Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Wahyu 22:14

TB ©

Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu.

AYT

Diberkatilah mereka yang mencuci jubah mereka sehingga mereka mempunyai pohon kehidupan itu dan masuk ke kota itu melalui pintu-pintu gerbangnya.

TL ©

Berbahagialah segala orang yang membasuh jubahnya, sehingga mereka itu berhak menghampiri pohon hayat itu, dan masuk ke dalam negeri itu daripada pintu gerbangnya.

BIS ©

Berbahagialah orang yang mencuci jubahnya sampai bersih sehingga mereka berhak makan buah dari pohon kehidupan dan masuk ke dalam kota itu melalui pintu gerbangnya.

MILT

Berbahagialah mereka yang melakukan perintah-perintah-Nya, sehingga otoritas mereka akan ada atas pohon kehidupan, dan mereka boleh masuk ke dalam kota itu melalui pintu gerbang.

Shellabear 2011

Berbahagialah semua orang yang membasuh pakaiannya sehingga mereka berhak datang kepada pohon hayat itu dan berhak masuk ke dalam kota itu melalui pintu gerbangnya.

AVB

Diberkatilah sekalian yang menyucikan pakaiannya, kerana mereka berhak menghampiri pokok hayat dan masuk ke dalam kota itu melalui pintu gerbangnya.


TB ITL ©

Berbahagialah
<3107>
mereka yang membasuh
<4150>
jubahnya
<4749>
. Mereka akan memperoleh hak
<1849>
atas
<1909>
pohon-pohon
<3586>
kehidupan
<2222>
dan
<2532>
masuk
<1525>
melalui pintu-pintu gerbang
<4440>
ke dalam
<1519>
kota
<4172>
itu. [
<846>

<2443>

<1510>

<846>
]
TL ITL ©

Berbahagialah
<3107>
segala orang yang membasuh
<4150>
jubahnya
<4749>
, sehingga
<2443>
mereka itu berhak
<1849>
menghampiri
<1909>
pohon
<3586>
hayat
<2222>
itu, dan
<2532>
masuk
<1525>
ke
<1519>
dalam negeri
<4172>
itu daripada pintu gerbangnya
<4440>
.
AYT ITL
Diberkatilah
<3107>
mereka yang
<3588>
mencuci
<4150>
jubah
<4749>
mereka
<846>
sehingga
<2443>
mereka mempunyai
<1849>
pohon
<3586>
kehidupan
<2222>
itu dan
<2532>
masuk
<1525>
ke
<1519>
kota
<4172>
itu melalui pintu-pintu gerbangnya
<4440>
. [
<1510>

<846>

<1909>
]
GREEK
makarioi
<3107>
A-NPM
oi
<3588>
T-NPM
plunontev
<4150> (5723)
V-PAP-NPM
tav
<3588>
T-APF
stolav
<4749>
N-APF
autwn
<846>
P-GPM
ina
<2443>
CONJ
estai
<1510> (5704)
V-FXI-3S
h
<3588>
T-NSF
exousia
<1849>
N-NSF
autwn
<846>
P-GPM
epi
<1909>
PREP
to
<3588>
T-ASN
xulon
<3586>
N-ASN
thv
<3588>
T-GSF
zwhv
<2222>
N-GSF
kai
<2532>
CONJ
toiv
<3588>
T-DPM
pulwsin
<4440>
N-DPM
eiselywsin
<1525> (5632)
V-2AAS-3P
eiv
<1519>
PREP
thn
<3588>
T-ASF
polin
<4172>
N-ASF

TB+TSK (1974) ©

Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=66&chapter=22&verse=14
Copyright © 2005-2020 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)