Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Yosua 22:30

TB ©

Setelah imam Pinehas dan para pemimpin umat serta para kepala kaum-kaum orang Israel yang bersama-sama dengan dia, mendengar perkataan yang dikatakan oleh bani Ruben, bani Gad dan bani Manasye itu, maka mereka menganggap hal itu baik.

AYT

Ketika Imam Pinehas dan para pemimpin umat serta kepala keluarga-keluarga orang Israel yang menyertainya mendengar perkataan yang dikatakan oleh keturunan Ruben, keturunan Gad, dan keturunan Manasye itu, maka hal itu dipandang baik oleh mereka.

TL ©

Setelah didengar oleh Pinehas, yang imam, dan segala penghulu sidang, yaitu penghulu beribu-ribu orang Israel, akan segala perkataan ini, yang dikatakan oleh bani Rubin dan bani Gad dan bani Manasye, maka dibenarkannyalah akan dia.

BIS ©

Semua yang dijelaskan oleh orang-orang dari suku Ruben, Gad dan suku Manasye di sebelah timur itu didengar oleh Imam Pinehas beserta kesepuluh pemuka masyarakat Israel dari bagian barat Sungai Yordan. Maka mereka pun puas dengan keterangan itu.

MILT

Dan Imam Pinehas, dan para pemimpin jemaat, dan para pemimpin dari ribuan orang Israel yang bersama dia mendengar perkataan yang keturunan Ruben, dan keturunan Gad, dan keturunan Manashe telah mengatakannya. Dan hal itu adalah baik dalam pandangan mereka.

Shellabear 2011

Ketika Imam Pinehas dan para pemimpin umat, yaitu para kepala kaum-kaum orang Israil yang menyertainya, mendengar perkataan yang diucapkan oleh bani Ruben, bani Gad, dan bani Manasye, maka hal itu mereka pandang baik.

AVB

Setelah Imam Pinehas dan para pemimpin umat, iaitu ketua kaum-kaum orang Israel yang menyertainya, mendengar kata-kata yang diucapkan oleh bani Ruben, bani Gad, dan bani Manasye, maka hal itu dipandang baik oleh mereka.


TB ITL ©

Setelah imam
<03548>
Pinehas
<06372>
dan para pemimpin
<05387>
umat
<05712>
serta para kepala
<07218>
kaum-kaum
<0505>
orang Israel
<03478>
yang
<0834>
bersama-sama dengan
<0854>
dia, mendengar
<08085>
perkataan
<01697>
yang
<0834>
dikatakan
<01696>
oleh bani
<01121>
Ruben
<07205>
, bani
<01121>
Gad
<01410>
dan bani
<01121>
Manasye
<04519>
itu, maka mereka menganggap
<05869>

<00>

<03190>

<00>
hal itu baik
<00>

<05869>

<00>

<03190>
.
TL ITL ©

Setelah didengar
<08085>
oleh Pinehas
<06372>
, yang imam
<03548>
, dan segala penghulu
<05387>
sidang
<05712>
, yaitu penghulu
<07218>
beribu-ribu
<0505>
orang Israel
<03478>
, akan
<0854>
segala perkataan
<01697>
ini, yang
<0834>
dikatakan
<01696>
oleh bani
<01121>
Rubin
<07205>
dan bani
<01121>
Gad
<01410>
dan bani
<01121>
Manasye
<04519>
, maka dibenarkannyalah
<03190>
akan dia.
AYT ITL
Ketika Imam
<03548>
Pinehas
<06372>
dan para pemimpin
<05387>
umat
<05712>
serta kepala
<07218>
keluarga-keluarga
<0505>
orang Israel
<03478>
yang
<0834>
menyertainya
<0854>
mendengar
<08085>
perkataan
<01697>
yang
<0834>
dikatakan
<01696>
oleh keturunan
<01121>
Ruben
<07205>
, keturunan
<01121>
Gad
<01410>
, dan keturunan
<01121>
Manasye
<04519>
itu, maka hal itu dipandang
<05869>
baik
<03190>
oleh mereka. [
<0853>
]
AVB ITL
Setelah Imam
<03548>
Pinehas
<06372>
dan para pemimpin
<05387>
umat
<05712>
, iaitu ketua
<07218>
kaum-kaum
<0505>
orang Israel
<03478>
yang
<0834>
menyertainya
<0854>
, mendengar
<08085>
kata-kata
<01697>
yang
<0834>
diucapkan
<01696>
oleh bani
<01121>
Ruben
<07205>
, bani
<01121>
Gad
<01410>
, dan bani
<01121>
Manasye
<04519>
, maka hal itu dipandang
<05869>
baik
<03190>
oleh mereka. [
<0853>
]
HEBREW
Mhynyeb
<05869>
bjyyw
<03190>
hsnm
<04519>
ynbw
<01121>
dg
<01410>
ynbw
<01121>
Nbwar
<07205>
ynb
<01121>
wrbd
<01696>
rsa
<0834>
Myrbdh
<01697>
ta
<0853>
wta
<0854>
rsa
<0834>
larvy
<03478>
ypla
<0505>
ysarw
<07218>
hdeh
<05712>
yayvnw
<05387>
Nhkh
<03548>
oxnyp
<06372>
emsyw (22:30)
<08085>

TB+TSK (1974) ©

Setelah imam Pinehas dan para pemimpin umat serta para kepala kaum-kaum orang Israel yang bersama-sama dengan dia, mendengar perkataan yang dikatakan oleh bani Ruben, bani Gad dan bani Manasye itu, maka mereka menganggap hal itu baik.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=6&chapter=22&verse=30
Copyright © 2005-2022 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)