Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Yosua 7:7

TB ©

Dan berkatalah Yosua: "Ah, Tuhanku ALLAH, mengapa Engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan? supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu!

AYT

Kemudian, Yosua berkata, “Ah, ya Tuhan ALLAHku, mengapa Engkau membawa bangsa ini menyeberangi Sungai Yordan, hanya untuk menyerahkan kami ke dalam tangan orang Amori, untuk membinasakan kami? Jika saja kami puas dan tetap tinggal di seberang Sungai Yordan!

TL ©

Maka sembah Yusak: Ya Tuhan Hua! mengapa maka Engkau sudah menyuruh orang banyak ini menyeberang Yarden? supaya kami diserahkan ke tangan orang Amorikah? supaya kami dibinasakankah? Aduh! baiklah jikalau kiranya kami sudah tinggal di seberang Yarden.

BIS ©

Yosua berkata kepada TUHAN, "O Allah Tuhanku! Untuk apa Engkau membawa kami sampai ke seberang Yordan ini? Apakah untuk menyerahkan kami kepada orang-orang Amori? Supaya kami mati? Lebih baik kami tinggal di sana saja, di seberang Yordan!

MILT

Dan berkatalah Yosua, "Ya ALLAH YAHWEH 03069, Tuhanku Elohim 0136, mengapa Engkau membuat bangsa ini sungguh-sungguh menyeberangi sungai Yordan, untuk menyerahkan kami ke tangan orang Amori, untuk membinasakan kami? Dan, ya apakah kami yang menghendaki, maka kami tinggal di seberang Yordan!

Shellabear 2011

Kata Yusak, "Aduh, ya ALLAH, ya Rabbi, mengapa Engkau membawa bangsa ini menyeberangi Sungai Yordan? Untuk menyerahkan kami ke dalam tangan orang Amori supaya kami binasa? Kalau saja kami puas dan tetap tinggal di seberang Sungai Yordan!

AVB

Kata Yosua, “Aduh, ya Tuhan ALLAH, mengapakah Engkau membawa bangsa ini menyeberangi Sungai Yordan? Untuk menyerahkan kami ke dalam tangan bani Amori supaya kami binasa? Kalau sahaja kami puas dan tetap tinggal di seberang Sungai Yordan!


TB ITL ©

Dan berkatalah
<0559>
Yosua
<03091>
: "Ah
<0162>
, Tuhanku
<0136>
ALLAH
<03069>
, mengapa
<04100>
Engkau menyuruh
<05674>
bangsa
<05971>
ini
<02088>
menyeberangi
<05674>
sungai Yordan
<03383>
? supaya kami diserahkan
<05414>
kepada orang Amori
<0567>
untuk dibinasakan
<06>
? Lebih baik kalau
<03863>
kami putuskan
<02974>
tadinya untuk tinggal
<03427>
di seberang
<05676>
sungai Yordan
<03383>
itu! [
<03027>
]
TL ITL ©

Maka sembah
<0559>
Yusak
<03091>
: Ya
<0162>
Tuhan
<0136>
Hua
<03069>
! mengapa
<04100>
maka Engkau sudah menyuruh
<05674>
orang banyak
<05971>
ini
<02088>
menyeberang
<05674>
Yarden
<03383>
? supaya kami diserahkan
<05414>
ke tangan
<03027>
orang Amorikah
<0567>
? supaya kami dibinasakankah
<06>
? Aduh! baiklah jikalau
<03863>
kiranya
<02974>
kami sudah tinggal
<03427>
di seberang
<05676>
Yarden
<03383>
.
HEBREW
Ndryh
<03383>
rbeb
<05676>
bsnw
<03427>
wnlawh
<02974>
wlw
<03863>
wndybahl
<06>
yrmah
<0567>
dyb
<03027>
wnta
<0853>
ttl
<05414>
Ndryh
<03383>
ta
<0853>
hzh
<02088>
Meh
<05971>
ta
<0853>
rybeh
<05674>
trbeh
<05674>
hml
<04100>
hwhy
<03069>
ynda
<0136>
hha
<0162>
eswhy
<03091>
rmayw (7:7)
<0559>

TB ©

Dan berkatalah Yosua: "Ah, Tuhanku ALLAH, mengapa Engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan? supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu!

TB+TSK (1974) ©

Dan berkatalah Yosua: "Ah, Tuhanku ALLAH, mengapa Engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan? supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu!

Catatan Full Life

Yos 7:1-26 

Nas : Yos 7:1-26

Dosa Akhan, dampaknya bagi Israel, dan hukuman keras atas Akhan dan keluarganya menyatakan berbagai prinsip hukuman ketika umat Allah berbuat dosa dengan terang-terangan.

  1. 1) Apabila terjadi dosa yang hebat, atau sikap membiarkan dosa yang hebat di kalangan umat Allah, maka berkat-Nya dapat berkurang, terhalang, atau hilang sama sekali. Allah tidak akan memberkati umat yang menolak untuk menyingkirkan dosa dari tengah-tengah mereka (ayat Yos 7:1,11-13,20-21,25; bd. 1Kor 5:1-13).
  2. 2) Dosa yang terang-terangan di tengah-tengah jemaat memperhadapkan anggota-anggotanya kepada pengaruh merusak dari musuh di luar (mis. Iblis dan dunia, ayat Yos 7:4-13).
  3. 3) Apabila dosa semacam itu dibiarkan dan tidak ditegur, maka pada akhirnya itu akan mendatangkan hukuman (ayat Yos 7:13). Akan tetapi, jika dosa itu disingkapkan, diakui, dan disingkirkan, maka berkat, kehadiran, dan kasih karunia Allah akan kembali (ayat Yos 7:22-26; Yos 8:1,18-19; bd. Kis 4:31-5:11).
  4. 4) Oleh karena itu, dosa di antara umat Allah harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Kemurnian harus dijaga dan ketaatan harus dituntut; jikalau tidak, perkembangan rohani jemaat akan terhambat atau terhenti sama sekali (bd. Wahy 3:1-3,14-18).


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=6&chapter=7&verse=7
Copyright © 2005-2020 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)