Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Yosua 24:2

TB ©

Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu: "Beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Dahulu kala di seberang sungai Efrat, di situlah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada allah lain.

AYT

Yosua berkata kepada seluruh bangsa itu, “Inilah firman TUHAN, Allah Israel, ‘Dahulu, di seberang Sungai Efrat, tinggallah nenek moyangmu, yaitu Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka melayani ilah-ilah lain.

TL ©

Maka kata Yusak kepada segenap orang banyak itu: Demikianlah firman Tuhan, Allah Israel: Dari dahulukala duduklah nenek moyang kamu, Terah, bapa Ibrahim dan bapa Nahor, di seberang sungai dan mereka itupun telah berbuat bakti kepada dewa-dewa.

BIS ©

Kemudian Yosua berkata kepada mereka semua, "Dengarkan apa yang dikatakan TUHAN, Allah Israel kepadamu, 'Dahulu kala nenek moyangmu tinggal di seberang Sungai Efrat, dan menyembah dewa-dewa. Salah seorang dari mereka ialah Terah, ayah Abraham dan Nahor.

MILT

Dan berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Demikianlah TUHAN YAHWEH 03068, Allah Elohim 0430 Israel, berkata: Leluhurmu di masa yang lampau telah hidup di seberang sungai --Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor-- dan mereka menyembah allah ilah-ilah 0430 lain.

Shellabear 2011

Kata Yusak kepada seluruh bangsa itu, "Beginilah firman ALLAH, Tuhan yang disembah bani Israil, Dahulu kala nenek moyangmu, yaitu Terah, ayah Ibrahim dan Nahor, tinggal di seberang Sungai Efrat dan beribadah kepada ilah-ilah lain.

AVB

Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, “Beginilah firman TUHAN, Allah Israel, ‘Dahulukala nenek moyangmu, iaitu Terah, ayah Abraham dan Nahor, tinggal di seberang Sungai Efrat dan beribadat kepada tuhan-tuhan lain.


TB ITL ©

Berkatalah
<0559>
Yosua
<03091>
kepada
<0413>
seluruh
<03605>
bangsa
<05971>
itu: "Beginilah
<03541>
firman
<0559>
TUHAN
<03068>
, Allah
<0430>
Israel
<03478>
: Dahulu kala
<05769>
di seberang
<05676>
sungai Efrat
<05104>
, di situlah diam
<03427>
nenek moyangmu
<01>
, yakni Terah
<08646>
, ayah
<01>
Abraham
<085>
dan ayah
<01>
Nahor
<05152>
, dan mereka beribadah
<05647>
kepada allah
<0430>
lain
<0312>
.
TL ITL ©

Maka kata
<0559>
Yusak
<03091>
kepada
<0413>
segenap
<03605>
orang banyak
<05971>
itu: Demikianlah
<03541>
firman
<0559>
Tuhan
<03068>
, Allah
<0430>
Israel
<03478>
: Dari dahulukala
<05769>
duduklah
<03427>
nenek moyang
<01>
kamu, Terah
<08646>
, bapa
<01>
Ibrahim
<085>
dan bapa
<01>
Nahor
<05152>
, di seberang
<05676>
sungai
<05104>
dan mereka itupun telah berbuat bakti
<05647>
kepada dewa-dewa
<0430>
.
AYT ITL
Yosua
<03091>
berkata
<0559>
kepada
<0413>
seluruh
<03605>
bangsa
<05971>
itu, “Inilah
<03541>
firman
<0559>
TUHAN
<03068>
, Allah
<0430>
Israel
<03478>
, ‘Dahulu
<05769>
, di seberang
<05676>
Sungai
<05104>
Efrat, tinggallah
<03427>
nenek moyangmu
<01>
, yaitu Terah
<08646>
, ayah
<01>
Abraham
<085>
dan ayah
<01>
Nahor
<05152>
, dan mereka melayani
<05647>
ilah-ilah
<0430>
lain
<0312>
.
AVB ITL
Kata
<0559>
Yosua
<03091>
kepada
<0413>
seluruh
<03605>
bangsa
<05971>
itu, “Beginilah
<03541>
firman
<0559>
TUHAN
<03068>
, Allah
<0430>
Israel
<03478>
, ‘Dahulukala
<05769>
nenek moyangmu
<01>
, iaitu Terah
<08646>
, ayah
<01>
Abraham
<085>
dan Nahor
<05152>
, tinggal
<03427>
di seberang
<05676>
Sungai Efrat
<05104>
dan beribadat
<05647>
kepada tuhan-tuhan
<0430>
lain
<0312>
. [
<01>
]
HEBREW
Myrxa
<0312>
Myhla
<0430>
wdbeyw
<05647>
rwxn
<05152>
ybaw
<01>
Mhrba
<085>
yba
<01>
xrt
<08646>
Mlwem
<05769>
Mkytwba
<01>
wbsy
<03427>
rhnh
<05104>
rbeb
<05676>
larvy
<03478>
yhla
<0430>
hwhy
<03068>
rma
<0559>
hk
<03541>
Meh
<05971>
lk
<03605>
la
<0413>
eswhy
<03091>
rmayw (24:2)
<0559>

TB+TSK (1974) ©

Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu: "Beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Dahulu kala di seberang sungai Efrat, di situlah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada allah lain.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=6&chapter=24&verse=2
Copyright © 2005-2022 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)