Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Yosua 14:12

TB ©

Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan, yang dijanjikan TUHAN pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu, bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin TUHAN menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka, seperti yang difirmankan TUHAN."

AYT

Karena itu, berikanlah pegunungan yang difirmankan TUHAN pada waktu itu kepadaku, sebab engkau sendiri mendengar saat itu bahwa orang Enak berada di sana dengan kota-kota besar yang memiliki kubu. Sekiranya TUHAN menyertai aku sehingga aku akan mencerai-beraikan mereka, seperti yang TUHAN firmankan.”

TL ©

Maka sebab itu, berikanlah kiranya kepadaku pegunungan akan halnya Tuhan telah berfirman pada hari itu, seperti engkaupun telah dengar pada hari itu. Maka kendatilah orang Enak di sana dan beberapa negeri yang berkota benteng, jikalau sahaja ada Tuhan sertaku, maka aku kelak menghalaukan mereka itu dari dalam tempatnya setuju dengan firman Tuhan.

BIS ©

Karena itu, berikanlah sekarang daerah pegunungan yang dijanjikan TUHAN kepada saya pada waktu saya dan orang-orang yang bersama-sama saya kembali membawa laporan. Pada waktu itu engkau sendiri mendengar, bahwa di sana ada bangsa raksasa yang disebut bangsa Enak. Mereka tinggal dalam kota-kota besar yang bertembok. Mungkin TUHAN akan menolong saya, sehingga saya dapat mengusir mereka, seperti yang dikatakan TUHAN."

MILT

Maka sekarang, berikanlah kepadaku gunung itu, yang telah TUHAN YAHWEH 03068 katakan pada hari itu, karena engkau sendiri mendengar pada waktu itu, bagaimana orang Enak berada di sana, dan kota-kota besar yang berkubu. Jika TUHAN YAHWEH 03068 beserta denganku, maka aku dapat menghalau mereka, seperti TUHAN YAHWEH 03068 telah berkata."

Shellabear 2011

Sebab itu berikanlah kepadaku gunung ini, yang dijanjikan ALLAH pada saat itu. Engkau sendiri mendengar pada saat itu bahwa orang Enak ada di sana dengan kota-kotanya yang besar dan berkubu. Mudah-mudahan ALLAH menyertai aku, sehingga aku dapat menghalau mereka seperti yang difirmankan ALLAH."

AVB

Oleh sebab itu berikanlah kepadaku gunung ini, yang dijanjikan TUHAN pada saat itu. Engkau sendiri mendengar pada saat itu bahawa orang Enak ada di sana dengan kota-kota mereka yang besar dan berkubu. Mudah-mudahan TUHAN menyertai aku, sehingga aku dapat mengusir mereka seperti yang difirmankan TUHAN.”


TB ITL ©

Oleh sebab itu
<06258>
, berikanlah
<05414>
kepadaku pegunungan
<02022>
, yang
<0834>
dijanjikan
<01696>
TUHAN
<03068>
pada waktu
<03117>
itu
<01931>
, sebab
<03588>
engkau
<0859>
sendiri mendengar
<08085>
pada waktu
<03117>
itu
<01931>
, bahwa
<03588>
di sana
<08033>
ada orang Enak
<06062>
dengan kota-kota
<05892>
yang besar
<01419>
dan berkubu
<01219>
. Mungkin
<0194>
TUHAN
<03068>
menyertai
<0854>
aku, sehingga aku menghalau
<03423>
mereka, seperti yang
<0834>
difirmankan
<01696>
TUHAN
<03068>
." [
<02088>
]
TL ITL ©

Maka sebab itu
<06258>
, berikanlah
<05414>
kiranya kepadaku pegunungan
<02022>
akan halnya
<02088>
Tuhan
<03068>
telah
<0834>
berfirman
<01696>
pada hari
<03117>
itu, seperti engkaupun
<0859>
telah dengar
<08085>
pada hari
<03117>
itu. Maka kendatilah
<03588>
orang Enak
<06062>
di sana
<08033>
dan beberapa negeri
<05892>
yang berkota benteng
<01219>
, jikalau sahaja
<0194>
ada Tuhan
<03068>
sertaku
<0854>
, maka aku kelak menghalaukan
<03423>
mereka itu dari dalam tempatnya setuju dengan
<0834>
firman
<01696>
Tuhan
<03068>
.
AYT ITL
Karena itu
<06258>
, berikanlah
<05414>
pegunungan
<02022>
yang
<0834>
difirmankan
<01696>
TUHAN
<03068>
pada waktu
<03117>
itu
<01931>
kepadaku, sebab
<03588>
engkau
<0859>
sendiri mendengar
<08085>
saat
<03117>
itu
<01931>
bahwa
<03588>
orang Enak
<06062>
berada di sana
<08033>
dengan kota-kota
<05892>
besar
<01419>
yang memiliki kubu
<01219>
. Sekiranya
<0194>
TUHAN
<03068>
menyertai
<0854>
aku sehingga aku akan mencerai-beraikan
<03423>
mereka, seperti yang
<0834>
TUHAN
<03068>
firmankan
<01696>
.” [
<00>

<0853>

<02088>
]
HEBREW
hwhy
<03068>
rbd
<01696>
rsak
<0834>
Mytsrwhw
<03423>
ytwa
<0854>
hwhy
<03068>
ylwa
<0194>
twrub
<01219>
twldg
<01419>
Myrew
<05892>
Ms
<08033>
Myqne
<06062>
yk
<03588>
awhh
<01931>
Mwyb
<03117>
tems
<08085>
hta
<0859>
yk
<03588>
awhh
<01931>
Mwyb
<03117>
hwhy
<03068>
rbd
<01696>
rsa
<0834>
hzh
<02088>
rhh
<02022>
ta
<0853>
yl
<0>
hnt
<05414>
htew
<06258>
(14:12)
<14:11>

TB+TSK (1974) ©

Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan, yang dijanjikan TUHAN pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu, bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin TUHAN menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka, seperti yang difirmankan TUHAN."


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=6&chapter=14&verse=12
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)