Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

2 Petrus 2:11

TB ©

padahal malaikat-malaikat sendiri, yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa dari pada mereka, tidak memakai kata-kata hujat, kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah.

AYT

padahal para malaikat, yang meskipun jauh lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka, tidak mengucapkan tuduhan yang mengandung hujatan terhadap mereka di hadapan Tuhan.

TL ©

padahal segala malaekat, walaupun lebih besar kuat kuasanya, tiada mengumpat mereka itu kepada Tuhan.

BIS ©

Sedangkan malaikat-malaikat yang jauh lebih kuat dan berkuasa dari guru-guru palsu itu, tidak menuduh para makhluk yang mulia itu dengan kata-kata penghinaan di hadapan Tuhan.

MILT

sedangkan para malaikat yang lebih besar dalam kekuatan dan kemampuan, tidak menyampaikan penghakiman yang menghujat terhadap mereka di hadapan * YAHWEH 2962.

Shellabear 2011

Padahal, para malaikat yang kekuatan dan kekuasaannya pun lebih besar, tidak berani menuduh mereka di hadapan Tuhan dengan hujahan.

AVB

Sedangkan para malaikat yang lebih kuat dan berkuasa tidak pernah mencela dan menuduh makhluk yang adikudrati itu di hadapan Tuhan.


TB ITL ©

padahal
<3699>
malaikat-malaikat
<32>
sendiri, yang sekalipun lebih
<3173>
kuat
<2479>
dan
<2532>
lebih berkuasa
<1411>
dari pada mereka
<1510>
, tidak
<3756>
memakai
<5342>
kata-kata hujat
<989>
, kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman
<2920>
atas
<2596>
mereka
<846>
di hadapan
<3844>
Allah
<2962>
.
TL ITL ©

padahal
<3699>
segala malaekat
<32>
, walaupun
<2532>
lebih besar
<3173>
kuat
<2479>
kuasanya
<1411>
, tiada
<3756>
mengumpat
<989>
mereka
<846>
itu kepada Tuhan
<2962>
.
AYT ITL
padahal
<3699>
para malaikat
<32>
, yang meskipun jauh lebih
<3173>
kuat
<2479>
dan
<2532>
lebih berkuasa
<1411>
daripada mereka, tidak
<3756>
mengucapkan
<5342>
tuduhan
<2920>
yang mengandung hujatan
<989>
terhadap
<2596>
mereka
<846>
di hadapan
<3844>
Tuhan
<2962>
. [
<1510>
]
GREEK
opou
<3699>
ADV
aggeloi
<32>
N-NPM
iscui
<2479>
N-DSF
kai
<2532>
CONJ
dunamei
<1411>
N-DSF
meizonev
<3173>
A-NPM-C
ontev
<1510> (5752)
V-PXP-NPM
ou
<3756>
PRT-N
ferousin
<5342> (5719)
V-PAI-3P
kat
<2596>
PREP
autwn
<846>
P-GPM
[para
<3844>
PREP
kuriw]
<2962>
N-DSM
blasfhmon
<989>
A-ASF
krisin
<2920>
N-ASF

TB+TSK (1974) ©

padahal malaikat-malaikat sendiri, yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa dari pada mereka, tidak memakai kata-kata hujat, kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=61&chapter=2&verse=11
Copyright © 2005-2020 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)