Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Wahyu 11:2

TB ©

Tetapi kecualikan pelataran Bait Suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak Kota Suci empat puluh dua bulan lamanya."

AYT

Akan tetapi, biarkanlah pelataran Bait Allah yang di sebelah luar, jangan mengukurnya karena itu sudah diberikan kepada bangsa-bangsa; dan mereka akan menginjak-injak Kota Suci itu selama 42 bulan.

TL ©

dan biarkanlah halaman yang di luar Bait Allah itu, jangan diukur dia, karena sudah diberikan kepada orang kafir, dan negeri yang kudus itu akan dipijaknya empat puluh dua bulan lamanya."

BIS ©

Tetapi janganlah mengukur halaman yang di sebelah luar Rumah Allah itu, sebab bagian itu telah diserahkan kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka akan menginjak-injak kota yang suci itu selama empat puluh dua bulan.

TSI

Tetapi jangan mengukur teras rumah Allah yang di sebelah luar, karena tempat itu sudah diberikan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Allah sudah menentukan agar bangsa-bangsa itu menguasai Kota Suci (Yerusalem) dan menindas penduduknya selama empat puluh dua bulan.

MILT

Namun kecualikanlah halaman sebelah luar tempat kudus, dan janganlah mengukurnya, karena dia telah diberikan kepada bangsa-bangsa dan mereka akan menginjak-injak kota suci itu selama empat puluh dua bulan.

Shellabear 2011

Tetapi sisakan halaman luar Bait Allah itu, jangan kauukur! Karena halaman itu sudah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan Kota Suci itu akan diinjak-injak oleh mereka empat puluh dua bulan lamanya.

AVB

Tetapi jangan ukur halaman di luar, kerana bahagian itu telah diberikan kepada orang bangsa asing. Mereka akan melanyak kota suci selama empat puluh dua bulan.


TB ITL ©

Tetapi
<2532>
kecualikan
<1855>

<1544>
pelataran
<833>
Bait Suci
<3485>
yang di sebelah luar
<1855>
, janganlah
<3361>
engkau mengukurnya
<3354>

<846>
, karena
<3754>
ia telah diberikan
<1325>
kepada bangsa-bangsa lain
<1484>
dan
<2532>
mereka akan menginjak-injak
<3961>
Kota
<4172>
Suci
<40>
empat puluh
<5062>
dua
<1417>
bulan
<3376>
lamanya." [
<2532>

<2532>
]
TL ITL ©

dan
<2532>
biarkanlah halaman
<833>
yang di luar
<1855>
Bait
<3485>
Allah itu, jangan
<3361>
diukur
<1855>
dia
<846>
, karena
<3754>
sudah diberikan
<1325>
kepada orang kafir
<1484>
, dan
<2532>
negeri
<4172>
yang kudus
<40>
itu akan dipijaknya
<3961>
empat
<5062>
puluh dua
<1417>
bulan
<3376>
lamanya."
AYT ITL
Akan tetapi, biarkanlah
<1544>

<1855>
pelataran
<833>
Bait Allah
<3485>
yang
<3588>
di sebelah luar
<1855>
, jangan
<3361>
mengukurnya
<3354>
karena
<3754>
itu sudah diberikan
<1325>
kepada bangsa-bangsa
<1484>
; dan
<2532>
mereka akan menginjak-injak
<3961>
Kota
<4172>
Suci
<40>
itu selama 42
<5062>

<1417>
bulan
<3376>
. [
<2532>

<2532>

<846>

<2532>
]
AVB ITL
Tetapi jangan
<3361>
ukur
<3354>
halaman
<833>
di luar
<1855>
, kerana bahagian itu telah diberikan
<1325>
kepada orang bangsa asing
<1484>
. Mereka akan melanyak
<3961>
kota
<4172>
suci
<40>
selama empat puluh
<5062>
dua
<1417>
bulan
<3376>
. [
<2532>

<3485>

<1544>

<1855>

<2532>

<846>

<3754>

<2532>

<2532>
]
GREEK
και
<2532>
CONJ
την
<3588>
T-ASF
αυλην
<833>
N-ASF
την
<3588>
T-ASF
εξωθεν
<1855>
ADV
του
<3588>
T-GSM
ναου
<3485>
N-GSM
εκβαλε
<1544> <5628>
V-2AAM-2S
εξωθεν
<1855>
ADV
και
<2532>
CONJ
μη
<3361>
PRT-N
αυτην
<846>
P-ASF
μετρησης
<3354> <5661>
V-AAS-2S
οτι
<3754>
CONJ
εδοθη
<1325> <5681>
V-API-3S
τοις
<3588>
T-DPN
εθνεσιν
<1484>
N-DPN
και
<2532>
CONJ
την
<3588>
T-ASF
πολιν
<4172>
N-ASF
την
<3588>
T-ASF
αγιαν
<40>
A-ASF
πατησουσιν
<3961> <5692>
V-FAI-3P
μηνας
<3376>
N-APM
τεσσερακοντα
<5062>
A-NUI
[και]
<2532>
CONJ
δυο
<1417>
A-NUI

TB ©

Tetapi kecualikan pelataran Bait Suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak Kota Suci empat puluh dua bulan lamanya."

TB+TSK (1974) ©

Tetapi kecualikan pelataran Bait Suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak Kota Suci empat puluh dua bulan lamanya."

Catatan Full Life

Why 11:2 

Nas : Wahy 11:2

Dalam masa kesengsaraan, Israel dan "Kota Suci" akan ditindas oleh bangsa-bangsa kafir dan akan menderita luar biasa selama 42 bulan

(lihat cat. --> Luk 21:24).

[atau ref. Luk 21:24]

Israel akan dihakimi secara keras karena penolakannya terhadap Kristus dan percabulan mereka seperti Sodom (ayat Wahy 11:8,13). "Empat puluh dua bulan" barangkali menunjuk kepada tiga setengah tahun terakhir dari masa kesengsaraan itu (bd. Dan 7:25; 12:7;

lihat cat. --> Dan 9:27).

[atau ref. Dan 9:27]


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=66&chapter=11&verse=2
Copyright © 2005-2024 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)