Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

2 Timotius 2:24

TB ©

sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar

AYT

Pelayan Tuhan haruslah tidak bertengkar, tetapi ramah dengan semua orang, terampil mengajar, dan sabar,

TL ©

Seorang hamba Tuhan tiada patut berkelahi, melainkan manis dan lemah lembut kepada orang sekalian, pandai mengajar orang, dan sabar atas kesukaran,

BIS ©

Orang yang bekerja buat Tuhan tidak patut bertengkar; ia harus ramah terhadap semua orang, dan dapat mengajar orang dengan baik dan sabar.

MILT

Dan seorang hamba Tuhan seharusnyalah tidak bertengkar, melainkan berlaku ramah kepada semua orang, cakap mengajar, sabar,

Shellabear 2011

Seorang hamba Tuhan tidak patut berkelahi. Ia harus berlaku baik terhadap semua orang, tahu bagaimana mengajar orang lain, sabar di dalam kesusahan,

AVB

Hamba Tuhan tidak harus berkelahi. Sebaliknya, mereka mestilah lemah lembut kepada semua orang, pandai mengajar, sabar, dan


TB ITL ©

sedangkan
<1161>
seorang hamba
<1401>
Tuhan
<2962>
tidak boleh
<3756>

<1163>
bertengkar
<3164>
, tetapi
<235>
harus ramah
<2261>
terhadap
<4314>
semua orang
<3956>
. Ia harus cakap mengajar
<1317>
, sabar
<420>
[
<1510>
]
TL ITL ©

Seorang hamba
<1401>
Tuhan
<2962>
tiada
<3756>
patut
<1163>
berkelahi
<3164>
, melainkan
<235>
manis
<2261>
dan lemah lembut kepada
<4314>
orang sekalian
<3956>
, pandai mengajar
<1317>
orang, dan sabar atas kesukaran
<420>
,
AYT ITL
Pelayan
<1401>
Tuhan
<2962>
haruslah
<1163>
tidak
<3756>
bertengkar
<3164>
, tetapi
<235>
ramah
<2261>
dengan
<4314>
semua orang
<3956>
, terampil mengajar
<1317>
, dan sabar
<420>
, [
<1161>

<1510>
]
GREEK
doulon
<1401>
N-ASM
de
<1161>
CONJ
kuriou
<2962>
N-GSM
ou
<3756>
PRT-N
dei
<1163> (5904)
V-PQI-3S
macesyai
<3164> (5738)
V-PNN
alla
<235>
CONJ
hpion
<2261>
A-ASM
einai
<1510> (5750)
V-PXN
prov
<4314>
PREP
pantav
<3956>
A-APM
didaktikon
<1317>
A-ASM
anexikakon
<420>
A-ASM

TB+TSK (1974) ©

sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=55&chapter=2&verse=24
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)