Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Yosua 20:6

TB ©

Ia harus tetap diam di kota itu sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaah untuk diadili, sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati. Maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan diri."

AYT

Ia harus tinggal di kota itu sampai ia berdiri di hadapan rapat jemaat untuk diadili, dan sampai imam besar yang ada pada saat itu mati. Pada waktu itulah, pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia telah melarikan diri.”

TL ©

Maka iapun akan duduk dalam negeri itu juga sampai ia telah menghadap majelis akan diputuskan hukumnya, sampai sudah mati imam besar yang ada pada masa itu, lalu orang yang membunuh itu akan balik dan pulang ke negerinya dan kepada rumahnya, kepada negeri yang telah ia lari dari dalamnya.

BIS ©

Ia boleh tinggal di kota itu sampai ia telah diadili di hadapan umum, dan sampai orang yang menjabat Imam Agung pada masa itu meninggal. Sesudah itu barulah orang itu boleh pulang ke kampung halamannya dari mana ia melarikan diri."

MILT

Dan dia harus tetap tinggal di kota itu sampai dia berdiri di hadapan umat untuk pengadilan, sampai kematian imam besar yang ada pada masa itu. Kemudian si pembunuh itu boleh kembali dan pulang ke kotanya, dan ke rumahnya, ke kota dari tempat ia melarikan diri.

Shellabear 2011

Ia harus tinggal di kota itu sampai ia dihadapkan pada majelis umat untuk diadili, dan sampai Imam Besar yang hidup pada masa itu meninggal. Setelah itu barulah pembunuh itu boleh pulang ke rumahnya di kotanya, yaitu ke kota asalnya sebelum ia melarikan diri."

AVB

Hendaklah dia tinggal di kota itu sampai dia dihadapkan kepada majlis umat untuk diadili, dan sampai imam besar yang hidup pada masa itu meninggal. Setelah itu, barulah pembunuh itu boleh pulang ke rumahnya di kotanya, iaitu ke kota asalnya sebelum dia melarikan diri.’ ”


TB ITL ©

Ia
<01931>
harus tetap diam
<03427>
di kota
<05892>
itu sampai
<05704>
ia dihadapkan
<05975>
kepada
<06440>
rapat jemaah
<05712>
untuk diadili
<04941>
, sampai
<05704>
imam
<03548>
besar
<01419>
yang
<0834>
ada
<01961>
pada waktu
<03117>
itu mati
<04194>
. Maka barulah
<0227>
pembunuh
<07523>
itu boleh pulang
<0935>

<07725>
ke
<0413>
kotanya
<05892>
dan ke
<0413>
rumahnya
<01004>
, ke
<0413>
kota
<05892>
dari mana
<08033>

<0834>
ia melarikan diri
<05127>
." [
<01992>
]
TL ITL ©

Maka iapun akan duduk
<03427>
dalam negeri
<05892>
itu juga
<01931>
sampai
<05704>
ia telah menghadap
<06440>

<05975>
majelis
<05712>
akan diputuskan hukumnya
<04941>
, sampai
<05704>
sudah mati
<04194>
imam
<03548>
besar
<01419>
yang
<0834>
ada
<01961>
pada masa
<03117>
itu, lalu orang yang membunuh
<07523>
itu akan balik
<07725>
dan pulang
<0935>
ke
<0413>
negerinya
<05892>
dan kepada
<0413>
rumahnya
<01004>
, kepada
<0413>
negeri
<05892>
yang telah
<0834>
ia lari
<05127>
dari dalamnya
<08033>
.
HEBREW
Msm
<08033>
on
<05127>
rsa
<0834>
ryeh
<05892>
la
<0413>
wtyb
<01004>
law
<0413>
wrye
<05892>
la
<0413>
abw
<0935>
xuwrh
<07523>
bwsy
<07725>
za
<0227>
Mhh
<01992>
Mymyb
<03117>
hyhy
<01961>
rsa
<0834>
lwdgh
<01419>
Nhkh
<03548>
twm
<04194>
de
<05704>
jpsml
<04941>
hdeh
<05712>
ynpl
<06440>
wdme
<05975>
de
<05704>
ayhh
<01931>
ryeb
<05892>
bsyw (20:6)
<03427>

TB+TSK (1974) ©

Ia harus tetap diam di kota itu sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaah untuk diadili, sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati. Maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan diri."


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=6&chapter=20&verse=6
Copyright © 2005-2020 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)