Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Wahyu 3:12

TB ©

Barangsiapa menang, ia akan Kujadikan sokoguru di dalam Bait Suci Allah-Ku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ; dan padanya akan Kutuliskan nama Allah-Ku, nama kota Allah-Ku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allah-Ku, dan nama-Ku yang baru.

AYT

Ia yang menang, Aku akan menjadikannya tiang penyangga Bait Suci Allah-Ku, dan ia tidak akan pergi lagi dari situ; dan Aku akan menuliskan padanya nama Allah-Ku dan nama kota Allah-Ku, yaitu Yerusalem baru, yang itu turun dari surga, dari Allah-Ku, dan nama-Ku yang baru.

TL ©

Maka orang yang menang, hendak Kujadikan dia suatu tiang di dalam rumah Tuhan-Ku, dan sekali-kali tiada ia akan keluar dari situ; dan Aku akan menyuratkan kepadanya nama Tuhan-Ku dan nama negeri Tuhan-Ku, yaitu Yeruzalem yang baharu yang turun dari surga daripada Tuhan-Ku itu, dan lagi nama-Ku yang baharu itu.

BIS ©

Orang yang menang, akan Kujadikan sebagai tiang dalam Rumah Suci Allah-Ku, dan ia akan tinggal di tempat itu selama-lamanya. Nama Allah-Ku, dan nama kota Allah-Ku--yaitu Yerusalem baru yang akan turun dari surga, dari Allah-Ku--akan Kutulis pada diri orang itu. Juga nama-Ku yang baru akan Kutulis pada dirinya.

TSI

“Inilah hadiah yang akan diberikan kepada kamu masing-masing yang menang dalam peperangan rohani ini: Kamu akan Ku-jadikan seperti tiang besar di dalam rumah TUHAN-Ku. Maksud-Ku, kamu berhak tinggal di sana sampai selama-lamanya. Dan pada tubuhmu akan Ku-tuliskan nama Allah-Ku, dan nama kota Allah-Ku— yaitu Yerusalem baru yang akan turun dari surga. Juga akan Ku-tuliskan nama baru-Ku padamu.

TSI3

Aku berjanji kepada setiap orang yang menang dalam peperangan rohani ini: Kamu akan Aku jadikan seperti tiang besar di rumah Allah-Ku. Artinya, kamu berhak tinggal di sana selama-lamanya. Dan pada dirimu Aku akan menuliskan nama Allah-Ku, nama kota Allah-Ku (yaitu Yerusalem baru yang akan turun dari surga), juga nama baru-Ku sendiri.

MILT

Siapa yang menang, Aku akan menjadikannya tiang di tempat kudus Allah-Ku Elohim-Ku 2316, dan dia sekali-kali tidak akan pernah keluar lagi, dan Aku akan menuliskan Nama Allah-Ku Elohim-Ku 2316 padanya, dan nama kota Allah-Ku Elohim-Ku 2316, Yerusalem yang baru yang turun dari surga dari Allah-Ku Elohim-Ku 2316, dan Nama-Ku yang baru.

Shellabear 2011

Orang yang menang akan Kujadikan tonggak dalam Bait Suci Tuhan-Ku, dan sekali-kali ia tidak akan keluar lagi dari situ. Aku akan menuliskan pada dirinya nama Tuhan-Ku dan nama kota Tuhan-Ku, yaitu Yerusalem Baru yang turun dari surga, dari Tuhan-Ku. Nama-Ku yang baru pun akan Kutulis pada dirinya.

AVB

Aku akan menjadikan dia yang menang seperti tiang di Bait Suci Allah-Ku dan dia akan tetap tinggal di situ. Aku akan menulis pada dirinya nama Allah dan Kota Allah, iaitu Yerusalem baru yang akan diturunkan Allah dari syurga, juga nama-Ku yang baru.


TB ITL ©

Barangsiapa menang
<3528>
, ia
<846>
akan Kujadikan
<4160>
sokoguru
<4769>
di dalam
<1722>
Bait Suci
<3485>
Allah-Ku
<2316>

<3450>
, dan
<2532>
ia
<1831>

<0>
tidak
<3756>

<3361>
akan keluar
<0>

<1831>
lagi
<2089>
dari situ; dan
<2532>
padanya
<1909>

<846>
akan Kutuliskan
<1125>
nama
<3686>
Allah-Ku
<2316>

<3450>
, nama
<3686>
kota
<4172>
Allah-Ku
<2316>

<3450>
, yaitu Yerusalem
<2419>
baru
<2537>
, yang turun
<2597>
dari
<1537>
sorga
<3772>
dari
<575>
Allah-Ku
<2316>

<3450>
, dan
<2532>
nama-Ku
<3686>

<3450>
yang baru
<2537>
. [
<1854>

<2532>
]
TL ITL ©

Maka orang
<3588>
yang menang
<3528>
, hendak Kujadikan
<4160>
dia
<846>
suatu tiang
<4769>
di
<1722>
dalam rumah
<3485>
Tuhan-Ku
<3450>
, dan
<2532>
sekali-kali tiada
<3756>

