Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Yosua 5:10

TB ©

Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang keempat belas bulan itu, pada waktu petang, di dataran Yerikho.

AYT

Orang-orang Israel berkemah di Gilgal dan merayakan Paskah di dataran Yerikho pada waktu petang, pada hari keempat belas bulan itu.

TL ©

Maka tatkala bani Israel berhenti di Gilgal disediakannya Pasah pada empat belas hari bulan itu, pada petang hari, di padang-padang Yerikho.

BIS ©

Sementara berkemah di Gilgal di dataran dekat Yerikho, umat Israel merayakan Paskah pada sore hari tanggal empat belas bulan itu.

MILT

Dan bani Israel berkemah di Gilgal, dan menyiapkan Paskah pada hari yang keempat belas pada bulan itu, pada waktu malam, di dataran Yerikho.

Shellabear 2011

Bani Israil berkemah di Gilgal dan merayakan Paskah pada hari keempat belas dalam bulan itu, waktu petang, di dataran Yerikho.

AVB

Orang Israel berkhemah di Gilgal dan pada waktu petang hari keempat belas pada bulan itu, mereka merayakan Paskah di dataran Yerikho.


TB ITL ©

Sementara berkemah
<02583>
di Gilgal
<01537>
, orang
<01121>
Israel
<03478>
itu merayakan
<06213>
Paskah
<06453>
pada hari
<03117>
yang keempat
<0702>
belas
<06240>
bulan
<02320>
itu, pada waktu petang
<06153>
, di dataran
<06160>
Yerikho
<03405>
.
TL ITL ©

Maka tatkala bani
<01121>
Israel
<03478>
berhenti
<02583>
di Gilgal
<01537>
disediakannya
<06213>
Pasah
<06453>
pada empat
<0702>
belas
<06240>
hari
<03117>
bulan
<02320>
itu, pada petang
<06153>
hari, di padang-padang
<06160>
Yerikho
<03405>
.
AYT ITL
Orang-orang
<01121>
Israel
<03478>
berkemah
<02583>
di Gilgal
<01537>
dan merayakan
<06213>
Paskah
<06453>
di dataran
<06160>
Yerikho
<03405>
pada waktu petang
<06153>
, pada hari
<03117>
keempat
<0702>
belas
<06240>
bulan
<02320>
itu. [
<0853>
]
AVB ITL
Orang
<01121>
Israel
<03478>
berkhemah
<02583>
di Gilgal
<01537>
dan pada waktu petang
<06153>
hari
<03117>
keempat
<0702>
belas
<06240>
pada bulan
<02320>
itu, mereka merayakan
<06213>
Paskah
<06453>
di dataran
<06160>
Yerikho
<03405>
. [
<0853>
]
HEBREW
wxyry
<03405>
twbreb
<06160>
breb
<06153>
sdxl
<02320>
Mwy
<03117>
rve
<06240>
hebrab
<0702>
xoph
<06453>
ta
<0853>
wveyw
<06213>
lglgb
<01537>
larvy
<03478>
ynb
<01121>
wnxyw (5:10)
<02583>

TB+TSK (1974) ©

Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang keempat belas bulan itu, pada waktu petang, di dataran Yerikho.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=6&chapter=5&verse=10
Copyright © 2005-2022 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)