Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Yosua 6:26

TB ©

Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya: "Terkutuklah di hadapan TUHAN orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yerikho ini; dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung ia akan meletakkan dasar kota itu dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu ia akan memasang pintu gerbangnya!"

AYT

Pada waktu itu, Yosua bersumpah, katanya: “Terkutuklah di hadapan TUHAN orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yerikho ini. Dengan nyawa anak sulungnya, ia meletakkan dasar kota itu; dan dengan nyawa anaknya yang bungsu ia memasang pintunya.”

TL ©

Maka pada masa itupun bersumpahlah Yusak, katanya: Kutuklah kiranya di hadapan hadirat Tuhan, barangsiapa yang bangkit berdiri akan membangunkan pula negeri Yerikho ini! biar dialaskannya di atas anaknya laki-laki yang sulung dan didirikannya pintunya di atas anaknya laki-laki yang bungsu!

BIS ©

Pada waktu itu Yosua mengeluarkan larangan ini, "Siapa pun yang berusaha membangun kembali kota Yerikho ini, akan terkena kutukan TUHAN. Siapa yang meletakkan pondasinya akan kehilangan anak sulungnya; dan siapa yang memasang pintu-pintu gerbangnya akan kehilangan anak bungsunya."

MILT

Dan pada waktu itu Yosua memperingatkan dengan berkata, "Terkutuklah di hadapan TUHAN YAHWEH 03068 orang yang bangkit dan mendirikan kembali kota Yerikho ini; dia akan meletakkan dasar kota itu dengan kurban anak sulungnya, dan dengan kurban anak bungsunya dia akan memasang pintu-pintunya.

Shellabear 2011

Pada waktu itu Yusak memberlakukan sumpah, katanya, "Terkutuklah di hadapan ALLAH orang yang bangkit untuk membangun kembali Kota Yerikho ini. Dengan nyawa anaknya yang sulung ia akan meletakkan dasarnya, dan dengan nyawa anaknya yang bungsu ia akan mendirikan pintu gerbangnya."

AVB

Pada waktu itu Yosua mengisytiharkan sumpahannya, katanya, “Terkutuklah di hadapan TUHAN orang yang bangun untuk membina semula Kota Yerikho ini. Dengan nyawa anaknya yang sulung dia akan meletakkan asasnya, dan dengan nyawa anaknya yang bongsu dia akan mendirikan pintu gerbangnya.”


TB ITL ©

Pada waktu
<06256>
itu
<01931>
bersumpahlah
<07650>
Yosua
<03091>
, katanya
<0559>
: "Terkutuklah
<0779>
di hadapan
<06440>
TUHAN
<03068>
orang
<0376>
yang
<0834>
bangkit
<06965>
untuk membangun kembali
<01129>
kota
<05892>
Yerikho
<03405>
ini
<02063>
; dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung
<01060>
ia akan meletakkan dasar
<03245>
kota itu dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu
<06810>
ia akan memasang
<05324>
pintu gerbangnya
<01817>
!"
TL ITL ©

Maka pada masa
<06256>
itupun
<01931>
bersumpahlah
<07650>
Yusak
<03091>
, katanya
<0559>
: Kutuklah
<0779>
kiranya di hadapan
<06440>
hadirat Tuhan
<03068>
, barangsiapa
<0376>
yang
<0834>
bangkit
<06965>
berdiri akan membangunkan
<01129>
pula negeri
<05892>
Yerikho
<03405>
ini
<02063>
! biar dialaskannya
<03245>
di atas anaknya laki-laki yang sulung
<01060>
dan didirikannya
<05324>
pintunya
<01817>
di atas anaknya laki-laki yang bungsu
<06810>
!
AYT ITL
Pada waktu
<06256>
itu
<01931>
, Yosua
<03091>
bersumpah
<07650>
, katanya
<0559>
: “Terkutuklah
<0779>
di hadapan
<06440>
TUHAN
<03068>
orang yang
<0834>
bangkit
<06965>
untuk membangun
<01129>
kembali kota
<05892>
Yerikho
<03405>
ini
<02063>
. Dengan nyawa anak sulungnya
<01060>
, ia meletakkan dasar
<03245>
kota itu; dan dengan nyawa anaknya yang bungsu
<06810>
ia memasang
<05324>
pintunya
<01817>
.” [
<0376>

<0853>

<0853>
]
HEBREW
hytld
<01817>
byuy
<05324>
wryeubw
<06810>
hndoyy
<03245>
wrkbb
<01060>
wxyry
<03405>
ta
<0853>
tazh
<02063>
ryeh
<05892>
ta
<0853>
hnbw
<01129>
Mwqy
<06965>
rsa
<0834>
hwhy
<03068>
ynpl
<06440>
syah
<0376>
rwra
<0779>
rmal
<0559>
ayhh
<01931>
teb
<06256>
eswhy
<03091>
ebsyw (6:26)
<07650>

TB+TSK (1974) ©

Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya: "Terkutuklah di hadapan TUHAN orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yerikho ini; dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung ia akan meletakkan dasar kota itu dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu ia akan memasang pintu gerbangnya!"


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=6&chapter=6&verse=26
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)