firman ALLAH kepada Samuil, "Janganlah pandang rupanya atau perawakannya yang tinggi, karena Aku telah menolak dia. Allah tidak melihat sebagaimana manusia melihat. Manusia melihat penampilan lahiriah, tetapi ALLAH melihat hati."

AVB

Tetapi firman TUHAN kepada Samuel, “Janganlah pandang rupanya atau perawakannya yang tinggi, kerana Aku telah menolak dia. Allah tidak melihat sebagaimana manusia melihat. Manusia melihat penampilan lahiriah, tetapi TUHAN melihat hati.”


TB ITL ©

Tetapi berfirmanlah
<0559>
TUHAN
<03068>
kepada
<0413>
Samuel
<08050>
: "Janganlah
<0408>
pandang
<05027>
parasnya
<04758>
atau perawakan
<06967>
yang tinggi
<01364>
, sebab
<03588>
Aku telah menolaknya
<03988>
. Bukan
<03808>
yang
<0834>
dilihat
<07200>
manusia
<0120>
yang
<03588>
dilihat Allah; manusia
<0120>
melihat
<07200>
apa yang di depan mata
<05869>
, tetapi TUHAN
<03068>
melihat
<07200>
hati
<03824>
." [
<0413>

<0413>

<03588>
]
TL ITL ©

Tetapi datanglah firman
<0559>
Tuhan
<03068>
kepada
<0413>
Semuel
<08050>
: Janganlah
<0408>
engkau pandang
<05027>
akan
<0413>
rupanya
<04758>
atau akan
<0413>
ketinggian
<01364>
lembaganya
<06967>
, karena
<03588>
sudah Kutolak
<03988>
akan dia; bahwa
<03588>
yang
<0834>
dipandang
<07200>
oleh manusia
<0120>
itu satupun tiada
<03808>
adanya, karena
<03588>
manusia
<0120>
memandang
<07200>
seperti yang di hadapan mata
<05869>
sahaja, tetapi Tuhan
<03068>
memandang
<07200>
sampai ke dalam batin
<03824>
.
AYT ITL
Akan tetapi, TUHAN
<03068>
berfirman
<0559>
kepada
<0413>
Samuel
<08050>
, “Jangan
<0408>
melihat
<05027>
wajahnya
<04758>
atau sosok tubuhnya
<06967>
yang tinggi
<01364>
, sebab
<03588>
Aku telah menolak
<03988>
dia. Allah tidak
<03808>
melihat
<07200>
seperti manusia
<0120>
melihat, sebab
<03588>
manusia
<0120>
melihat
<07200>
yang ada di depan mata
<05869>
, tetapi TUHAN
<03068>
melihat
<07200>
hati
<03824>
.” [
<0413>

<0413>

<0834>
]
HEBREW
bbll
<03824>
hary
<07200>
hwhyw
<03068>
Mynyel
<05869>
hary
<07200>
Mdah
<0120>
yk
<03588>
Mdah
<0120>
hary
<07200>
rsa
<0834>
al
<03808>
yk
<03588>
whytoam
<03988>
yk
<03588>
wtmwq
<06967>
hbg
<01364>
law
<0413>
wharm
<04758>
la
<0413>
jbt
<05027>
la
<0408>
lawms
<08050>
la
<0413>
hwhy
<03068>
rmayw (16:7)
<0559>

TB+TSK (1974) ©

Tetapi berfirmanlah TUHAN kepada Samuel: "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab Aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah; manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi TUHAN melihat hati."


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=9&chapter=16&verse=7
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)