Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

1 Samuel 11:13

TB ©

Tetapi kata Saul: "Pada hari ini seorangpun tidak boleh dibunuh, sebab pada hari ini TUHAN telah mewujudkan keselamatan kepada Israel."

AYT

Saul berkata, “Tidak ada seorang pun akan dihukum mati pada hari ini! Sebab, pada hari ini, TUHAN telah memberi pertolongan kepada orang Israel.”

TL ©

Tetapi kata Saul: Pada hari ini seorangpun tak boleh dibunuh, karena pada hari ini juga Tuhan mengadakan suatu pertolongan bagi orang Israel.

BIS ©

Tetapi Saul berkata, "Seorang pun tidak boleh dibunuh pada hari ini, karena pada hari ini TUHAN telah menyelamatkan Israel."

MILT

Dan Saul berkata, "Tidak ada seorang pun yang akan diserahkan kepada kematian pada hari ini, karena hari ini TUHAN YAHWEH 03068 telah mengerjakan kelepasan di Israel."

Shellabear 2011

Tetapi kata Saul, "Tak seorang pun boleh dibunuh hari ini, karena pada hari ini ALLAH telah mengaruniakan kemenangan di Israil."

AVB

Tetapi kata Saul, “Tiada seorang pun boleh dibunuh pada hari ini, kerana pada hari ini penyelamatan TUHAN telah dikurniakan kepada Israel.”


TB ITL ©

Tetapi kata
<0559>
Saul
<07586>
: "Pada hari
<03117>
ini
<02088>
seorangpun
<0376>
tidak
<03808>
boleh dibunuh
<04191>
, sebab
<03588>
pada hari
<03117>
ini TUHAN
<03068>
telah mewujudkan
<06213>
keselamatan
<08668>
kepada Israel
<03478>
."
TL ITL ©

Tetapi kata
<0559>
Saul
<07586>
: Pada hari
<03117>
ini
<02088>
seorangpun
<0376>
tak
<03808>
boleh dibunuh
<04191>
, karena
<03588>
pada hari
<03117>
ini juga Tuhan
<03068>
mengadakan suatu pertolongan
<08668>
bagi orang Israel
<03478>
.
AYT ITL
Saul
<07586>
berkata
<0559>
, “Tidak
<03808>
ada seorang pun akan dihukum mati
<04191>
pada hari
<03117>
ini
<02088>
! Sebab
<03588>
, pada hari
<03117>
ini, TUHAN
<03068>
telah memberi pertolongan
<08668>
kepada orang Israel
<03478>
.” [
<0376>

<06213>

<00>
]
HEBREW
o
larvyb
<03478>
hewst
<08668>
hwhy
<03068>
hve
<06213>
Mwyh
<03117>
yk
<03588>
hzh
<02088>
Mwyb
<03117>
sya
<0376>
tmwy
<04191>
al
<03808>
lwas
<07586>
rmayw (11:13)
<0559>

TB+TSK (1974) ©

Tetapi kata Saul: "Pada hari ini seorangpun tidak boleh dibunuh, sebab pada hari ini TUHAN telah mewujudkan keselamatan kepada Israel."


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=9&chapter=11&verse=13
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)