Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Wahyu 22:17

TB ©

Roh dan pengantin perempuan itu berkata: "Marilah!" Dan barangsiapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata: "Marilah!" Dan barangsiapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barangsiapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma!

AYT

Roh dan pengantin perempuan itu berkata, “Marilah!” Biarlah orang yang mendengar ini berkata, “Marilah!” Biarlah orang yang haus datang; biarlah orang yang bersedia mengambil air kehidupan secara cuma-cuma.”

TL ©

Lalu Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah!" Dan orang yang mendengar itu, biarlah ia berkata, "Marilah!" Dan orang yang dahaga, biarlah ia datang, dan barangsiapa yang berkehendak, biarlah ia mengambil air hayat itu dengan percuma.

BIS ©

Roh Allah dan Pengantin Perempuan berkata, "Marilah!" Setiap orang yang mendengar ini harus juga berkata, "Marilah!" Siapa yang haus, hendaklah ia datang! Dan siapa yang menginginkan, hendaklah ia mengambil air yang memberi kehidupan itu dengan cuma-cuma.

TSI

Dan Roh Kudus dan pengantin perempuan Anak Domba tersebut— yaitu seluruh kesatuan jemaat Kristus, berkata “Ya, Kristus, datanglah segera!” Dan biarlah semua orang yang mendengarkannya juga berseru, “Ya Tuhan, mari datanglah!” Tetapi sebelum Kristus datang, siapa yang haus, biarlah dia datang kepada Kristus! Siapa yang hendak minum air kehidupan, terimalah itu dari Yesus! Karena Dia memberikan air itu sebagai hadiah.

TSI3

Lalu Roh Kudus dan pengantin perempuan Anak Domba itu, yakni kesatuan seluruh jemaat Kristus, berkata “Ya, Kristus, datanglah segera!” Biarlah semua orang yang mendengarkannya juga berseru, “Ya, Tuhan, datanglah!” Tetapi sebelum Kristus datang, siapa pun yang haus, biarlah dia datang kepada Kristus! Dan yang ingin minum air kehidupan, terimalah itu dari Yesus! Karena Dia memberikan air itu secara cuma-cuma.

MILT

Dan Roh serta mempelai wanita berkata, "Marilah!" Dan dia yang mendengar, biarlah dia berkata, "Marilah!" Dan dia yang haus, biarlah dia datang, dan dia yang mengingini, biarlah dia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma.

Shellabear 2011

Ruh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah!" Hendaklah setiap orang yang mendengarnya berkata, "Marilah!" Siapa dahaga, hendaklah ia datang, dan siapa mau, hendaklah ia mengambil air hayat itu dengan cuma-cuma

AVB

Roh dan pengantin perempuan itu berkata, “Marilah.” Orang yang mendengar haruslah berkata, “Marilah.” Orang yang dahaga haruslah datang. Sesiapa yang suka boleh mengambil air hidup itu dengan percuma.


TB ITL ©

Roh
<4151>
dan
<2532>
pengantin perempuan
<3565>
itu berkata
<3004>
: "Marilah
<2064>
!" Dan
<2532>
barangsiapa yang mendengarnya
<191>
, hendaklah ia berkata
<3004>
: "Marilah
<2064>
!" Dan
<2532>
barangsiapa yang haus
<1372>
, hendaklah ia datang
<2064>
, dan barangsiapa yang mau
<2309>
, hendaklah ia mengambil
<2983>
air
<5204>
kehidupan
<2222>
dengan cuma-cuma
<1432>
! [
<2532>
]
TL ITL ©

Lalu
<2532>
Roh
<4151>
dan
<2532>
pengantin
<3565>
perempuan itu berkata
<3004>
, "Marilah
<2064>
!" Dan
<2532>
orang yang mendengar
<191>
itu, biarlah ia berkata
<3004>
, "Marilah
<2064>
!" Dan
<2532>
orang yang dahaga
<1372>
, biarlah ia datang
<2064>
, dan barangsiapa
<2309>
yang berkehendak
<2309>
, biarlah ia mengambil
<2983>
air
<5204>
hayat
<2222>
itu dengan percuma
<1432>
.
AYT ITL
Roh
<4151>
dan
<2532>
pengantin perempuan
<3565>
itu berkata
<3004>
, "Marilah
<2064>
!" Biarlah orang yang
<3588>
mendengar
<191>
ini berkata
<3004>
, "Marilah
<2064>
!" Biarlah orang yang
<3588>
haus
<1372>
datang
<2064>
; biarlah orang yang
<3588>
bersedia
<2309>
mengambil
<2983>
air
<5204>
kehidupan
<2222>
secara cuma-cuma
<1432>
." [
<2532>

<2532>

<2532>
]
AVB ITL
Roh
<4151>
dan
<2532>
pengantin perempuan
<3565>
itu berkata
<3004>
, “Marilah
<2064>
.” Orang yang
<3588>
mendengar
<191>
haruslah berkata
<3004>
, “Marilah
<2064>
.” Orang yang
<3588>
dahaga
<1372>
haruslah datang
<2064>
. Sesiapa yang
<3588>
suka
<2309>
boleh mengambil
<2983>
air
<5204>
hidup
<2222>
itu dengan percuma
<1432>
. [
<2532>

<2532>

<2532>
]
GREEK
kai
<2532>
CONJ
to
<3588>
T-NSN
pneuma
<4151>
N-NSN
kai
<2532>
CONJ
h
<3588>
T-NSF
numfh
<3565>
N-NSF
legousin
<3004> (5719)
V-PAI-3P
ercou
<2064> (5737)
V-PNM-2S
kai
<2532>
CONJ
o
<3588>
T-NSM
akouwn
<191> (5723)
V-PAP-NSM
eipatw
<3004> (5628)
V-2AAM-3S
ercou
<2064> (5737)
V-PNM-2S
kai
<2532>
CONJ
o
<3588>
T-NSM
diqwn
<1372> (5723)
V-PAP-NSM
ercesyw
<2064> (5737)
V-PNM-3S
o
<3588>
T-NSM
yelwn
<2309> (5723)
V-PAP-NSM
labetw
<2983> (5628)
V-2AAM-3S
udwr
<5204>
N-ASN
zwhv
<2222>
N-GSF
dwrean
<1432>
ADV

TB ©

Roh dan pengantin perempuan itu berkata: "Marilah!" Dan barangsiapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata: "Marilah!" Dan barangsiapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barangsiapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma!

TB+TSK (1974) ©

Roh dan pengantin perempuan itu berkata: "Marilah!" Dan barangsiapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata: "Marilah!" Dan barangsiapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barangsiapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma!

Catatan Full Life

Why 22:17 

Nas : Wahy 22:17

Terakhir kali Roh Kudus disebut dalam Alkitab menunjukkan bahwa Ia mengilhami pengantin perempuan (yaitu, gereja) supaya mengundang semua yang ingin keselamatan untuk datang kepada Kristus. Sekarang, gereja dikaruniai kuasa Roh untuk menyelesaikan penginjilan dunia (Kis 1:5-8; 2:4).


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=66&chapter=22&verse=17
Copyright © 2005-2022 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)