Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Yosua 5:9

TB ©

Dan berfirmanlah TUHAN kepada Yosua: "Hari ini telah Kuhapuskan cela Mesir itu dari padamu." Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang.

AYT

Kemudian, TUHAN berfirman kepada Yosua, “Hari ini, telah Kuhapuskan cela Mesir itu darimu.” Itulah sebabnya, nama tempat itu disebut Gilgal sampai hari ini.

TL ©

Maka firman Tuhan kepada Yusak: Bahwa pada hari ini juga aku menolak dari padamu kecelaan orang Mesir, yang lagi lekat padamu! Maka sebab itu tempat itupun dinamai Gilgal datang kepada hari ini.

BIS ©

TUHAN berkata kepada Yosua, "Hari ini kehinaan kalian sebagai budak-budak di Mesir sudah Kulenyapkan." Itulah sebabnya tempat itu dinamakan Gilgal sampai pada saat ini.

TSI

TUHAN berkata pada Yosua, “Hari ini Aku sudah menghapus kehinaan kalian sebagai budak di Mesir.” Itulah sebabnya tempat itu dinamakan Gilgal sampai kitab ini ditulis.

MILT

Dan TUHAN YAHWEH 03068 berfirman kepada Yosua, "Hari ini Aku telah menghapuskan celaan Mesir atas kamu." Karena itulah dia menyebut nama tempat itu sampai hari ini.

Shellabear 2011

Kemudian ALLAH berfirman kepada Yusak, "Hari ini telah Kugulingkan cela Mesir itu dari kamu." Itulah sebabnya tempat itu dinamai Gilgal sampai hari ini.

AVB

Kemudian TUHAN berfirman kepada Yosua, “Hari ini telah Kugulingkan cela Mesir itu daripada kamu.” Itulah sebabnya tempat itu dinamai Gilgal sampai hari ini.


TB ITL ©

Dan berfirmanlah
<0559>
TUHAN
<03068>
kepada
<0413>
Yosua
<03091>
: "Hari
<03117>
ini telah Kuhapuskan
<01556>
cela
<02781>
Mesir
<04714>
itu dari padamu
<05921>
." Itulah sebabnya nama
<08034>
tempat
<04725>
itu
<01931>
disebut
<07121>
Gilgal
<01537>
sampai
<05704>
sekarang
<02088>

<03117>
.
TL ITL ©

Maka firman
<0559>
Tuhan
<03068>
kepada
<0413>
Yusak
<03091>
: Bahwa pada hari
<03117>
ini juga aku menolak
<01556>
dari padamu kecelaan
<02781>
orang Mesir
<04714>
, yang lagi lekat
<05921>
padamu! Maka sebab itu tempat
<04725>
itupun dinamai
<08034>

<07121>
Gilgal
<01537>
datang
<05704>
kepada hari
<03117>
ini
<02088>
.
AYT ITL
Kemudian, TUHAN
<03068>
berfirman
<0559>
kepada
<0413>
Yosua
<03091>
, “Hari ini
<03117>
, telah Kuhapuskan
<01556>
cela
<02781>
Mesir
<04714>
itu darimu
<05921>
.” Itulah sebabnya, nama
<08034>
tempat
<04725>
itu
<01931>
disebut
<07121>
Gilgal
<01537>
sampai
<05704>
hari
<03117>
ini
<02088>
. [
<0853>
]
AVB ITL
Kemudian TUHAN
<03068>
berfirman
<0559>
kepada
<0413>
Yosua
<03091>
, “Hari
<03117>
ini telah Kugulingkan
<01556>
cela
<02781>
Mesir
<04714>
itu daripada
<05921>
kamu.” Itulah sebabnya tempat
<04725>
itu
<01931>
dinamai
<07121>

<08034>
Gilgal
<01537>
sampai
<05704>
hari
<03117>
ini
<02088>
. [
<0853>
]
HEBREW
hzh
<02088>
Mwyh
<03117>
de
<05704>
lglg
<01537>
awhh
<01931>
Mwqmh
<04725>
Ms
<08034>
arqyw
<07121>
Mkylem
<05921>
Myrum
<04714>
tprx
<02781>
ta
<0853>
ytwlg
<01556>
Mwyh
<03117>
eswhy
<03091>
la
<0413>
hwhy
<03068>
rmayw (5:9)
<0559>

TB+TSK (1974) ©

Dan berfirmanlah TUHAN kepada Yosua: "Hari ini telah Kuhapuskan cela Mesir itu dari padamu." Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=6&chapter=5&verse=9
Copyright © 2005-2023 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)