Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Hakim-hakim 4:7

TB ©

dan Aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison dan Aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu."

AYT

Aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-kereta dan pasukannya kepadamu di Sungai Kison, dan Aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu.’”

TL ©

Maka di sungai Kison aku kelak mendatangkan kepadamu Sisera, panglima perang raja Yabin serta dengan segala ratanya dan tentaranya, maka Aku kelak menyerahkan dia kepada tanganmu.

BIS ©

Nanti Aku membuat Sisera, panglima angkatan perang Yabin, mendatangi kamu di Sungai Kison dengan tentaranya dan kereta-kereta perangnya untuk memerangi kamu. Tetapi Aku akan memberi kemenangan kepadamu dalam pertempuran itu.'"

MILT

Dan Aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya kepadamu di sungai Kison, Aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu."

Shellabear 2011

Aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-kereta dan pasukannya untuk menjumpai engkau di dekat Sungai Kison. Akan Kuserahkan dia ke dalam tanganmu."

AVB

Aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentera Yabin, dengan segala rata dan bala tenteranya ke arah Sungai Kison dan Aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu.’ ”


TB ITL ©

dan Aku akan menggerakkan
<04900>
Sisera
<05516>
, panglima
<08269>
tentara
<06635>
Yabin
<02985>
, dengan kereta-keretanya
<07393>
dan pasukan-pasukannya
<01995>
menuju
<0413>
engkau ke
<0413>
sungai
<05158>
Kison
<07028>
dan Aku akan menyerahkan
<05414>
dia ke dalam tanganmu
<03027>
."
TL ITL ©

Maka di
<04900>
sungai
<05158>
Kison
<07028>
aku kelak mendatangkan kepadamu Sisera
<05516>
, panglima
<08269>
perang
<06635>
raja Yabin
<02985>
serta
<0853>
dengan segala ratanya
<07393>
dan tentaranya
<01995>
, maka Aku kelak menyerahkan
<05414>
dia kepada tanganmu
<03027>
.
AYT ITL
Aku akan menggerakkan
<04900>
Sisera
<05516>
, panglima
<08269>
tentara
<06635>
Yabin
<02985>
, dengan kereta-kereta
<07393>
dan pasukannya
<01995>
kepadamu
<0413>
di
<0413>
Sungai
<05158>
Kison
<07028>
, dan Aku akan menyerahkan
<05414>
dia ke dalam tanganmu
<03027>
.’” [
<0853>

<0853>

<0853>
]
HEBREW
Kdyb
<03027>
whyttnw
<05414>
wnwmh
<01995>
taw
<0853>
wbkr
<07393>
taw
<0853>
Nyby
<02985>
abu
<06635>
rv
<08269>
aroyo
<05516>
ta
<0853>
Nwsyq
<07028>
lxn
<05158>
la
<0413>
Kyla
<0413>
ytksmw (4:7)
<04900>

TB+TSK (1974) ©

dan Aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison dan Aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu."


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=7&chapter=4&verse=7
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)