Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Wahyu 21:4

TB ©

Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi; tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau dukacita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu."

AYT

Ia akan menghapus setiap air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, tangisan, atau rasa sakit karena yang lama sudah berlalu.”

TL ©

dan Ia akan menyapukan segala air mata daripada matanya, maka tiadalah akan ada lagi maut, atau perkabungan, atau tangisan, atau kesakitan pun tiada akan ada lagi, karena segala perkara yang pertama sudah lenyap."

BIS ©

Ia akan menyeka segala air mata dari mata mereka. Kematian tidak akan ada lagi; kesedihan, tangisan, atau kesakitan pun akan tidak ada pula. Hal-hal yang lama sudah lenyap."

TSI

Dia juga berkata, ‘Aku akan menghapus semua air mata mereka.’ Mereka tidak akan mengalami kematian atau kesakitan lagi dan tidak akan berkabung atau menangis lagi. Karena cara hidup yang lama sudah tidak ada lagi.”

TSI3

Dia juga berkata, ‘Aku akan menghapus semua air mata mereka.’ Mereka tidak akan mengalami kematian atau kesakitan lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan dan tangisan, karena kehidupan yang lama sudah berakhir.”

MILT

Dan Ia Elohim 0 akan menghapus setiap air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi, tidak juga perkabungan atau ratap tangis, bahkan rasa sakit tidak akan ada lagi, karena hal-hal yang pertama itu telah berlalu."

Shellabear 2011

Ia akan menghapus semua air mata dari mata mereka. Maut tidak akan ada lagi. Dukacita, ratap tangis, dan penderitaan pun akan berhenti, sebab hal-hal yang lama sudah berlalu."

AVB

Allah akan menghapuskan setiap titik air mata mereka. Tiadalah lagi kematian, kesedihan dan tangisan. Tiada lagi kesakitan, kerana segala yang lama telah lenyap.”


TB ITL ©

Dan
<2532>
Ia akan menghapus
<1813>
segala
<3956>
air mata
<1144>
dari
<1537>
mata
<3788>
mereka, dan
<2532>
maut
<2288>
tidak
<3756>
akan ada lagi
<2089>
; tidak
<3756>
akan ada lagi
<2089>
perkabungan
<3997>
, atau
<3777>
ratap tangis
<2906>
, atau
<3777>
dukacita
<4192>
, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu
<565>
." [
<846>

<1510>

<3777>

<1510>

<4413>
]
TL ITL ©

dan
<2532>
Ia akan menyapukan
<1813>
segala
<3956>
air mata
<1144>
daripada
<1537>
matanya
<3788>
, maka
<2532>
tiadalah
<3756>
akan ada
<1510>
lagi
<2089>
maut
<2288>
, atau
<3777>
perkabungan
<3997>
, atau
<3777>
tangisan
<2906>
, atau
<3777>
kesakitan
<4192>
pun tiada
<3756>
akan ada
<1510>
lagi
<2089>
, karena segala perkara yang pertama
<4413>
sudah lenyap
<565>
."
AYT ITL
Ia
<2532>
akan menghapus
<1813>
setiap
<3956>
air mata
<1144>
dari
<1537>
mata
<3788>
mereka
<846>
dan
<2532>
maut
<2288>
tidak
<3756>
akan ada
<1510>
lagi
<2089>
, tidak
<3777>
akan ada
<1510>
lagi
<2089>
perkabungan
<3997>
, tangisan
<2906>
, atau
<3777>
rasa sakit
<4192>
karena yang
<3588>
lama
<4413>
sudah berlalu
<565>
." [
<3777>

<3756>
]
GREEK
kai
<2532>
CONJ
exaleiqei
<1813> (5692)
V-FAI-3S
pan
<3956>
A-ASN
dakruon
<1144>
N-ASN
ek
<1537>
PREP
twn
<3588>
T-GPM
ofyalmwn
<3788>
N-GPM
autwn
<846>
P-GPM
kai
<2532>
CONJ
o
<3588>
T-NSM
yanatov
<2288>
N-NSM
ouk
<3756>
PRT-N
estai
<1510> (5704)
V-FXI-3S
eti
<2089>
ADV
oute
<3777>
CONJ
penyov
<3997>
N-NSN
oute
<3777>
CONJ
kraugh
<2906>
N-NSF
oute
<3777>
CONJ
ponov
<4192>
N-NSM
ouk
<3756>
PRT-N
estai
<1510> (5704)
V-FXI-3S
eti
<2089>
ADV
ta
<3588>
T-NPN
prwta
<4413>
A-NPN
aphlyan
<565> (5627)
V-2AAI-3P

TB ©

Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi; tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau dukacita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu."

TB+TSK (1974) ©

Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi; tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau dukacita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu."

Catatan Full Life

Why 21:4 

Nas : Wahy 21:4

Akibat dosa, seperti dukacita, kesakitan, kemurungan, dan kematian (Wahy 7:16-17; Kej 3:1-24; Yes 35:10; 65:19; Rom 5:12), hilang untuk selama-lamanya, karena hal-hal yang jahat dari langit dan bumi yang pertama telah lenyap sama sekali. Walaupun mengingat segala sesuatu yang layak diingat, orang percaya rupanya tidak akan mengingat apa yang menyebabkan mereka berdukacita (Yes 65:17).


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=66&chapter=21&verse=4
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)