<3361>
ia akan keluar
<1831>
dari situ
<2089>
; dan
<2532>
Aku akan
<1909>
menyuratkan
<1125>
kepadanya
<846>
nama
<3686>
Tuhan-Ku
<3450>
dan
<2532>
nama
<3686>
negeri
<4172>
Tuhan-Ku
<3450>
, yaitu Yeruzalem
<2419>
yang baharu
<2537>
yang turun
<2597>
dari
<1537>
surga
<3772>
daripada
<575>
Tuhan-Ku
<3450>
itu, dan
<2532>
lagi nama-Ku
<3686>
yang baharu
<2537>
itu.
AYT ITL
Ia yang
<3588>
menang
<3528>
, Aku akan menjadikannya
<4160>
tiang penyangga
<4769>
Bait Suci
<3485>
Allah-Ku
<2316>
, dan
<2532>
ia tidak akan
<3756>

<3361>
pergi
<1831>
lagi
<2089>
dari situ; dan
<2532>
Aku akan menuliskan
<1125>
padanya
<1909>

<846>
nama
<3686>
Allah-Ku
<2316>
dan
<2532>
nama
<3686>
kota
<4172>
Allah-Ku
<2316>
, yaitu
<3588>
Yerusalem
<2419>
baru
<2537>
, yang
<3588>
itu turun
<2597>
dari
<1537>
surga
<3772>
, dari
<575>
Allah-Ku
<2316>
, dan
<2532>
nama-Ku
<3686>
yang
<3588>
baru
<2537>
. [
<846>

<1722>

<3450>

<1854>

<3450>

<3450>

<3450>

<3450>
]
AVB ITL
Aku akan menjadikan
<4160>
dia
<846>
yang
<3588>
menang
<3528>
seperti tiang
<4769>
di
<1722>
Bait Suci
<3485>
Allah-Ku
<2316>

<3450>
dan
<2532>
dia
<3756>
akan
<3361>
tetap tinggal di situ. Aku akan menulis
<1125>
pada
<1909>
dirinya
<846>
nama
<3686>
Allah
<2316>
dan
<2532>
Kota
<4172>
Allah
<2316>
, iaitu
<3588>
Yerusalem
<2419>
baru
<2537>
yang
<3588>
akan diturunkan
<2597>
Allah
<2316>
dari
<1537>
syurga
<3772>
, juga
<2532>
nama-Ku
<3686>

<3450>
yang
<3588>
baru
<2537>
. [
<1854>

<1831>

<2089>

<2532>

<3450>

<3686>

<3450>

<575>

<3450>
]
GREEK
o
<3588>
T-NSM
nikwn
<3528> (5723)
V-PAP-NSM
poihsw
<4160> (5692)
V-FAI-1S
auton
<846>
P-ASM
stulon
<4769>
N-ASM
en
<1722>
PREP
tw
<3588>
T-DSM
naw
<3485>
N-DSM
tou
<3588>
T-GSM
yeou
<2316>
N-GSM
mou
<3450>
P-1GS
kai
<2532>
CONJ
exw
<1854>
ADV
ou
<3756>
PRT-N
mh
<3361>
PRT-N
exelyh
<1831> (5632)
V-2AAS-3S
eti
<2089>
ADV
kai
<2532>
CONJ
graqw
<1125> (5692)
V-FAI-1S
ep
<1909>
PREP
auton
<846>
P-ASM
to
<3588>
T-ASN
onoma
<3686>
N-ASN
tou
<3588>
T-GSM
yeou
<2316>
N-GSM
mou
<3450>
P-1GS
kai
<2532>
CONJ
to
<3588>
T-ASN
onoma
<3686>
N-ASN
thv
<3588>
T-GSF
polewv
<4172>
N-GSF
tou
<3588>
T-GSM
yeou
<2316>
N-GSM
mou
<3450>
P-1GS
thv
<3588>
T-GSF
kainhv
<2537>
A-GSF
ierousalhm
<2419>
N-PRI
h
<3588>
T-NSF
katabainousa
<2597> (5723)
V-PAP-NSF
ek
<1537>
PREP
tou
<3588>
T-GSM
ouranou
<3772>
N-GSM
apo
<575>
PREP
tou
<3588>
T-GSM
yeou
<2316>
N-GSM
mou
<3450>
P-1GS
kai
<2532>
CONJ
to
<3588>
T-ASN
onoma
<3686>
N-ASN
mou
<3450>
P-1GS
to
<3588>
T-ASN
kainon
<2537>
A-ASN

TB+TSK (1974) ©

Barangsiapa menang, ia akan Kujadikan sokoguru di dalam Bait Suci Allah-Ku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ; dan padanya akan Kutuliskan nama Allah-Ku, nama kota Allah-Ku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allah-Ku, dan nama-Ku yang baru.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=66&chapter=3&verse=12
Copyright © 2005-2022 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)