Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Yosua 20:8

TB ©

Dan di seberang sungai Yordan, di sebelah timur Yerikho, mereka menentukan Bezer, di padang gurun, di dataran tinggi, dari suku Ruben; dan Ramot di Gilead dari suku Gad, dan Golan di Basan dari suku Manasye.

AYT

di seberang Sungai Yordan, di sebelah timur Yerikho, mereka menentukan Bezer, di padang belantara, di padang gurun dari suku Ruben; lalu Ramot di Gilead dari suku Gad; dan Golan di Basan dari suku Manasye.

TL ©

Maka di seberang Yarden pada sebelah timur Yerikho ditentukannya bagi perkara itu akan Bezer di padang belantara, di tanah datar suku Rubin, dan akan Ramot di Gilead, tanah suku Gad, dan akan Golan di Bazan, tanah suku Manasye.

BIS ©

Di daerah timur Sungai Yordan di dataran tinggi padang pasir sebelah timur Yerikho, mereka menentukan kota-kota berikut ini sebagai kota suaka: kota Bezer di wilayah Ruben, kota Ramot di Gilead di wilayah Gad, dan kota Golan di Basan, wilayah Manasye.

MILT

Dan di seberang sungai Yordan, di Yerikho ke arah timur, mereka memberikan Bezer di padang belantara, di dataran di luar dari suku Ruben; dan Ramot di Gilead di luar dari suku Gad; dan Golan di Basan di luar suku Manashe.

Shellabear 2011

Di seberang Sungai Yordan, di sebelah timur Yerikho, mereka menentukan Bezer di padang belantara, di dataran tinggi, dari suku Ruben; Ramot di Gilead dari suku Gad; dan Golan di Basan dari suku Manasye.

AVB

Di seberang Sungai Yordan, di sebelah timur Yerikho, mereka menentukan Bezer di gurun, di dataran tinggi, daripada suku Ruben; Ramot di Gilead daripada suku Gad; dan Golan di Basan daripada suku Manasye.


TB ITL ©

Dan di seberang
<05676>
sungai Yordan
<03383>
, di sebelah timur
<04217>
Yerikho
<03405>
, mereka menentukan
<05414>
Bezer
<01221>
, di padang gurun
<04057>
, di dataran tinggi
<04334>
, dari suku
<04294>
Ruben
<07205>
; dan Ramot
<07216>
di Gilead
<01568>
dari suku
<04294>
Gad
<01410>
, dan Golan
<01474>
di Basan
<01316>
dari suku
<04294>
Manasye
<04519>
.
TL ITL ©

Maka di seberang
<05676>
Yarden
<03383>
pada sebelah timur
<04217>
Yerikho
<03405>
ditentukannya
<05414>
bagi perkara itu akan Bezer
<01221>
di padang belantara
<04057>
, di tanah datar
<04334>
suku
<04294>
Rubin
<07205>
, dan akan Ramot
<07216>
di Gilead
<01568>
, tanah suku
<04294>
Gad
<01410>
, dan akan Golan
<01474>
di Bazan
<01316>
, tanah suku
<04294>
Manasye
<04519>
.
AYT ITL
di seberang
<05676>
Sungai Yordan
<03383>
, di sebelah timur
<04217>
Yerikho
<03405>
, mereka menentukan
<05414>
Bezer
<01221>
, di padang belantara
<04057>
, di padang gurun
<04334>
dari suku
<04294>
Ruben
<07205>
; lalu Ramot
<07216>
di Gilead
<01568>
dari suku
<04294>
Gad
<01410>
; dan Golan
<01474>
di Basan
<01316>
dari suku
<04294>
Manasye
<04519>
. [
<0853>

<0853>

<0853>
]
HEBREW
hsnm
<04519>
hjmm
<04294>
Nsbb
<01316>
*Nlwg {Nwlg}
<01474>
taw
<0853>
dg
<01410>
hjmm
<04294>
delgb
<01568>
tmar
<07216>
taw
<0853>
Nbwar
<07205>
hjmm
<04294>
rsymb
<04334>
rbdmb
<04057>
rub
<01221>
ta
<0853>
wntn
<05414>
hxrzm
<04217>
wxyry
<03405>
Ndryl
<03383>
rbemw (20:8)
<05676>

TB+TSK (1974) ©

Dan di seberang sungai Yordan, di sebelah timur Yerikho, mereka menentukan Bezer, di padang gurun, di dataran tinggi, dari suku Ruben; dan Ramot di Gilead dari suku Gad, dan Golan di Basan dari suku Manasye.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=6&chapter=20&verse=8
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)