Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Hakim-hakim 6:11

TB ©

Kemudian datanglah Malaikat TUHAN dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu, sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian.

AYT

Malaikat TUHAN datang dan duduk di bawah pohon Tarbantin di Ofra milik Yoas, orang Abiezer. Gideon, anaknya, sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur agar tersembunyi dari orang Midian.

TL ©

Hata, maka kemudian dari pada itu datanglah Malaekat Tuhan, lalu duduk di bawah pohon jati yang di Ofera dan yang Yoas, orang Abiezri, punya; maka Gideon, anaknya, tengah mengirik gandum dekat dengan apitan anggur, hendak menyembunyikan dia dari pada orang Midian.

BIS ©

Pada suatu hari malaikat TUHAN datang ke kota Ofra, lalu duduk di bawah pohon terpentin, milik Yoas, seorang dari golongan Kaum Abiezer. Anaknya yang bernama Gideon, sedang menebah gandum di tempat pemerasan anggur. Ia melakukan itu dengan sembunyi-sembunyi supaya tidak dilihat oleh orang Midian.

MILT

Kemudian datanglah Malaikat TUHAN YAHWEH 03068 dan duduk di bawah pohon tarbantin yang ada di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu, dan anaknya, Gideon, sedang mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur untuk menyembunyikannya dari mata orang-orang Midian.

Shellabear 2011

Kemudian Malaikat ALLAH datang dan duduk di bawah pohon besar di Ofra, milik Yoas, orang Abiezer. Pada waktu itu Gideon, anaknya, sedang menebah gandum di tempat pemerasan anggur agar tersembunyi dari orang Midian.

AVB

Kemudian datanglah Malaikat TUHAN dan duduk di bawah pokok oak di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu, sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum di tempat pemerasan anggur agar terselamat hasilnya daripada orang Midian.


TB ITL ©

Kemudian datanglah
<0935>
Malaikat
<04397>
TUHAN
<03068>
dan duduk
<03427>
di bawah
<08478>
pohon tarbantin
<0424>
di Ofra
<06084>
, kepunyaan
<0834>
Yoas
<03101>
, orang Abiezer
<033>
itu, sedang Gideon
<01439>
, anaknya
<01121>
, mengirik
<02251>
gandum
<02406>
dalam tempat pemerasan anggur
<01660>
agar tersembunyi
<05127>
bagi
<06440>
orang Midian
<04080>
. [
<0834>
]
TL ITL ©

Hata, maka kemudian dari pada itu datanglah
<0935>
Malaekat
<04397>
Tuhan
<03068>
, lalu duduk
<03427>
di bawah
<08478>
pohon jati
<0424>
yang
<0834>
di Ofera
<06084>
dan yang
<0834>
Yoas
<03101>
, orang Abiezri
<033>
, punya; maka Gideon
<01439>
, anaknya
<01121>
, tengah mengirik
<02251>
gandum
<02406>
dekat dengan apitan anggur
<01660>
, hendak menyembunyikan
<05127>
dia dari pada
<06440>
orang Midian
<04080>
.
AYT ITL
Malaikat
<04397>
TUHAN
<03068>
datang
<0935>
dan duduk
<03427>
di bawah
<08478>
pohon Tarbantin
<0424>
di
<0834>
Ofra
<06084>
milik
<0834>
Yoas
<03101>
, orang Abiezer
<033>
. Gideon
<01439>
, anaknya
<01121>
, sedang mengirik
<02251>
gandum
<02406>
di tempat pemerasan anggur
<01660>
agar tersembunyi
<05127>

<06440>
dari orang Midian
<04080>
. [
<00>
]
HEBREW
Nydm
<04080>
ynpm
<06440>
oynhl
<05127>
tgb
<01660>
Myjx
<02406>
jbx
<02251>
wnb
<01121>
Nwedgw
<01439>
yrzeh
<033>
yba
<0>
sawyl
<03101>
rsa
<0834>
hrpeb
<06084>
rsa
<0834>
hlah
<0424>
txt
<08478>
bsyw
<03427>
hwhy
<03068>
Kalm
<04397>
abyw (6:11)
<0935>

TB+TSK (1974) ©

Kemudian datanglah Malaikat TUHAN dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu, sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=7&chapter=6&verse=11
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)