Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Yosua 4:18

TB ©

Ketika para imam, pengangkat tabut perjanjian TUHAN itu, keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya.

AYT

Ketika para imam yang mengangkat Tabut Perjanjian TUHAN keluar dari tengah-tengah Sungai Yordan, dan saat kaki para imam dijejakkan ke tanah kering, maka air Sungai Yordan itu berbalik ke tempatnya, dan mengalir sampai meluap di sepanjang tepinya seperti sebelumnya.

TL ©

Maka sesungguhnya serta segala imam yang mengusung tabut perjanjian Tuhan itu telah keluar dari dalam Yarden, dan baharu tapak kaki segala imam itu menjejakkan darat, maka kembalilah air Yarden itu kepada tempatnya serta mengalir seperti kelemarin dan kelemarin dahulu pada segala tepinya.

BIS ©

Begitu para imam itu sampai di tepi sungai, air sungai itu mulai mengalir kembali dan meluap seperti semula.

MILT

Dan pada saat para imam yang mengangkut tabut perjanjian TUHAN YAHWEH 03068 itu telah keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan telapak kaki para imam itu telah ditarik naik ke tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya, dan meluap sepanjang tepinya seperti hari sebelumnya.

Shellabear 2011

Ketika para imam pengusung tabut perjanjian ALLAH itu keluar dari tengah-tengah Sungai Yordan, dan ketika telapak kaki para imam memijak daratan, maka air Sungai Yordan itu kembali ke tempatnya semula dan mengalir meluapi sepanjang tepinya seperti sebelumnya.

AVB

Ketika para imam pengusung tabut perjanjian TUHAN itu keluar dari tengah-tengah Sungai Yordan, dan ketika telapak kaki para imam memijak daratan, maka air Sungai Yordan itu kembali ke tempatnya semula dan mengalir melimpahi pinggirnya seperti sebelumnya.


TB ITL ©

Ketika para imam
<03548>
, pengangkat
<05375>
tabut
<0727>
perjanjian
<01285>
TUHAN
<03068>
itu, keluar
<05927>
dari tengah-tengah
<08432>
sungai Yordan
<03383>
, dan baru saja kaki
<07272>
para imam
<03548>
itu dijejakkan
<05423>
di
<0413>
tanah yang kering
<02724>
, maka berbaliklah
<07725>
air
<04325>
sungai Yordan
<03383>
itu ke tempatnya
<04725>
dan mengalir
<01980>
seperti dahulu
<08032>

<08543>
dengan meluap
<05921>
sepanjang
<03605>
tepinya
<01415>
. [
<01961>

<03709>
]
TL ITL ©

Maka sesungguhnya
<01961>
serta segala imam
<03548>
yang mengusung
<05375>
tabut
<0727>
perjanjian
<01285>
Tuhan
<03068>
itu telah keluar
<05927>
dari dalam
<08432>
Yarden
<03383>
, dan baharu
<05423>
tapak
<03709>
kaki
<07272>
segala imam
<03548>
itu menjejakkan darat
<02724>
, maka kembalilah
<07725>
air
<04325>
Yarden
<03383>
itu kepada tempatnya
<04725>
serta mengalir
<01980>
seperti kelemarin
<08543>
dan kelemarin
<08032>
dahulu pada
<05921>
segala
<03605>
tepinya
<01415>
.
AYT ITL
Ketika para imam
<03548>
yang mengangkat
<05375>
Tabut
<0727>
Perjanjian
<01285>
TUHAN
<03068>
keluar
<05927>
dari tengah-tengah
<08432>
Sungai Yordan
<03383>
, dan saat kaki
<07272>
para imam
<03548>
dijejakkan
<05423>
ke
<0413>
tanah kering
<02724>
, maka air
<04325>
Sungai Yordan
<03383>
itu berbalik
<07725>
ke tempatnya
<04725>
, dan mengalir
<01980>
sampai meluap
<05921>
di sepanjang
<03605>
tepinya
<01415>
seperti sebelumnya
<08543>

<08032>
. [
<01961>

<03709>
]
HEBREW
wytwdg
<01415>
lk
<03605>
le
<05921>
Mwsls
<08032>
lwmtk
<08543>
wklyw
<01980>
Mmwqml
<04725>
Ndryh
<03383>
ym
<04325>
wbsyw
<07725>
hbrxh
<02724>
la
<0413>
Mynhkh
<03548>
ylgr
<07272>
twpk
<03709>
wqtn
<05423>
Ndryh
<03383>
Kwtm
<08432>
hwhy
<03068>
tyrb
<01285>
Nwra
<0727>
yavn
<05375>
Mynhkh
<03548>
*twlek {twleb}
<05927>
yhyw (4:18)
<01961>

TB+TSK (1974) ©

Ketika para imam, pengangkat tabut perjanjian TUHAN itu, keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=6&chapter=4&verse=18
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)