Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Wahyu 4:7

TB ©

Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang.

AYT

Makhluk yang pertama seperti seekor singa, dan makhluk yang kedua seperti seekor lembu jantan, dan makhluk yang ketiga berwajah seperti wajah manusia, dan makhluk yang keempat seperti seekor burung elang yang sedang terbang.

TL ©

Adapun zat yang hidup yang pertama itu seperti rupa singa, dan zat yang hidup yang kedua seperti anak lembu, dan zat yang hidup yang ketiga seperti muka manusia, dan zat yang hidup yang keempat seperti burung nasar yang terbang.

BIS ©

Makhluk yang pertama kelihatan seperti singa. Yang kedua, seperti sapi jantan. Yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia. Yang keempat, kelihatan seperti burung rajawali yang sedang terbang.

TSI

Makhluk hidup yang pertama seperti singa. Yang kedua seperti kerbau jantan. Makhluk hidup yang ketiga mukanya seperti muka manusia. Dan yang keempat seperti burung rajawali dengan sayap terbuka lebar seperti sedang terbang.

TSI3

Makhluk yang pertama seperti singa, yang kedua seperti kerbau jantan, yang ketiga mukanya seperti muka manusia, dan yang keempat seperti burung rajawali dengan sayap terbuka lebar seperti sedang terbang.

MILT

Dan makhluk hidup yang pertama itu serupa singa, dan makhluk hidup yang kedua itu serupa lembu, dan makhluk hidup yang ketiga itu yang memiliki muka seperti manusia, dan makhluk hidup yang keempat itu serupa rajawali yang sedang terbang.

Shellabear 2011

Makhluk yang pertama rupanya seperti singa, makhluk yang kedua seperti anak lembu, makhluk yang ketiga memiliki wajah seperti manusia, dan makhluk yang keempat seperti burung nasar yang sedang terbang.

AVB

Makhluk yang pertama rupanya seperti singa; yang kedua seperti anak lembu; yang ketiga mukanya seperti muka manusia; dan yang keempat rupanya seperti burung helang sedang terbang.


TB ITL ©

Adapun
<2532>
makhluk
<2226>
yang pertama
<4413>
sama seperti
<3664>
singa
<3023>
, dan
<2532>
makhluk
<2226>
yang kedua
<1208>
sama seperti
<3664>
anak lembu
<3448>
, dan
<2532>
makhluk
<2226>
yang ketiga
<5154>
mempunyai
<2192>
muka
<4383>
seperti
<5613>
muka manusia
<444>
, dan
<2532>
makhluk
<2226>
yang keempat
<5067>
sama seperti
<3664>
burung nasar
<105>
yang sedang terbang
<4072>
.
TL ITL ©

Adapun
<2532>
zat
<2226>
yang hidup yang pertama
<4413>
itu seperti rupa
<3664>
singa
<3023>
, dan
<2532>
zat
<2226>
yang hidup yang kedua
<1208>
seperti
<3664>
anak lembu
<3448>
, dan
<2532>
zat
<2226>
yang hidup
<2226>
yang ketiga
<5154>
seperti
<5613>
muka
<4383>
manusia
<444>
, dan
<2532>
zat
<2226>
yang hidup yang keempat
<5067>
seperti
<3664>
burung nasar
<105>
yang terbang
<4072>
.
AYT ITL
Makhluk
<2226>
yang
<3588>
pertama
<4413>
seperti
<3664>
seekor singa
<3023>
, dan
<2532>
makhluk
<2226>
yang
<3588>
kedua
<1208>
seperti
<3664>
seekor lembu jantan
<3448>
, dan
<2532>
makhluk
<2226>
yang
<3588>
ketiga
<5154>
berwajah
<2192>

<4383>
seperti
<5613>
wajah manusia
<444>
, dan
<2532>
makhluk
<2226>
yang
<3588>
keempat
<5067>
seperti
<3664>
seekor burung elang
<105>
yang sedang terbang
<4072>
. [
<2532>
]
AVB ITL
Makhluk
<2226>
yang
<3588>
pertama
<4413>
rupanya seperti
<3664>
singa
<3023>
; yang
<3588>
kedua
<1208>
seperti
<3664>
anak lembu
<3448>
; yang
<3588>
ketiga
<5154>
mukanya seperti
<5613>
muka
<4383>
manusia
<444>
; dan
<2532>
yang
<3588>
keempat
<5067>
rupanya seperti
<3664>
burung helang
<105>
sedang terbang
<4072>
. [
<2532>

<2532>

<2226>

<2532>

<2226>

<2192>

<2226>
]
GREEK
kai
<2532>
CONJ
to
<3588>
T-NSN
zwon
<2226>
N-NSN
to
<3588>
T-NSN
prwton
<4413>
A-NSN
omoion
<3664>
A-NSN
leonti
<3023>
N-DSM
kai
<2532>
CONJ
to
<3588>
T-NSN
deuteron
<1208>
A-NSN
zwon
<2226>
N-NSN
omoion
<3664>
A-NSN
moscw
<3448>
N-DSM
kai
<2532>
CONJ
to
<3588>
T-NSN
triton
<5154>
A-NSN
zwon
<2226>
N-NSN
ecwn
<2192> (5723)
V-PAP-NSM
to
<3588>
T-ASN
proswpon
<4383>
N-ASN
wv
<5613>
ADV
anyrwpou
<444>
N-GSM
kai
<2532>
CONJ
to
<3588>
T-NSN
tetarton
<5067>
A-NSN
zwon
<2226>
N-NSN
omoion
<3664>
A-NSN
aetw
<105>
N-DSM
petomenw
<4072> (5740)
V-PNP-DSM

TB+TSK (1974) ©

Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=66&chapter=4&verse=7
Copyright © 2005-2022 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)