Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yosua 15:5

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yos 15:5

Batas c  timur ialah Laut Asin d  sampai ke muara sungai Yordan. Batas e  pada sisi utara mulai dari teluk di muara sungai Yordan itu:

AYT (2018)

Batas timur adalah Laut Asin, sampai ke muara Sungai Yordan. Batas sisi utara mulai dari teluk laut di muara Sungai Yordan.

TL (1954) ©

SABDAweb Yos 15:5

Maka perhinggaan tanahnya pada sebelah timur itulah Tasik-Masin pada ujung Yarden dan perhinggaan tanahnya pada sebelah utara adalah dari pada ujung tasik itu, yaitu dari pada kesudahan Yarden,

BIS (1985) ©

SABDAweb Yos 15:5

Di sebelah timur, batasnya ialah Laut Mati, terus ke utara sampai ke muara Sungai Yordan. Di sebelah utara, batasnya mulai dari muara Sungai Yordan itu,

MILT (2008)

Dan batas timur adalah laut Asin sampai ke ujung sungai Yordan; dan batas di sebelah utara adalah mulai dari teluk di laut pada ujung sungai Yordan.

Shellabear 2011 (2011)

Batas timur adalah Laut Mati sampai ke muara Sungai Yordan. Batas sebelah utara dimulai dari teluk laut itu di muara Sungai Yordan,

AVB (2015)

Sempadan timur ialah Laut Mati sampai ke muara Sungai Yordan. Persempadanan sebelah utara bermula dari teluk laut itu di muara Sungai Yordan,

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yos 15:5

Batas
<01366>
timur
<06924>
ialah Laut
<03220>
Asin
<04417>
sampai
<05704>
ke muara
<07097>
sungai Yordan
<03383>
. Batas
<01366>
pada sisi
<06285>
utara
<06828>
mulai dari teluk
<03956>
di muara
<07097> <03220>
sungai Yordan
<03383>
itu:
TL ITL ©

SABDAweb Yos 15:5

Maka perhinggaan
<01366>
tanahnya pada sebelah timur
<06924>
itulah Tasik-Masin
<04417> <03220>
pada ujung
<07097>
Yarden
<03383>
dan perhinggaan
<01366>
tanahnya pada sebelah
<06285>
utara
<06828>
adalah dari pada ujung
<03956>
tasik
<03220>
itu, yaitu dari pada kesudahan
<07097>
Yarden
<03383>
,
AYT ITL
Batas
<01366>
timur
<06924>
adalah Laut
<03220>
Asin
<04417>
, sampai
<05704>
ke muara
<07097>
Sungai Yordan
<03383>
. Batas
<01366>
sisi
<06285>
utara
<06828>
mulai dari teluk
<03956>
laut
<03220>
di muara
<07097>
Sungai Yordan
<03383>
.
HEBREW
Ndryh
<03383>
huqm
<07097>
Myh
<03220>
Nwslm
<03956>
hnwpu
<06828>
tapl
<06285>
lwbgw
<01366>
Ndryh
<03383>
huq
<07097>
de
<05704>
xlmh
<04417>
My
<03220>
hmdq
<06924>
lwbgw (15:5)
<01366>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yos 15:5

1 Batas timur ialah Laut Asin sampai ke muara sungai Yordan. Batas pada sisi utara mulai dari teluk di muara sungai Yordan itu:

[+] Bhs. InggrisTIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA